papero

*paper/o

 1. Substanco, fabrikata el pastigitaj ĉifonoj aŭ el diversaspecaj vegetalaj fibroj, prezentata sub formo de pli-malpli grandaj folioj kaj uzata por skribi, presi, paki k.a.: kontinua papero (longa paperbendo); sorba papero; kompakta papero (por izolado); japana, nederlanda, ĉina papero; sako el papero; higiena aŭ neceseja papero (klozetpapero); papero estas blanka (Z); konfidi ion al la papero (skribi); al la papero ne mankas tolero (Z) (sed ja al la legantoj); paperfabriko.
  kartono, maĉo.
 1. ĉiu el la folioj tiel fabrikitaj: ĉambro, tapetita per flavaj paperoj (Z); paperoj en multaj apartaj amasoj plenigadis la polvajn ŝrankojn, bretojn kaj tablojn (Z); li ĉiun paperon aparte ĉirkaŭrigardis, balancante la kapon (Z). [VIDU] paperkorbo, paperpremilo, paperŝmiri, papertranĉilo.
 1. Jura, financa aŭ alispeca dokumento, skribita aŭ presita sur tia folio: skribisto simple transskribas paperojn (Z); paro da kontraktaj paperoj (Z); komercaj paperoj; papermono.
 1. (fm) Identigaj dokumentoj: montru viajn paperojn, mi petas!
 • papera
  1. Farita el papero; papera koketo, korneto.
  1. Ekzistanta nur sur papero: tiu decido restis nur papera (ne efektiviĝis).
 • paperaĉoj
  Multo da seninteresaj, senvaloraj paperoj.
 • papereto
  Malgranda folio el papero: ne ĉiu papereto estas banka bileto (Z); Urbestro, donante al li paperetojn: ĝuste ducent rubloj! (Z).
 • paperisto
  Tiu, kiu vendas paperon por skribi, presi k.a.
 • *paperujo
  1. Kvarangula ujo el ledo, plasto ks, kiun oni povas porti en poŝo, kaj en kiu oni havas sub dispono legitimilojn, vizitkartojn, paperetojn ks.
  1. Teko.
 • baritpapero
  Papero, ŝmirita per barita tavolo, kaj uzata por specialaj laboroj fotografaj aŭ presaj.
 • brilpapero
  Glacea papero.
 • desegnopapero
  Speciala papero por la krajondesegno aŭ la akvarelo.
 • filtropapero
  Porohava papero, por filtri.
 • frizpaperetoj
  Papilotoj.
 • imprespapero
  Fotografa papero.
 • incenspapero
  Papero, speciale preparita, por ke, brulante, ĝi eligu agrablan odoron.
 • karbopapero
  Papero, kovrita per kolortavolo, kaj uzata en skribmaŝino, por ricevi faksimilon, duplikaton.
 • klozetpapero
  Maldika papero, uzata en klozeto.
 • kopipapero
  1. Lumimpresebla papero, por fari pozitivon de negativo.
  1. Karbopapero.
 • monpapero
  Bileto: spesmila monpapero (Z); rulo da monpaperoj (Z).
 • monpaperujo
  Paperujo, destinita al tenado de mono: li ĵetis la malfermitan monpaperujon sur la plataĵon (Z); [...] elprenas el la monpaperujo (Z).
 • muŝpapero
  Papero, kovrita per toksa gluo, por altiri, surglui kaj mortigi la muŝojn.
 • paŭspapero
  Travidebla papero, por paŭsi desegnon ks.
 • sablopapero
  Papero, garnita per sablo aŭ vitropulvoro, por poluri.
 • silkopapero
  Maldikega fajna papero, uzata por envolvi delikataĵojn, ŝirmi gravurojn en libro ks.
 • stampopapero
  Paperfolio, stampita de ŝtata administracio, kaj devige uzata por iuj dokumentoj.
 • tapetpapero
  Papero, kun aŭ sen desegnoj, el diversaj koloroj, por tapeti.
 • tualetpapero
  Speco de silkopapero, uzata por forigi la ŝminkon ks.
 • valorpapero
  Papero, per kiu estas konstatita ŝuldo aŭ kredito, kaj povanta cirkuli sen spezo de metala aŭ papera mono.
  papero
  baritpapero.ĉifono.folio.karbonpapero.kopio.Kvaropige faldita papero.lakmus(a paper)o.legitimilo.monpapero.paŭs'papero.Por baloti (voĉdoni) oni metas balotilojn (plej ofte paperon) en labalotujon (en la urnon) (plej ofte : skatolo).silkopapero.tapetpapero.tualetpapero.valorpapero.vegetalo.
  borso. dokumento. elekti. kemio. legi. letero. libro. materialo. ofico. presi. skribi. studi. substanco

