mono

*mon/o

Pagilo aŭ (ss) difinita kvanto tiu pagilo, uzata kiel interŝanĝilo en aĉeto kaj vendo, kaj kiu povas esti:
a) metalmono: Abraham pesis al Efron la monon, 400 siklojn da arĝento (X);
b) fidata mono: mono havata estas pli grava ol havita (Z); bezoni (Z), prunti (Z), elspezi (Z), ricevi (Z) monon; tio kostis ankaŭ monon (Z); nian akvon ni trinkas pro mono (X); por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo (Z); (f) tio estas ja solida mono! monbileto, monfalsisto, monfarejo, monherbo, monkesto, monkrizo, monpapero, monpaperujo, monpareco, monsako, monsistemo, monunuo;
c) ĉiu ajn pagilo, ekvivalenta kun fidata mono: havi multan monon sur bankokonto. mono/
  1. [KEMIO] Prefikso , montranta, ke substanco estas karakterizata de, aŭ konsistas el, nur unu atomo, funkcio, molekulo: monoklor-benzeno, monooksido, monomero, monosakarido.
    di/, oligo/, poli/, met/.
  1. = unu/: monokotiledono (= unukotiledono); [FINANCO] metalismo (unumetalismo).

mono


Esprimoj

Adori la oran bovidon (= monon).
Akcepti ion kiel kontantan monon,
El lia mano iu monero elglitas,
El lia mano ĉiu mono elglitas.
Elspezi sian monon por frivolaĵoj.
Fari el mono sian dion.
Li havas truon en la manplato (= malŝparema).
Mono feliĉon ne donas,
Mono havata estas pli grava ol mono havita.
Mono kuras al mono.
Mono odoron ne hava,
Mono sian devenon ne diras,
Monon bezoni, prunti, elspezi, ricevi.
Ne prenu prunte kaj ne prunte donu.
Pagi per kontanta mono,
Promesi orajn montojn.
Redoni, returni la prunton.
Tempo estas mono,
Vidi la fundon de sia monujo.
Ĉu vi ne povas doni al mi prunte 300 eŭrojn?.
Ĵeti sian monon al la kloako.

Kelkaj kunmetaĵoj

mono, , (er)o, , , mono, ,mon(ero) ,mona, , , ,monero, , , ,monigi, , , , ,mono, , , , , , ,monujo,monunuo, , , , , ,senmona, , ,

Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

valutoj
dolaro
eno
eŭro
franko
juano
pundo
rublo
zloto

metalo
arĝento
kupro
oro

konvertebla
metala
papera
riĉa
valida

aĉeti
bezoni
devaluti
elspezi
falsi
kosti
pagi
prunti
ricevi
valori
vendi

bileto
financo
gratifiko (trinkmono)
kurzo
sumo
titro
trezoro

Ankaŭ vidu:

aĉeti, feliĉo. labori metio riĉa

Bildvortaro


59-01 -16 : Moneroj
59-01 : kvardraĥmo (Ateno, 5a jarcento)
59-02 : strigo (simbolo de la deino Atena)
59-03 : ormonero de imperiestro Konstanteno la Granda
59-04 : brakteato* de imperiestro Frederiko Ruĝbarbulo
59-05 : luidoro de Ludoviko la XIV-a (Francujo, 18a jarcento)
59-06 : talero de Frederiko la Granda (Prusujo, 1765)
59-07 : talero de reĝo Karlo (Vurtenbergo, 1866)
59-08 : unu marko (Germana Regno, 1909)
59-09 : ducent markoj (Germana Regno, 1923)
59-10 : unu Germana Marko
59-11 : unu marko (Germana Demo- krata Respubliko, 1968-1990)
59-12 : unu krono (Danlando)
59-13 : unu zloto (Pollando)
59-14 : unu ŝekelo (Israelo)
59-15 : unu aŭstralia dolaro
59-16 : unu juano (Popola Respubliko ĉinio); unu ĉina dolaro
59-17 , 18 : monerstampaj matricoj
59-17 -21 : stampado de moneroj
59-17 : supra matrico
59-18 : malsupra matrico
59-19 : randstampilo (por ornami la randon)
59-20 : krudmonero (nestampita metaldisketo)
59-21 : stampilstablo
59-22 -24 : bankbiletoj (papermono, monbiletoj)
59-22 : dek markoj (Germana Regno, 1920)
59-23 : dek markoj (Germanio, 1945)
59-24 : cent Germanaj markoj (Germana Federacia Respubliko, 1990-2002)

Iel rilatitaj:

aferx almozx apanaĝx apuntx arĝentx asignatx asx avarx aversx aĉetx aĝix bacx bakŝiŝx bankierx bankx bekx bezonx biletx bizantx bonhavx borsx bursx darkemonx deflacix denarx devalutx dolarx enx eŭrx falsx feliĉx financx frankx gratifikx havx impostx juanx konvertlx kostx kuprx kurzx laborx ludx materialx metalx metix monunux orx pagx paperx plumx poŝx problemx pruntx pundx ricevx riĉx rublx sakx spezx subaĉetx sumx titrx trezorx trinkx validx valorx valutx vendx zlotx ĉervoncx ĝenx ŝanĝx ŝrankx