financo

financ/o (1)

 1. Monaj rimedoj, pri kiuj disponas iu ŝtato aŭ privatulo; stato de la en- kaj el-spezoj: havi prosperajn financojn; la gazeto falis pro manko de financoj (Z); ministro pri financoj.
 1. Fako de tiu, kiu sin okupas pri financaj aferoj; arto profitigi monon: financo dependas de industrio kaj reciproke. [VIDU] bilanco, buĝeto, ekonomio, kapitalo.
 • financa
  Rilata al financo: financa konsilanto (Z); financa ministro; financa situacio de firmo; E. , dank' al financaj malfacilaĵoj de la aŭtoro, aperis pli malfrue (Z); la supozoj, ke mi oferis E-on al miaj financaj interesoj [...] (Z).
 • financi (tr)
  Finance subteni: financi entreprenon, propagandon, esploron.
 • financado
  Parto de entreprena ekonomiko, okupiĝanta pri la demando, kiel provizi plej efike entreprenon per mono k/aŭ kredito.
 • financisto
  Specialisto pri financaj aferoj, kondukanto de gravaj financaj aferoj: groŝon ŝtelis-ho ŝtelisto! milojn ŝtelis-financisto.
  bankiero, kapitalisto.
 • financistaro
  La reprezentantoj de la kapitalismo.
 • financoficisto
  Oficisto en financa ministerio aŭ en privata institucio.
 • memfinancado
  Financado de entrepreno per propra mono, t.e. per investado de parto de la profito.

  financo

  REVO: [financo]
  kapitalo.investi, plasi.akcio.obligacio.inflacio.profito.spezo.enspezo.elspezo.bilanco.proprieto.ekonomio.merkato.buĝeto.fisko.imposto.akcizo.dogano.rento.interezo.plusvaloro.borso.banko.fonduso.konto.ĝiri.valuto.kurzo.firm(a)o.librotenado.entrepreno.


