oro

or/o

 1. [KEMIO] Elemento, Au, atomnumero 79, atommaso 196,97.
 1. [KEMIO] [GEOLOGIO] Metalo el la kuba sistemo, ruĝe flava aŭ flava, estiĝinta en vejnoj, koncentrita en aluvioj aŭ en detritaj petroj; la plej maleebla kaj dratigebla el ĉiuj metaloj: solvaĵo, kombinaĵo de oro; folioj, pulvoro el oro; filigrano el oro; virga, rafinita oro; trinkebla oro ( [FARMACIO] solvaĵo el ora klorido).
 1. Tiu metalo, rigardata kiel tre multevalora kaj tial uzata en juvelarto, monfabrikado ks: ne ĉio estas oro, kio brilas (B); ne valoregalas al ĝi (la prudento) oro kaj vitro (X); ne deziru alpreni al vi la arĝenton aŭ oron, kiu estas sur ili (idoloj) (X); ili venos al Seba, portos oron kaj olibanon (X); statuo el masiva oro; temp' estas valoro simile al oro (Z); al or' similas la silento (Z); pagi per oro (ne per monbiletoj); el la militakiritaj urboj li fortrenis kun si oron kaj grandajn trezorojn (Z); [FINANCO] rezervoj de oro (de banko, lando); suferi je grava elfluo de oro; malpermeso de oreksporto. [VIDU] orbati, orbriko, orbulo, pigmento.
 1. Monabundo, riĉeco: la avida serĉado de oro (Z); ĉu mi faris la oron mia espero? (X); kiu havas oron, havas honoron (Z); por sia oro ĉiu estas sinjoro (Z); ne defendas oro kontraŭ doloro (Z); ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro (Z) (per mono oni faras ĉion).
 1. (f) Multevalora, bonega afero: lia kapo estas pura oro (X); ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro (Z); li estas tute el oro kaj fero (nekorupteble firma); ĉiuj liaj versoj estas fajna oro.
 1. [HERALDIKO] Flavo.
 • ora
  1. Konsistanta el pli-malpli pura oro: ora ringo (Z), medalo; oraj falsaj dentoj; ora plumo; manĝi el oraj teleroj; diojn orajn ne faru al vi (X); [BIBLIO] la Ora Bovido; oraj inkrustoj.
  1. Entenanta oron: oraj minoj; oraj vejnoj; ŝildo kun oraj literoj; pentraĵo sur ora fono; ora farbo; oraj floroj presitaj sur (ledo) (Z); ora brokato; [KEMIO] ora monoklorido (AuCl), ora triklorido (AuCl3).
  1. Rilata al riĉeco: promesi orajn montojn (Z); ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas (Z); ora pluvo (f).
  1. Tiel multekosta aŭ grava, kiel oro: ĉu tiu dolĉa ora tempo estas frukto de fantazio neniam efektivigebla? (Z); la oraj versoj de Pitagoro; la ora proporcio; tio estas oraj paroloj!; ora geedziĝo (50a datreveno de tiu ceremonio); revenigi la oran tempaĝon (Z) (paradiza praa epoko, laŭ la antikva kredo).
  1. Samkolora, kiel oro: ŝiaj oraj haroj; oraj fruktoj (Z) (citronoj); oraj spikoj.
 • ori (tr)
  Kovri per maldika tavolo de oro: orita kadro (Z), braceleto (B); liaj haroj lumis, kvazaŭ ili estus oritaj (Z); orita papero; (f) la suno oris la fenestrajn vitrojn; pensoj oritaj per la lasta rebrilo de l' amo (B); oritaĵo forviŝiĝas (Z).
 • orado
  Ago ori.
 • oraĵo
  Objekto el oro, precipe juvelo ks.
 • oraĵisto
  Tiu, kies metio estas prilabori orajn objektojn.
 • orato
  Salo de orata acido, H3AuO3 aŭ HAuO2.
 • oreca
  Simila al oro: oreca galanterio; oreca sulfuro (komuna nomo de orflava antimona sulfido, Sb2S3).
 • orejo
  Sabla demetaĵo en fluejo de rivero, entenanta orajn eretojn.
 • origi
  Ori: la suno origis la brilpurajn bukojn de la Biblio (Z); arto de la origado.
 • oriĝi
  Iĝi orkolora: la rostata kokido apetitveke oriĝis; la nuboj oriĝis ĉe la leviĝanta suno.
 • ordona, orhava
  [GEOLOGIO] Entenanta oran ercon.
 • orkolora
  Havanta la koloron de oro: iu kun orkoloraj butonoj (Z); la nuboj inter la kamentubo lumis orkolore (Z).
 • reori
  Denove ori: reori kradon de kastelo; (f) reori blazonon.
 • senorigi
  Forigi la ortavolon elde la supraĵo de objekto: senorigita porkoleda tapeto.
 • briloraĵo
  Ornamo, farita el tre malgrandaj lamenetoj el orsimila substanco, por briligi brodaĵojn, teatrajn vestojn ktp.
 • cianorato
  Salo de HAu (CN)4 (tetracianorato).
 • cianorito
  Salo de HAu (CN)3 (tricianorato).
 • randorita
  (pp libro) Havanta paĝrandojn kovritajn per ortavoleto.
 • RIM. 'or/' enestas en kelkaj propraj nomoj kun signifo aŭ materiala: la Orfelo (Vd felo), la Orlando (Eldorado), la Bordo Ora (Ganao); aŭ metafora: la Ora Korno (ĉe Istanbulo).

