solvi

*solv/i (tr)

 1. [KEMIO] Homogene kaj stabile miksi kun likvo solidon, alian likvon aŭ gason: solvi salon en akvo (B); amonio klora (amonia klorido) 0,5, zinko sulfura (zinka sulfato) 1,25, solvu en akvo distilita 200 (Z); natria jodido solvita en acetono; (f) la larmosolvita stilo de Baghy (K).
  emulsie, fandi.
 1. Trovi la nekonataĵon de problemo, la respondon al demando, la rimedon al malfacilaĵo: solvi enigmon, malhelpaĵon, konflikton, malfacilaĵon; solvi ĉiujn disputojn kaj dubojn en lojala interkonsento (Z); la vivo mem jam longe solvis la demandon (Z); Salomono solvis al si ĉiujn ŝiajn demandojn (X); solvi la intrigon.
 • solvo
  1. [KEMIO] Ago solvi.
  1. Respondo al dubo, demando; klarigo de problemo, de implikita situacio: vi ne trovus la solvon de mia enigmo (X); la fabelo havas harmonian solvon (Z).
 • solva
  Rilata al solvo: solva varmo, povo.
 • solvado
  Agado de iu aŭ io solvanta:
  1. faru la solvadon kun zorgo;
  1. la komitato de la Lingvo okupas sin je la solvado de ĉiuj duboj (Z).
 • solvaĵo
  [KEMIO] Tuto de la solvita (j) substanco(j) kaj de la ĝin (ilin) solvinta likvo: solvaĵo de natria klorido; diluita, koncentrita solvaĵo.
  suspensio.
 • solvanto
  [KEMIO] Substanco, per kiu oni solvas.
 • solvant (um)i
  [KEMIO] (tr) Provizi molekulon per tavolo aŭ ŝelo da solvanto unu- aŭ kelk-molekulojn dika: solvanti per akvo estas hidrati; solvantiĝa varmo (varmefiko ĉe solvado).
 • solvebla
  Tia, ke ĝi povas esti solvita: solvebla metalo (B); solvebla problemo.
 • nesolvebla
  Tia, ke ĝi ne povas esti solvita: nesolvebla metalo (B); nesolvebla problemo.
 • solviĝi
  Iĝi solvita:
  1. naftaleno bone solviĝas en benzeno; (f) sed lia idaro jam plene kaj por ĉiam solviĝas en la dirita gento (Z); ĉiam pli densiĝante, la nuboj en la pasinta jaro solviĝis per fulmotondro (Z);
  1. la enigmo simple solviĝas (Z).
 • solvilo = solvanto.
 • desolvi
  Deigi per solvado: la sigelvakso desolviĝis (Z); la ekstera falsa brilaĵo desolviĝas (Z).
 • dissolvi
  Disigi en solvo: la petrolo dissolvos tiun rustan kruston; (f) la fantomoj dissolviĝis en nebulon (Z); en la Kristana urbo la sorĉo dissolviĝos (Z).
 • dissolvo
  1. Ago de iu, kiu dissolvas.
  1. Progresiva malfermado aŭ fermado de la objektivo de kamerao: malferma dissolvo (iom-post-ioma malfermiĝo de la obturatoro en 96 bildoj); ferma dissolvo (per kiu oni sammaniere finas unu planon); kruca dissolvo (per kiu oni anstataŭigas planon per alia, finante la unuan per ferma dissolvo kaj samtempe komencante la duan per malferma dissolvo).
 • pseŭdosolvaĵo
  [KEMIO] ŝajna solvaĵo: koloida pseŭdosolvaĵo (SIN. solo), konsistas el solidaj eroj (koloideroj) inter 0,2.10Ëï kaj 2.10˹² m), homogene disigitaj en likvo.
 • sensolve
  Ne atingante solvon: sensolve diskuti.

  solvi

  REVO: [solvi]
  Analizi solvaĵon.demando solvota.diluita.diveni : kompreni, solvi sen scio.Elĉerpi ĉiujn eblojn de solvo.elturniĝi : trovi ian (ne antaŭe pripensitan) solvon en malfacilasituacio (el/turn/iĝ/i).En tiu propono kuŝas la solvo de la problemo.fluajo.koncentrita.La opinioj ŝajnas kristaliĝi al unueca solvo de la problemo.la situacio neprigas drastan solvon.Lesivo = koncentrita solvaĵo de potaso aŭ, sodo.parfumo : bon-odora substanco solvita en alkoholo aŭ oleo.Per unu fojo: solvi ĉion, naski du infanojn.problemo : io, kio estas malfacile solvebla aŭ klarigebla; io, por kiosolvo aŭ klarigo estu trovita (scienca problemo, ŝak-problemo.).sagaca : povanta rapide kaj bone malkovri aferojn kaj lerte eltrovimanierojn por solvi malfacilaĵojn.Sagaca solvo de ŝakproblemo.simpla : sen komplikaĵoj; facile solvebla; unu-parta.siropo : suker-solvaĵo, ofte kun aldono de aromaĵo, frukta suko,medikamento.solvajo.solvi : trovi la respondon al problemo aŭ enigmo; likvigi, miksante kunlikvo (ekzemple: solvi sukeron en akvo).solvi enigmon, malhelpajon, konflikton, malfacilajon, disputojn,demandonZ, problemo, mistero.tinkturo : likva farbo por kolorigi ŝtofon, harojn. per sorbado;solvaĵo (de kurac-herbo) en alkoholo.Tio estas problemo, kies solvo ne suferas atendon.Trovi la solvon de enigmo.
  demandi. fiziko. kemio. likvo. problemo. pruvi. respondi. scii.

  Iel rilatitaj:

  acetonx afinx benzolx bufrx demandx fizikx gasx kemix komplikx likvx materialx problemx proponx pruvx respondx salx scix sukerx