osto

*ost/o

 1. [ANATOMIO] Malmola organo de la vertebruloj, precipe konsistanta el konektivo (osta histo) riĉa je kalciaj saloj, kaj kiu estas elemento de la skeleto: femurosto, nazosto; fluto, kiun li eltranĉis el ŝafa osto (Z); rompi al si la oston de la femuro; per ostoj kaj tendenoj Vi min plektis (X); ilia haŭto alpendiĝis al iliaj ostoj (X) (pro malsatego); li ne faros maljunajn ostojn (li frutempe mortos); (aparte, tiuj pecoj restantaj post la putrado) oni elĵetos el iliaj tomboj la ostojn de la reĝoj (X).
 1. [ANATOMIO] Substanco de osto 1, konsistanta el kolagenaj fibroj ĉirkaŭitaj de mukopolisakaridoj impregnitaj de kalciaj saloj: ĵetkuboj, bidoj el osto. SIN. ostosubstanco
 1. Tiu parto de la homa korpo, rigardata kiel la plej fortika kaj intima: jen estas li proprakorpe kun karno kaj ostoj (Z); kaj la homo diris: Jen nun ŝi estas osto el miaj ostoj kaj karno el mia karno (X); ĉiuj miaj ostoj eksentis timon (X); malsekigita ĝis la ostoj.
 1. [KUIRARTO] Tiu parto, rigardata kiel kuiraĵo: oston ili ne rompu en ĝi (X) (la Paska ŝafido: tabuo de la medolo); por malfrua gasto restas nur osto (Z); li havis viandon, mi havis nur oston (Z); osto de disputo (inter hundoj; f); ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo (Z) (ĝenaĵo ne eliminebla).
 • osta
  1. Rilata al ostoj: osta malsano, rompitaĵo; osta histo (konsistanta el ostaj ĉeloj kaj ostosubstanco).
  1. Konsistanta el osto: ostaj kastanjetoj; osta gluo, karbo, oleo, nigro.
  1. Kovrita de malmulto da karno: lamulino kaptis min per osta mano (Z); kava, osta vizaĝo.
 • ostaro
  La skeleto, rigardata kiel la ĉarpentaĵo de la korpo.
 • osteca
  Prezentanta la aspekton de osto (j): osteca plasto; ostecaj fingroj.
 • ostejo
  [ARKITEKTURO] Konstruo, kie oni amaskonservis la ostojn de mortintoj, por liberigi lokojn en la tombejo.
 • ostero
  Splito de rompita osto.
 • osteto
  1. Malgranda osto: la orelaj ostetoj.
  1. Ludostoj.
 • ostiĝi
  Iĝi osto (pp kartilagaj histoj aŭ konektivoj).
 • ostito
  [MEDICINO] Inflamo de osta histo.
  ostomedolito.
 • ostalgio
  [MEDICINO] Ostaj doloroj.
 • ostektomio
  [MEDICINO] Kirurgia fortranĉo de osto.
 • ostogena
  [BIOLOGIO] Produktanta oston.
 • ostogenezo
  [BIOLOGIO] Formiĝo kaj evoluo de la osta histo.
 • ostino (ark.)
  [BIOLOGIO] [KEMIO] Proteina parto de la ostosubstanco.
 • ostologio
  La parto de la anatomio, koncernanta la ostojn.
 • ostomo
  [MEDICINO] Tumoro el osta histo.
 • ostpatio
  [MEDICINO] ĉiu osta afekcio.
 • ostosubstanco
  Osto 2.
 • ostotomio
  [MEDICINO] Kirurgia tranĉo de osto.
 • ĝisostulo
  ŝerca alnomo de iu severe fidela al iu doktrino ks, i.a. de E-isto plej fidela al la Fundamento kaj al Zamenhof.
 • *balenosto
  Barto.
 • elefantosto = eburo.
 • fiŝosto
  Osto de fiŝo, ofte maldika, fleksebla kaj pinta.
 • ludostoj
  1. (Z) ĵetkuboj.
  1. Ostetoj, el ŝafa piedo, kiujn oni ĵetas supren kaj penas kolekti; kiel eble plej multajn, sur la mandorson.
 • ŝlosilosto
  Klaviklo.
 • vangosto
  Zigomo.