  oro


  Esprimoj


  Adori la oran bovidon (= monon).
  Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro (per mono oni faras ĉion)
  Kiu havas oron, havas honoron.
  La ora nombro (responda al aparte harmonia proporcio).
  La ora nombro.
  Ne defendas oro kontraŭ doloro.
  Ne ĉio estas oro, kio brilas.
  Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
  Parolo estas arĝenta, sed ora la silento.
  Temp' estas valoro simile al oro.
  Utopiulo esperas revenigi la oran tempaĝon (feliĉan praan tempaĝon, je kiu kredis antikvuloj).
  ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  briloraĵo,cianorato,cianorito,ora,orado,oralgoj,orato,oraĵisto,oraĵo,orbati,orbriko,orbulo,ordona,oreca,orejo,oreksporto,orhava,ori,origi,oriĝi,orkolora,oro,orpigmento,randorita,reori,senorigi

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  alojo ( ( kunfandaĵo)
  altapreza
  arĝento : blanke-griza valora metalo (Ag)
  bonega afero
  damaskeni
  dika orero
  drato
  elemento
  facile fadenigebla
  fidu brilan eksteron)
  flava : kun koloro de matura citrono, kun koloro simila al tiu de oro
  flava metalo
  gisbriko
  ingoto
  juvelarto
  juvelisto (oraĵisto)
  juvelo : ornamaĵo el multekosta materialo (oro, arĝento, valora ŝtono.)
  juveloj
  karato
  krisolo ( fandvazo)
  metalo
  ministo
  moneroj
  mono
  multekosta
  multvalora
  ora dispartigo
  ora koro
  ora ringo, medalo
  orarĝento
  orbriko
  orbulo
  oresploristo
  orfolio
  orita kadro, braceleto
  orlavisto
  ormaso
  oro : flaveca valora metalo (Au); ori: tegi per oro
  oro laŭ folioj, laŭ fandaĵoj
  orruĝa
  orŝtoneto
  ovoflav(aĵ)o: flava interna parto de ovo
  pagi per oro (ne per valorpaperoj)
  Paktolo ( orrivero)
  plaki
  promesi orajn montojn ( ŝmiri)
  riĉeco
  simbolo Au. stampilo
  titro
  trezoro : alte ŝatata, bone gardata havaĵo; tuto de la multekostaj objektoj kaj (aŭ) mono apartenanta al iu/io
  valori: havi (grandan, iun) valoron; havi meriton
  valoro : graveco; dezirindeco; grandeco de kosto; ŝatateco; utileco

  Ankaŭ vidu:

  financo. fiziko. juvelo. kosti. mono. pagi. riĉa. valor/o.

  Bildvortaro

  260 : oraĵisto kaj arĝentaĵisto


  260-01 : laminilo, drata kaj lada premrulilo
  260-02 : tirstablo
  260-03 : drato (ora aŭ arĝenta drato)
  260-04 : drilo
  260-05 : kverstango
  260-06 : elektra fleksŝafta bormaŝino
  260-07 : globa frezilo kun tenilo
  260-08 -10 : fandoforneto
  260-09 : ŝamota kovrilo
  260-10 : grafita krisolo, fandvazo
  260-11 : krisoltenajlo
  260-12 : arĉosegilo
  260-13 : arabesko-sega klingo
  260-14 : lutbrulilo
  260-15 : helictranĉa plato
  260-16 : cilindra lutkompresoro
  260-17 : oraĵisto
  260-18 : matrickubo
  260-19 : cizelilo, stampilo
  260-20 : oraĵista stablo
  260-21 : leda pulvorujo
  260-22 : fajlodorno
  260-23 : ĉizojo
  260-24 : ringokalibrigilo
  260-25 : ringokalibrilo
  260-26 : ringorondigilo
  260-27 : fingrokalibrilo
  260-28 : ŝtala ortilo
  260-29 : ledkuseno
  260-30 : cizelilujo
  260-31 : cizelilo, stampilo
  260-32 : magneto
  260-33 : stablopuriga broso
  260-34 : gravura globo
  260-35 : orpesilo
  260-36 : senoksidiga lutlikvo
  260-37 : inkandeska plato (el lignokarbo)
  260-38 : lutaĵdrato
  260-39 : lutborakso
  260-40 : fasona martelo
  260-41 : cizela martelo
  260-42 -46 : polurmaŝino
  260-43 : polvoforsuĉilo
  260-44 : polurbroso
  260-45 : pulvorkolektujo
  260-46 : malsek-brosa aparato
  260-47 : ronda fajlilo
  260-48 : ruĝa hematito
  260-49 : plata fajlilo
  260-50 : tenilo de fajlilo
  260-51 : polurŝtalo

  Iel rilatitaj:

  Paktolx alkemix alojx artx arĝentx aŭripigmentx blondx braceletx brikx brilx bulx damaskenx darkemonx dratx elementx esplorx fadenx fandx financx fizikx fiŝx flavx folix honorx ingotx juvelx kadrx karatx korx kostx krisolx lavx legomx masx materialx medalx metalx minx monunux monx ovx pagx partx plakx prezx ringx riverx riĉx stampx titrx trezorx valorx vestx ŝmirx ŝtonx