  Bildvortaro

  324 : Paperfabrikado (permana) I


  324-01 -6 : ĉerpado
  324-01 : ĉerpisto
  324-02 : paperkuvo
  324-03 : ĉerpokadro (ĉerpmuldilo) kun kovrokadro
  324-04 : deponkrado (senakviga krado) por ĉerpokadro
  324-05 : rakelo*, troaĵforigilo
  324-06 : spirala kirlilo
  324-07 -14 : senakvigo
  324-07 : senakvigisto
  324-08 : felto
  324-09 : stoko da foliegoj
  324-10 : senakviga premilo, ŝraŭbŝafta premilo
  324-11 : premplato
  324-12 : ŝafto
  324-13 : mantenilo
  324-14 : ŝaftopezoj
  324-15 : papersekigo en aero
  324-16 -30 : paperkontrolo
  324-16 : kontrolistino de kvalito ĉe perokula ekzamenado
  324-17 : paperfolio
  324-18 : filigrano aŭ akvomarko
  324-19 : lampo
  324-20 : foliostoko
  324-21 : pezigaj platoj
  324-22 -30 : laboratoriaj aparatoj por ekzamenado de papero kaj ties materialo
  324-22 : konusa flakono aŭ Erlenmeyer- flakono
  324-23 : miksobalono
  324-24 : mezurcilindro
  324-25 : bunseno* aŭ Bunsen-brulilo
  324-26 : tripiedo
  324-27 : laboratoria pelveto aŭ labopelveto
  324-28 : provtuba rako
  324-29 : netpeza pesilo
  324-30 : dikomezurilo

  325 : Paperfabrikado (maŝina) II

  325 : Paperfabrikado (maŝina) II


  325-01 -23 : preparo de krudmaterialoj
  325-01 -2 : krudaĵoj por produktado de primaraj fibraĵoj
  325-01 : ŝlifota ligno (fibroligno)
  325-02 : segrestaĵoj
  325-03 -11 : produktado de krudlignaĵo (lignoŝlifaĵo)
  325-03 : lignoŝlifa maŝino
  325-04 : ŝarĝoŝakto
  325-05 : trunko
  325-06 : transportĉeno
  325-07 : ŝlifoŝtono
  325-08 : fibraĵtrogo
  325-09 : klasado
  325-10 : densiga instalaĵo
  325-11 : blankiga instalaĵo
  325-12 -18 : produktado de celulozo
  325-12 : hakmaŝino
  325-13 : lignohakaĵo
  325-14 : celuloza kuirilo por ĥemia utiligo de lignohakaĵo
  325-15 : kuvo
  325-16 : cirkulado de ĥemiaĵoj
  325-17 : klasado
  325-18 : blankiga instalaĵo
  325-19 -23 : prilaboro de rubpapero
  325-19 : paperdefalaĵoj, krudmaterialo por produktado de sekundaraj fibraĵoj
  325-21 : antaŭpurigado
  325-22 : varmega disfibrado
  325-23 : senfarbigado
  325-24 -26 : krommaterialoj
  325-24 : gluoj
  325-25 : plenigaĵoj
  325-26 : farboj
  325-27 : materialpreparado
  325-28 : materialcentro por miksi krudaĵon el fibraĵoj kun krommaterialoj
  325-29 : klasada instalaĵo
  325-30 : paperiga maŝino
  325-31 : krudaĵbendigo kaj maldensigo de paperkaĉo
  325-32 : kribrilbenda sekcio
  325-33 : akvoelprema sekcio
  325-34 : sekiga sekcio
  325-35 : glupremilo
  325-36 : ŝmirinstalaĵo
  325-37 : glatigilo
  325-38 : bobenado
  325-39 : premrula bobenilo
  325-40 -48 : paperrafinado
  325-40 : ŝmirmaŝino
  325-41 : malbobenado
  325-42 : premrulo
  325-43 : rakelo* aŭ troaĵforigilo
  325-44 : bobenado
  325-45 : kalandrilo
  325-46 : malbobenado
  325-47 : hejtataj glaceigaj ruloj
  325-48 : bobenado
  325-49 -51 : partigo
  325-49 : rula tondmaŝino por partigo je transportrulaĵa grandeco
  325-50 : pakado de rulaĵoj
  325-51 : kvertonda maŝino por fari foliegojn

  Iel rilatitaj:

  afiŝx akcix alfx andonx banderolx biletx bilx borsx celulozx desegnx dokumentx elektx folix kemix kopix legx leterx librx materialx monx muŝx oficx presx sakx skribx studx substancx tranĉx