vendi

*vend/i (tr)

 1. Cedi la proprieton de objekto, besto aŭ sklavo kontraŭ difinita prezo: antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon (Z); vendu viajn posedaĵojn kaj donu al malriĉuloj (N); vendi ĉapelon por dek frankoj (B); hundidoj por vendi po cent kronoj!; ili vendis Jozefon al la Iŝmaelidoj por dudek arĝentaj moneroj (X); ili vendas virtulon pro arĝento kaj malriĉulon pro paro da ŝuoj (X); por ke la gazeto povu esti vendata pro du spesdekoj ĉe ĉiu stratangulo (Z); volu skribi al mi, ĉu la broŝuro estas vendata aparte (Z); Jozefo estis vendita de siaj fratoj (Z); vendi kontante, kredite; vendi pogrande (Z), pomalgrande; (f) kare vendi sian vivon (mortigi multajn antaŭ sia mono).
 1. Teni stokon da artikloj por la klientoj: ĉu vi vendas kandelojn?; tiu magazeno vendas nur silkaĵojn.
  brokanti, kolporti, marĉandi.
 1. Oferi kontraŭ mono aŭ alispeca profito tion, kio havas moralan valoron: hebreo scias, ke liaj nepoj, se ili ne volas vendi sian konsciencon, restos hebreoj (Z); vendi la juĝadon, sian honoron; ŝi vendis sin al la princo. [VIDU] prostitui, simonio.
 1. Perfidi pro mono: vendi siajn komplicojn, sian patrujon; vi vendis vian popolon por nenio (X).
 • vendo
  Ago de iu, kiu vendas: sen mensoga rekomendo ne iros la vendo (Z); elmeti ion por vendo; plenumi vendon; kontanta, kredita vendo.
  negoco.
 • venda
  Rilata al vendo: la venda valoro, prezo de io; vende proponi ion.
 • vendado
  Komerca agado de tiu, kiu tenas stokon da artikloj por la klientoj: personoj, kiuj okupiĝas pri vendado de komercaĵoj (Z); ŝi rigardis la manipuladon de vendado kaj aĉetado (Z); la vendado de tiu artiklo estas deficita, malfacila, profitodona.
 • vendanto
  Tiu, kiu okaze ion vendas: k Jesuo eniris en la templon kaj elpelis ĉiujn vendantojn kaj aĉetantojn (N).
 • vendejo
  Loko, en kiu oni vendadas ion.
  butiko, bazaro, foiro.
 • vendiĝi
  Iĝi vendita aŭ vendata: kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas profite (Z); tiu modelo tre rapide vendiĝas.
 • vendist (in)o
  Tiu, kiu metie vendadas: se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas (Z); tio estis vaganta vendisto (Z); la ĉokolada vendistino.
  komizo.
 • ĉiovendejo
  Granda magazeno, en kiu oni povas aĉeti ĉiaspecajn artiklojn.
 • disvendi, elvendi
  Vendi ĝis la lasta specimeno: se iu mia verko estas disvendita, H. devas pretigi novan eldonon de ĝi (Z); mi disvendis ĉion por plej bagatelaj prezoj (Z); la tuta stoko estas jam elvendita.
  elĉerpi.
 • forvendi
  Sin malembarasi je io per vendo: forvendi malnovajn vestojn, meblojn.
 • nevendebla
  Tia, ke ĝi ne povas esti vendata pro iaj juraj malfaciloj, aŭ pro ĝia malbona stato aŭ neuzebleco: nevendebla hereda bieno; la nevendeblaĵoj de malnova butiko.
 • revendi
  Vendi tion, kion oni aĉetis: la regulo estas aĉeti, kiam malkare, kaj revendi, kiam kare; komerco de revendado de aŭtomobiloj; bazara revendisto de vestoj.
 • amvendistino
  Virino, kiu amoras pro profito.
  prostituitino, publikulino, putino, stratulino.
 • farbovendejo
  Butiko, kie oni vendas farbojn.
 • florvendejo
  Butiko, kie oni vendas florojn.
 • florvendisto
  Tiu, kiu vendas florojn.
 • fruktovendisto
  Tiu, kiu vendas fruktojn.
 • legomvendisto
  Tiu, kiu vendas legomojn.
 • librovendado
  Negoco pri libroj.
 • meblovendisto
  Tiu, kiu vendas meblojn.

  vendi


  Esprimoj

  Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
  Gazeto vendata ĉe ĉiu stratangulo (kiosko, gazetbudo).
  Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
  Tiu magazeno afiŝas grandrabatan vendon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  amvendistino,disvendi,elvendi, farbovendejo, florvendejo, florvendisto,forvendi, fruktovendisto, legomvendisto, librovendado, meblovendisto,nevendebla,revendi,venda,vendado,vendanto,vendejo,vendi, vendimposto,vendist(in)o,vendiĝi,vendo, vendosumo, vendovaloro, ĉiovendejo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  vendi kontante
  kredite
  monatpage
  firme

  aĉeti
  brokanti
  cedi
  donaci
  kolporti
  marĉandi
  oferi
  oferti
  prostitui

  artikolo
  butiko
  kliento
  komerco
  komizo
  kredito
  magazeno
  mono
  negoco
  prezo
  profito
  proprieto
  prostituitino (amvendistino)
  publikulino (amvendistino)
  putino (amvendistino)
  stoko
  stratulino (amvendistino)
  superbazaro
  valoro

  Ankaŭ vidu:

  financo.

  Iel rilatitaj:

  akaparx amx artikolx aĉetx aŭkcix bazarx biletx brokantx butikx cedx debitx donacx eldonx farbx financx firmx florx fruktx impostx klientx kolportx komercx komizx kontantx kreditx legomx librx magazenx marĉandx meblx monunux monx negocx ofertx oferx pagx prezx profitx proprietx prostitux publikx putinx stokx stratx subaĉetx sumx valorx ĉio