gluo

glu/o

Duonlikva substanco, kiu, ŝmirita sur du objektoj, forte kunigas ilin sekiĝante: gluo solvita en nafto (Z); gluo el gumo; amelgluo; farungluo; fiŝgluo; celuloza gluo; vinilgluo (blanka gluo, kutime uzata de la lignaĵistoj).
 • glua
  Rilata al gluo.
 • *glui (tr)
  1. (io) Teni kune fiksita per gluo aŭ simila substanco: tiu substanco gluas ledon, eĉ feron; (analoge) la pluvo gluis la buklojn de liaj longaj haroj en ŝnurojn (B); la ŝvito gluis lian ĉemizon al la dorso; gluitaj estas iliaj okuloj, por ke ili ne vidu (X); (abs) tiu produkto bone gluas.
  1. (iu) Fari, ke unu objekto estu fiksita kun alia per gluo: la patro gluis paperfolion sur la rompita vitro; (f) glui sian orelon, okulon al la serurtruo.
   luti, mastiki.
 • gluado
  Ago glui.
 • gluaĵo
  Substanco kiu, aldonita al likvo, donas al ĝi gluan econ.
 • gluaĵi
  ŝmiri per gluo, por ebligi postan kungluadon: gluaĵi strion da tapetpapero; aparato por gluaĵi poŝtmarkojn.
 • glueca
  Prezentanta la ecojn de gluo: rezino estas glueca; gluecaj manoj de infano.
 • gluiĝi
  Fiksiĝi (kvazaŭ) per gluo: atendu, ĝis la peco bone gluiĝis; la bandaĝo gluiĝis al la vunda loko; (f) mi vidas sub gluiĝa vesto la karnon malmolan (K).
 • gluilo = gluaĵo.
 • gluizi = gluaĵi.
 • alglui
  Glui objekton al pli granda aŭ pli fortika: al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas (Z); li algluis la afiŝon post la fenestro (Z); alglui poŝtmarkon (B); (f) alglua lingvo.
  aglutini.
 • algluiĝi
  Forte kuniĝi per si mem kun alia objekto: al mia mano algluiĝis makulo (Z); la sango algluiĝis al la glavo (Z); koto algluiĝas al liaj plandoj (Z); mia lango algluiĝis al mia palato pro soifo (Z); (f) ŝiaj okuloj kvazaŭ algluiĝis al ĝi (Z); insulto ne algluiĝas (Z); ministro, kiu algluiĝas al sia posteno; li algluiĝis per sia tuta koro al tiu peco de tero (Z); algluiĝis lia animo al Dina (X); la peco algluiĝis tiel forte, ke ĝi restis neforigebla (B).
  alkroĉiĝi.
 • algluiĝa
  Ema algluiĝi: la algluiĝa forto.
  adheri.
 • kunglui
  Glui du objektojn proks. same grandajn: la randoj, kiujn oni volas kunglui (Z); kunglui du paperajn foliojn (B), la rompitajn pecojn de porcelanaĵo; (pluvo, pro kiu) la terbuloj kungluiĝas (X); la kungluiteco de la palpebroj (Z) (en kataro); maso por kungluado de marmoro, gipso ktp (Z).
 • kungluaĵo
  [BELARTOJ] [BELETRO] [MUZIKO] Verko, en kiun estas enkondukitaj jam ekzistantaj heterogenaj elementoj, kiuj kreas surprizajn konstrastojn.
 • malglui
  Disigi objekton disde alia, al kiu ĝi estas gluita: malglui poŝtan markon (B).
 • reglui
  Denove alglui, kunglui: pecon detranĉitan al la pano ne regluu (Z).
 • transgluebla
  Tia, ke oni povas ĝin transmeti per gluado: transgluebla bildo.
 • birdogluo
  Viskeca substanco, ricevita el la interna ŝelo de ilekso aŭ beroj de visko, kaj uzata por kapti birdetojn.
 • fiŝgluo
  Gluo, fabrikata el flosveziko de kelkaj fiŝoj.

  gluo


  Eble rilatitaj:

  adherx, afiŝx, aglutinx, al, amx, dekstrinx, fiŝx, kroĉx, laborx, materialx, rizx, tenx,