gusto

*gust/o

 1. Specifa sensaĵo, kiu estiĝas post ekscito de specifaj organoj de la buŝo per la kontakto de likvaj aŭ solveblaj substancoj: li ne povas toleri la guston de bulboj; ĉu havas guston la albumeno de ovo? (X); kion vi pensas pri la gusto de ĉi tiu supo?; la butero hodiaŭ havas rancan guston; akvo kun freŝa, sala, putra gusto; gusto el la grundo (pp vino); havi guston de barelo, de avelo; havi brulan guston; (f) fremda manĝo havas bonan guston (Z) ( [VIDU] envio).
  saporo [VIDU] gustoburĝonoj.
 1. Eco de la karaktero, kiu kaŭzas, ke homo trovas plaĉon aŭ malplaĉon en iu aŭ io; karakterizata ŝatmaniero: knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto (Z); kiom da homoj, tiom da gustoj (Z); ĉiu havas sian propran guston (Z); pri gustoj oni disputi ne devas (Z); gustoj naciaj (Z), personaj (Z); tio estas demando de gusto (Z); afero de gusto (Z); tute ĝuste laŭ lia gusto (Z); Kristino al li plaĉis kaj ŝi ĝin trovis laŭ sia gusto (Z).
  emo, inklino.
 1. Sagaca kaj ĝusta senco pri la kvalitoj kaj mankoj de arta verko: pentraĵoj, kiujn povis elekti nur homo kun gusto (Z); por tio (juvelarto) oni bezonas bonan guston (Z); ŝi vestas sin kun gusto; tio estas eraro de gusto; oni povas distingi la guston naturan kaj la guston akiritan; aĉgusta ĉapelo; rimarko de duba gusto.
 1. Maniero, stilo de artverko: peco en la gusto de Vermeer, de Watteau; pentraĵo en la gusto de la 18a jc.
 • gusti (ntr)
  1. (io) Kaŭzi agrablan aŭ malagrablan sensaĵon sur la lango kaj palato: tiu manĝaĵo bone, brule, acide gustas; tiu vino gustas je korko, korkon; (f) tio gustas pri iom pli (tiel plaĉas, ke oni dezirus pli).
  1. (io) (f) Esti agrabla aŭ malagrabla, kaŭzi plaĉon aŭ malplaĉon: post longa laboro bone gustas la dormo.
 • gustigi
  1. [KUIRARTO] Havigi guston al io: kuirado kun tre malmulte da akvo pligustigas la legomojn; saŭco gustigas fiŝon; malsato plej bone gustigas la manĝon (Z).
   spici.
  1. (f) Fari agrabla: tiu provo gustigis al li la sportojn.
 • gustigaĵo
  Substanco, kiu, aldonita en malgranda kvanto, havigas specialan guston.
  ingredienco.
 • *gustumi (tr)
  1. Percepti per la gustosenso: ĉe forta nazkataro oni nenion plu gustumas; englutu ne gustumante!
  1. Ekpreni malgrandan kvanton da io, por sperti ties guston: mi gustumis per la pinto de la bastono iom da mielo (X); li gustumis ĝin kaj ne volis trinki (N); gustumi saŭcon (por eventuale aldoni ion); la frato gustumadis ĉion, kio troviĝis en la plado (Z) (por certigi, ke ne enestas veneno).
  1. ŝati, ĝui, sperti la guston de io: la homoj kaj la brutoj, la bovoj kaj la ŝafoj gustumu nenion, ili ne paŝtiĝu kaj ne trinku akvon (X); neniu el tiuj invititoj gustumos mian vespermanĝon (N); malpaco estas ĉe tiuj, kiuj venas por gustumi aroman trinkaĵon (X); kiam ŝi unu fojon gustumis inkon, ŝi fariĝis soifa je ĝi (Z); (f) gustumi la plezuron aŭdi dolĉajn vortojn (Z); vi volis gustumi nobelecon (Z); inter la ĉi tie starantaj estas tiuj, kiuj neniel gustumos morton (N).
 • gustumo
  Unuopa ago de tiu, kiu gustumas.
 • gustumado
  1. Tiu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni perceptas la gustojn: havi delikatan, mishardigitan gustumadon. SIN. gustosenso.
  1. Agado de tiu, kiu gustumas: aparta tablo por la gustumado de la vinspecoj.
 • gustumisto
  Spertulo, komisiita por ekprovi la guston kaj kvaliton de gastronomiaĵoj: vingustumisto.
 • gustohava
  (io) Havanta apartan guston.
 • gustoplena
  1. (io) Konforma al la bona gusto: kiaj gustoplenaj ringoj! (Z); vestoj kudritaj gustoplene (Z).
  1. (iu) Posedanta bonan guston: gustoplena domaranĝisto, kritikisto.
 • gustosena
  Ne posedanta bonan guston (f).
 • gustosenso
  Gustumado.
 • antaŭgusto
  Unua impreso, bona aŭ malbona, kiun donas la ideo de estontaĵo: donu al mi antaŭguston de tiu feliĉo! (Z).
 • misgusta
  1. Montranta malbonan guston 3.
  1. Havanta malbonan guston 4.
 • postgusto
  Malagrabla gusto, kiun lasas manĝo aŭ trinko; tiu kuracilo havas terebintan postguston.
 • sengusta
  1. (io) Indiferenta por la lango kaj la palato: sengusta pano; nitrogeno estas senodora kaj sengusta gaso; ĉu oni manĝas sengustaĵon sen salo? (X).
  1. (io) Ne interesanta la spiriton; senkaraktera: sengusta ludo de marionetoj (Z); sengusta ŝerco, anekdoto, epigramo.
  1. (iu) Ne posedanta estetikan guston: sengusta farbisto, sinjorinoj vestitaj senguste (Z).
 • sengustigi
  (io) Perdi sian guston.
 • barelgusti
  (pp vino) Havi guston de ligno.
 • *bongusta
  1. Agrabla por la lango kaj la palato: ĉu bongusta? (Z); bongusta peco longe ne atendas (Z); frukto malpermesita estas plej bongusta (Z); bongusta pano (Z), brando (Z), ovaĵo (Z); plej bonguste vaporis rostita ansero (Z).
  1. Gustoplena 1: subteniloj tre bonguste aranĝitaj (Z); bonguste aranĝita saloneto (Z); sinjorinoj vestitaj bonguste (Z).
 • bongusto
  1. (de io) Agrabla gusto.
  1. (de iu) Bona gusto: inter la objektoj, el kiuj ĉiu estis majstraĵo de industrio kaj de bongusto (Z).
 • bongustigi
  Havigi al io bonan guston: por kapti ezokon, bongustigu la hokon (Z).
 • brulgusta
  Havanta la guston de io, kio estis tro forte elmetita al la fajro.
 • malbongusta
  Havanta malbonan guston (pf): sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta (Z); sprit' en tempo malĝusta estas tre malbongusta (Z).
 • marĉogusta
  Havanta iom la guston de ŝlimo, pp fiŝo.
 • subtilgusta
  ĝuanta delikatan guston: subtilgustaj legantoj (Z).
 • vingustumisto
  Profesia spertulo, komisiita elprovi la guston kaj valoron de la vinoj: bona vingustumisto rekonas la regionon je la unua gustumo, la grundon je la dua kaj la rikoltjaron je la tria.

  gusto


  Iel rilatitaj:

  adstringx agrablx ajlx ambrozix amx antaŭ burĝonx flarx fruktx gustumx kuirx langx legomx likvx manĝx plenx restoracix sensx spicaĵx spicx vestx viandx vinx