karbo

*karb/o

 1. Malmola nigra substanco, konsistanta el preskaŭ pura karbono, devenanta nature aŭ arte de vegetaĵa materio, i.a. ligno, kaj uzata por hejti: grandpeca, mezpeca, etpeca karbo; karbo servas por ardaĵo (X); fari provizon da karbo por la vintro; konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo (Z) (oni gardas la signojn de sia deveno. [VIDU] korniko); ilia vizaĝo estas pli nigra ol karbo (X); natura karbo estas sedimenta petro; bruna karbo (bruna aŭ brunete nigra karbo, laŭ la karbonenhavo inter torfo kaj nigra lignito); grasa (SIN. bituma) karbo (relative riĉa je distileblaj substancoj); malgrasa karbo (relative malriĉa je distileblaj substancoj); (f) blanka karbo (falakvo uzata, por produkti elektron); verda karbo (flua akvo same uzata).
  antracito, gagato, ligno, lignito, torfo.
 1. Peco el tiu substanco: la lastaj karboj, kiuj restis de la terura brul' de nia domo (Z); mi blovis sur la ardantajn karbojn (Z); tiri karbon sur vitro (Z) (fari agacan grincon); mi bakis sur ĝiaj karboj panon (X); fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo (X) (vi igos Dion puni lin); sidi kvazaŭ sur flamantaj karboj (B) (senpaciencege;
  pinglo); (f) karboj ekflamis de Lia buŝo (X) (pro kolero).
  braĝo, briko, bulo.
 1. Parto el tiu substanco, uzata por aliaj celoj: pulvorigita karbo (farmacie uzata); homogena karbo (por arklampo); meĉa karbo (karbo por arklampo, kun meza kanalo plenigita per miksaĵo el karbaĵo kaj specialaj substancoj, destinitaj konstantigi la lumarkon); sorbigita karbo (elektrodo, farita el miksaĵo de karbaĵo kaj metalaj saloj, destinita pliigi la luman efikon); desegnaĵo per karbo ( [VIDU] karbokrajono).
 1. [KEMIO] Mll de karbono en tradiciaj nomoj de substancoj: karbido; karbocikla.
 • karba
  Rilata al karbo: karba formacio; karba polvo, polvero; karba gudro, peĉo.
 • karbaĵo
  Substanco parenca al karbo.
 • karbejo
  1. Deponejo, kie oni tenas karbon.
  1. [ŜIPOJ] Fako de la holdo, kie kuŝas provizo de karbo.
 • karbero
  Malgranda peco de karbo.
 • karbeto
  Braĝo.
 • karbido
  [KEMIO] Salo aŭ kombinaĵo de anjona karbono: fera (III)karbido, F3C (SIN. cementito); kalcia karbido, CaC2 (antaŭe uzata por produkti acetilenon en lampoj). SIN. karbonido.
 • karbigi
  1. Transformi organikajn substancojn en karbon per varmo: karbigi lignon, ostojn; karbigota lignostako.
   koakso.
  1. Bruligi ĝis nigra maso: nigraj karbigitaj traboj (Z) (de forbrulinta domo); la fruktoj karbigite pendis sur la nigrigitaj branĉoj (Z).
 • karbigejo
  Loko aŭ aranĝaĵo, por karbigi lignon kaj ricevi lignokarbon.
 • karbiĝi
  1. Iĝi karbo.
  1. Bruli ĝis nigriĝo: la macoj karbiĝis en la forno (Z); karbiĝinta panrostaĵo.
 • karbiĝo
  Transformiĝo de vegetaĵa materio al karbo.
 • karbisto
  1. Tiu, kiu faras lignokarbon.
  1. Tiu, kiu portas aŭ vendas karbon.
 • karbujo
  1. Ujo, en kiu oni transportas aŭ tenas la karbon en domo.
  1. [BIBLIO] Braĝujo.
 • karbumi (ntr)
  [ŜIPOJ] Provizi sin per karbo.
 • karbobaseno
  Regiono, el kiu oni elminas karbon en multaj lokoj.
 • karbodona, karbohava
  Entenanta karbon.
  karbonio.
 • karbogruzo
  Karbo, konsistanta el eroj de 0,8 ĝis 1,5 cm.
 • karbokopio
  Dokumento, ricevita sur karbopapero.
 • karbokrajono
  Bastoneto el karbigita ligno (ĝenerale de evonimo), uzata por desegni.
 • karbominejo
  Tuto de la galerioj, maŝinaro ktp, por eltiri karbon el la tero.
 • karbonigra
  Nigra kiel (ŝton)karbo.
 • karbopapero
  Papero ŝmirita per pigmentita tavolo (origine el karbo) preme transigebla kaj uzata por ricevi kopiojn de maneskribita aŭ tajpita dokumento.
 • karbopintoj
  La elektrodoj (el karbo) de elektra maŝino aŭ sparkoponto.
 • karbopolvo
  Karbo, konsistanta el eroj malpli grandaj ol 1 mm.
 • karbostako
  Stako el ligno, por fari lignokarbon.
 • hidrokarbido (evi) = [KEMIO] hidrokarbono.
 • fulgokarbo
  Bitumhava karbo, donanta dikan fulgon.
 • brunkarbo = bruna karbo.
 • lignokarbo
  Karbo, el karbigita ligno.
 • minkarbo
  Bonkvalita karbo.
 • ostokarbo
  Karbaĵo, ricevita per karbigo de ostoj kaj karno en fermita ujo.
 • ŝtonkarbo
  Minkarbo.
 • terkarbo = lignito.

  karbo


  Esprimoj

  Marŝi sur ardantaj karboj ne bruligante siajn piedojn.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  fulgokarbo,hidrokarbido,hidrokarbido,karba,karbaĵo,karbejo,karbero,karbeto,karbido,karbigejo,karbigi,karbisto,karbiĝi,karbiĝo,karbo,karbo(n)cikla,karbobaseno,karbobriketo,karbobulo,karbodona,karbogruzo,karbohava,karbokopio,karbokrajono,karbominejo,karbonigra,karbopapero,karbopapero,karbopintoj,karbopolvo,karbostako,karbovagono,karboŝipŝipo,karbujo,karbumi,lignokarbo,minkarbo,ostokarbo,terkarbo,tiokarboksiamido,ŝtonkarbo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  nigra
  varma
  bruli
  hejti
  mini: elfosi (karbon.) el tero; enmeti eksplodaĵon; minejo: loko, entrepreno kie oni elfosas substancojn
  antracito
  braĝo
  brulbriketo
  fajrujo
  hejtaĵo
  hidrokarbono
  karbona ciklo
  karbona dioksido : rezultas de la spirado de vivaj estaĵoj aŭ de la bruligado de karbonhavaj substancoj
  karbonhidrato
  karbonhidratoj
  karbonhidrido (= hidrokarbono)
  karbonido
  karbonkrajono
  karbono
  karbonpapero
  karbonĉeno
  karburaĵo
  koakso
  lignito
  ligno
  minejo
  mineralo
  mineralogio
  mino : kavaĵo en tero, sub tero, en roko., el kiu oni fosas substancojn (karbo, oro, salo.)
  torfo
  ŝtalo : tre malmola metalo el fero (Fe) kun iom da karbono (C)
  ŝtono

  Ankaŭ vidu:

  kemio

  Eble rilatitaj:

  antracenx, antrakozx, benzenx, bitumx, bosvelix, cementitx, elektrx, kamenx, materialx, vagonx,