  osto


  Esprimoj


  Kolo de la femurosto.
  Kun karno kaj ostoj (=mem, persone).
  Li ne faros maljunaj ostoj.
  Li rompis al si ripon.
  Malsekigita ĝis la ostoj.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  balenosto, brustosto, elefantosto, femurosta, femurosto, fiŝosto, fruntosto, interparietosto, koksosto, larmosto, ludostoj, nazosto, okcipitosto, osta, ostalgio, ostaro, osteca, ostejo, ostektomio, ostero, osteto, ostito, ostiĝi, osto, ostocerbo, ostofiŝoj, ostogena, ostogenezo, ostokarbo, ostologio, ostomedolito, ostopatio, ostosubstanco, ostotomio, palatosto, parietosto, periosto, pubosto, sinosto, tempiosto, timpanosto, ungosto, vangosto, vangosto, ĝisostulo, ŝlosilosto

  El la malnova greka: ὀστεον (osto)

  osto, astako, gasteroste(o)formaj, gasterosteo, holosteo, holosteoj, holosto, kondrosteoj, ksilosteo, osteino, osteomjelito, osteopatio, osteopato, ostino, teleosteoj, ĥondrosteoj,

  ostoj

  spino (=vertebra kolumno)
  kola vertebr(ar)o
  aksiso
  aksoido  (= aksiso)
  atlanto
  toraka (dorsa) vertebraro
  lumba vertebraro
  kokcigo (kokcigaj vertebroj)

  skapola (ŝultra) zono
  klaviklo
  skapolo

  torako
  sternumo (brujstosto)
  sternumaj (veraj) ripoj
  ne sternumaj (falsaj) ripoj
  flotantaj ripoj
  ripa kartilago

  brako (supra membro)
  karpo (karpaj ostoj)
  karpeo
  metakarpalo (la kvin metakarpaloj formas la metakarpon)
  baza, meza, unga falangoj (fingroostoj)

  pelvo (pelva zono)
  iliako (koks-osto)
  iliumo (ilio)
  iskio
  pubio (pubosto)
  sakro (sakra vertebraro)

  gambo (malsupra membro; infra membro)
  femuralo (femurosto)
  patelo
  peroneo (fibulo)
  tibio

  piedo
  tarso
  kalkaneo (kalkanosto)
  metatarsalo (la kvin metatarsoj formas la metatarso)
  baza, meza; unga falangoj (piedfingraj ostoj)

  kranio
  fruntalo
  parietalo
  okcipitalo
  temporalo
  ekstera akustika meato
  makzeloj
  mandiblo (malsupra makzelo)
  maksiloj (supra makzelo)
  zigomo
  sfenoido
  etmoido
  lakrimalo
  nazalo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  anatomio
  apofizo
  armaturo
  artiko
  deartikiĝo
  dentoforma apofizo
  diafizo
  eburo
  elartikiĝo
  epifizo
  etmoida apofizo
  fortranĉo
  frakturo,
  kalcio
  karakoida apofizo
  kario
  kartilago
  kondilo
  konektivo
  korpo
  kranio
  medolo
  mjelo
  nekrozo
  odontoido
  osta framo
  ostarejo
  osteino
  osteomjelito
  osteopato
  ostito
  ostologio
  ostomedolito
  ostosplito
  ostrompiĝo
  periosto
  procezo
  reenartikiĝo
  remeto
  ripo
  rompado
  senostigi
  senŝeliĝo
  simfizo
  skeleto
  splito
  strukturo
  trabaro
  vertebro
  ĉarpentaĵo

  Iel rilatitaj:

  aksisx aksx aktinopterigx anatomix apofizx armaturx artikx artrx astakx atlantx aŭrignacix brakx bregmx celulx dentx diafizx eburx epifizx etmoidx falangx femurx fiŝx frakturx fruntx gambx gasterostex histx holostex holostx iliakx iliumx iskix kalcix kalkanex karix karpex karpx kartilagx klaviklx kokcigx kondilx kondrostex konektivx korpx kranix ksilostex lakrimalx ludx lumbx maksilx makzelx mandiblx meatx medolx metatarsx metx mjelx nazalx nekrozx odontoidx okcipitx organx ostalgix osteinx osteomjelitx osteopatx ostrx ostx parietx patelx pelvx periostx peronex piedx procezx pubix ripx rompx sakrx sfenoidx simfizx skapolx skeletx spinx splitx sternumx strukturx tarsx teleostex temporalx tibix torakx trabx tranĉx vertebrulx vertebrx viandx vizaĝx zigomx ĉarpentx ĥondrostex ŝelx