  abandoni, abandono, aboni, abonilo, abono, absoluta monopolo,aĉetanto, aĉetebla, aĉeti, aĉetisto, adjudiki, adjudiko, aertransporto,afranki, afrankite, aĝio, aĝiotado, aĝioti, aĝiotisto, apartenaĵo,akapari, akcepti, akcepto, akcia societo, akcio, akciulo, akcizi,akcizisto, akcizo, akiri, akrediti, akreditivi, akreditivo, aktivo,aldonvalora imposto, alimento, almozdonema, alonĝo, alpago, plipago,alparo, amortizi, anonima societo, antikrezo, anuitato, apanaĝo,apartenaĵo, aparteni, apelacii, arbitracio, arbitraĝo, artiklo,asekura, asekura agento, asekura agento, asekur(ad)o, asekuramakleristo, asekuratesto, asekuri, asekuristo, asekurlibro, asekuro,asigni, aŭkcii, aŭkciisto, aŭkcio, aŭtarcia, aŭtarcio, aŭtomacio,avalo, averio, bakŝiŝo, bankestro, bankiero, bankisto, bankkonto,banko, bankroti, bankroto, bazaro, bienego, bienmastro, bieno, bienulo,bilanci, bilanco, bileto, bilmakleristo, bilo, biloborso, bimetalismo,blanketo, bojkoti, bojkoto, bonhavo, borsa makleristo, borso,brokantaĵo, brokanti, brokantisto, buĝeto, butikisto, butiko, cendo,centavo, centimo, cerblaboristo, ĉarto, ĉekaro, ĉeko, ĉiovendejo,debeti, debeto, debito, debitoro, deficito, deflacio, delkredero,denaro, depago, deponatesto, deponbanko, deponejo, deponi, derivaĵo,detale, detalisto, devizo, dinaro, direktorio, diskonti, diskonto,imposta diskriminacio, dividendo, doganimposto, dogano, dokumentakredito, dolaro, draĥmo, drakmo, duflanka duopolo, duflanka monopolo,duflanka oligopolo, duflanka polipolo, dukato, dumpingo, dungi,duopolo, duopsonio, duro, ekonomia ekspansio, ekonomikisto, ekonomiko,ekonomio, ekspansio, ekspluati, ekspondeklami, eksportado, eksportaĵo,eksporti, eksportisto, eksportmonopolo, eksporto, ekspresa frajtaĵo,eksproprietigi, eksterborsa kurzo, elaĉeti, elspezi, elspezo, embargi,embargo, emerituro, emisii, enkasigi, enmerkatigi, enspezi,enspezimposto, enspezo, entreprenisto, entrepreno, ergologio,establaĵo, establejo, etato, etfirmao, eŭro, fabrikanto, fabriki,fabriko, faktorio, faktoro, fakturi, fakturo, farmi, feŭdo, fiktivakapitalo, filio, financa kapitalo, financi, financisto, financo,firmao, firmeto, firmo, fiska, fisko, fiziokratismo, floreno, foirejo,foiro, fondaĵo, fonduso, forkomerci, frajtaĵo, frajti, frajtiganto,frajtisto, frajtletero, franko, gajni, gajno, garantiaĵo, garantianto,garantii, gildo, gratifikacio, gratifiki, gratifiko, groŝo, guldeno,ĝiraĵo, ĝiranto, ĝirato, ĝiri, ĝirilo, ĝiro, hanso, haŭso, hav(aĵ)o,havenimposto, heĝado, heĝanto, heredaj impostoj, hipoteki, hipoteko,honorarii, honorario, hundimposto, imperialo, importa, importado,importaĵo, importi, importisto, importmonopolo, importo, impostdeklaro,impostevitulo, imposti, impostisto, imposto, impostpaganto, imputi,vivkosta indico, indico, individua kapitalo, inflacio, informletero,interezo, Internacia Labor-Organizaĵo, Internacia Mona Fonduso,inventaro, investi, kalkulo, kambia makleristo, kambio, kamplaboristo,kapimposto, kapitalisto, kapitalo, kara, karato, kartelo, kasejo,kasisto, kaso, katastrejo, katastro, kaŭcii, kaŭcio, klaŭzo, klientaro,kliento, kolĥozo, kolporti, kolportisto, komanditanto, komandito,komerca, komerca agento, komercaĵo, komercejo, komerci, komerco,komisia agento, komisipago, komizo, kompanio, kompens(aĵ)o, kompensi,komunismo, koncesii, koncesio, koncesiulo, konfiski, konjunkturo,konkurenco, konosamento, konstanta kapitalo, konsumi, kontante,kontenero, konto, kontrabando, kontrakti, kontrakto, kontramarko,kont(registr)isto, kontribucio, konversi, konzerno, koopera, kooperado,kooperativo, kooperi, kopeko, korporacio, korupti, kosta, multekosta,kosti, kosto, kotizi, kotizo, kredite, krediti, kreditkarto,kreditletero, kredito, kreditoro, kuntara, kupono, kurtaĝo, kurzaltiĝo,kurznoto, kurzo, kurzofalo, kurz(ohav)a, kvita, kvitanco, kvoto, kvotode interezoj, labordonanto, laborestro, labori, laboristo, laborulo,labor(it)aĵo, laborkapabla, laborloko, labormerkato, lepto,liberalismo, lignolaboristo, likvidi, likvido, limimposto, limito,liro, liveranto, liveri, lokaŭto, lokumi, lombardi, lombardo, LondonaAkciborso, lui, luidoro, luigi, magazenego, magazeno, magnato,makleraĵo, makleri, makleristo, malaboni, maldetale, malgajni,malhaŭso, malinflacio, malkreditigi, senkreditigi, miskreditigi,malprofito, malriĉa, maravedo, marĉandado, marĉandi, marko, marksismo,mercero, merkantilismo, merkato, mona, monavido, monereto, monero,monfalsisto, mono, monopola kapitalo, monopoligi, monopolo,monopolprofitoj, monopsonio, monpuno, negoci, negocisto, negoco, niĉo,nominala valoro, Novjorka Akciborso, obligacio, obolo, oferti,(oficiala) kurzo, oligopolo, oligopsonio, operacio, Organizaĵo dePetrol-Eksportaj Landoj, Organizaĵo por Ekonomiaj Kunlaboro kajEvoluigo, oro, pagi, pago, paledo, penco, pensii, pensio, pensiulo,peseto, peso, peza laboro, pfenigo, piastro, plivaloro, plutokratio,pogrande, polipolo, polipsonio, poliso, pomalgrande, pontimposto, por,premii, premio, prezo, profitkvoto, profito, prokuro, propraĵo,proprietaĵo, proprieti, proprieto, proprietulo, proprumi, protektismo,protesto, pulbazaro, pundo, punpagi, rabati, rabato, radiogramo, rapidafrajtaĵo, rejso, reklamisto, reklamo, rekompenci, rekompenco,rendimento, rento, repagi, riĉa, rimeso, rublo, sako, salajri, salajro,salajrulo, saldi, saldo, salimposto, sektoro, senimposta, senkurza,senlabora, senlaboreco, senmona, senmonigi, senpaga, senŝarĝa kargo,sentara, sindikatismo, sindikato, socia kapitalo, solventa, spekulacii,spekulimposto, speso, spezo, stampimposto, sterlinga funto,sterlingfunto, stipendii, stipendio, stokejo, stoko, subaĉeti,superbazaro, superimposti, suplementaj horoj, surmerkatigi, svopo,ŝakri, ŝakristo, ŝarĝatesto, ŝmiri, ŝparkonto, ŝtata monopolo,ŝtatismo, ŝuldanto, ŝuldi, ŝuldo, taelo, taksi, talanto, talero,tantiemo, tarifi, tarifo, taro, teko, tenejo, terimposto, transakcio,transportisto, trato, trezorejo, trezoristo, trezoro, dogana unio, urbaakcizo, utila laboro, uzukapi, uzuro, valori, valuto, varo, vendejo,vendi, vendimposto, vendisto, vendo, vicluigi, vojaĝa komizo,vojimposto,

  Eble rilatitaj:

  abonx, aĉetx, administrx, aferx, akcix, akcizx, alparx, anax, apartenx, -ar, bankx, bilancx, borsx, buĝetx, deponx, doganx, dokumentx, donx, entreprenx, fabrikx, frankx, havx, heredx, informx, kapablx, karx, komercx, komunx, kostx, kuponx, laborx, magazenx, mastrx, merkatx, monx, negocx, notarix, notx, ofertx, operacix, orx, pagx, premix, prezx, rajtx, reklamx, rekompencx, riĉx, ŝarĝx, socix, spezx, ŝuldx, uzx, vendx,