demandi

*demand/i (tr)

[ LINGVOSCIENCO] Peti pri sciigo, informo: demandi iun pri io; kial vi min demandas pri bona? (N); mi vin demandos k vi sciigu al mi! (X); mi, kiun vi prenis, ne demandinte miajn sentojn (Z); Vojski per orelo teron demandas (G); 'ĉu vi scias la muzikon?' demandis la mastrino pole (Z); li demandis ŝin, kion ŝi faras tute sola (Z); ne demandu scienculon, demandu spertulon (Z); (abs) kiu demandas, tiu ne eraras (Z).
RIM. En kelkaj okazoj 'demandi' havas ĉe Z. nuancon tre proksiman al tiu de peti: demandi konsilon de iu, ies permeson ktp. Tio estas nepre evitinda.
 • sin demandi
  Meti demandon antaŭ si k pripensi ĝin, dubante pri la ĝusta respondo: mi demandas min, kiel tio fariĝis ebla; ni ne demandas nin, kian praktikan signifon ili havas (Z); ofte oni demandadis sin, ĉu 'igi' signifas [...] (Z).
 • demando
  Ago demandi, k sekve:
  1. Speco de frazo, en kiu gramatika rimedo indikas, ke oni petas pri respondo: fari (Z), meti (Z), direkti (Z) demandon (al iu); ĉi tiu demando estis farita per tono ĝentila (Z); ŝi ne scias, kion respondi al la demando (Z); kia demando, tia respondo (Z);demando ne kostas, demando ne devigas (Z); ĝi havas ankoraŭ signon de demando (Z) (estas ankoraŭ nedecidita); [LINGVOSCIENCO] demando rekta, nerekta. [VIDU] demandosigno.
  1. Problemo postulanta solvon; afero dependanta de iaj kondiĉoj: la demando Orienta, Afrika; tio estas malfacila demando; la demando pri internacia lingvo (Z); demando pri vivo aŭ morto (Z); estas nur demando pri tempo, pri mono; tio ĉi estas ne demando de permeso aŭ malpermeso (Z); solvi (Z), decidi (Z) demandon.
  1. Pridiskutota temo; afero, pri kiu oni voĉdonu: la demando estas pri..., estas mono; veni al la demando!; tio ne estas la demando!; tio ĉi estas ekster la demando; levi demandon (Z); la demando restis malfermita; meti la demandon pri konfido (demandi, ĉu la Parlamento ankoraŭ plu apogas la politikon de la registaro).
 • *demanda
  Esprimanta nescion pri io k deziron esti informita: demanda tono, rigardo, gesto; [LINGVOSCIENCO] demanda pronomo, adjektivo, adverbo (ekz. kiu, kia, kie); demanda propozicio.
 • demandado
  Ago de iu, kiu longe aŭ ripete demandas.
 • demandaro
  Serio da demandoj, ordinare skribitaj: lerneja, konkursa, dogana, polica demandaro.
  formularo.
 • demandema
  Scivolema; ema ĉiam meti demandojn.
 • eldemandi
  Provi ricevi respondojn pri io: vi faros prudente, se vi bone eldemandos pri konduto lia (Z).
 • pridemandi
  Per demandoj, peni malkovri, kion iu scias pri io: pridemandi lernanton, kulpigiton; turmente pridemandi (Z) (torturi).
 • pridemandado
  Aro da demandoj, faritaj ekz. de polica enketisto: la pridemandado estis monotona (SE).

  Eble rilatitaj:

  admonx, adresx, agresx, akcentx, akceptx, almozx, apelacix, apogx, aprobx, -ar, atakx, aŭdx, aŭskultx, avertx, bazx, ĉikanx, ĉu, daŭrx, dezirx, direktx, dirx, diskretx, donx, dubx, ekzorcx, emfazx, esencx, esprimx, farx, formulx, ĝentilx, ĝenx, humilx, ignorx, incitx, insistx, instigx, instrux, jes, kandidatx, kia, kial, kiel, kies, kio, kiu, kolektx, konsentx, kurx, kvestx, lacx, logx, ludx, manifestx, marĝenx, minacx, molestx, obsedx, oportunx, ordonx, orelx, parolx, pelx, peticix, plenx, preĝx, premx, prezentx, puŝx, reklamacix, reklamx, rifuzx, saltx, sekretx, sendx, serĉx, servx, sieĝx, signx, stimulx, strekx, sturmx, surdx, svatx, tedx, tenx, tirx, tordx, trudx, turmentx, ultimatx, verx, vokx,