fendo

fend/o

Mallarĝa laŭlonga truo: fendo en muro, en vazo; eniri en kavernojn kaj en fendojn de ŝtonegoj (X); (fm: vulvo) Jen Cassie [...] kun fendo plej obscene sendefenda (JC).
 • *fendi (tr)
  1. Perforte disigi malmolan materialon, ordinare laŭ la fibroj, la klivebenoj ks: fendi ŝtonegon per kojnoj; fulmobato fendis kverkon, terskuo muron; troa sekeco fendas la teron; fendita ligno facile ekbrulas (Z); li fendis la Ruĝan Maron en du partojn (Z); vestoj de dividita koloro, tiel ke la malsaĝaj junuloj aspektis, kvazaŭ ili estis fenditaj en la mezo (Z); (f) vaste fendita buŝo; fendi al iu la koron (tre aflikti).
   haki, klivi, segi, spliti, ŝiri, tranĉi, krevigi.
  1. Rapide trairi inter la partojn de amaso, ilin disigante: sago fendis al li la hepaton (X); la hirundo fendis la aeron, ŝipo la ondojn; li fendis la amason; krioj fendas la aeron, eksprestrajno la nokton, fulmoj la mallumon.
   penetri, enigi, trakuri, trapasi.
  1. [FIZIKO] (pp atomo) fendi la atomkernon.
 • fendado
  Ago de fendanto: fendado de ŝtipo, de molekulo.
 • acida fendado
  [KEMIO] Fendado de molekulo per acido.
 • fendego
  Tre granda fendo: fendego en monto, en glacirivero, en geologia tavolo.
  abismo, faŭko, interkrutejo, profundegaĵo.
 • fendeto
  Ne profunda fendo, ne trapenetranta la objekton: fendeto en dento (B), en la haŭto, sur porcelana taso.
 • fendeti
  Estigi fendetojn en ion: fendeti poton; eluzita fendetita ledo.
 • fendiĝi
  Ricevi fendo (j)n: la molekulo fendiĝis en du partojn; (f) la ŝtata konstruaĵo komencis fendiĝi (B); ŝia koro fendiĝis de kompato.
 • acida fendiĝo
  [KEMIO] Reakcimaniero, kvazaŭa fendiĝo, de kelkaj acidaj kombinaĵoj (ekz. acetilaceta acido).
 • fendilo
  Ilo por fendi.
  hakilo, kojno.
 • fendita
  [HERALDIKO] Dividita vertikale per koloroj je du egalaj partoj.
 • fendohava
  Prezentanta unu fendon: bovo kun kornoj kaj fendohavaj hufoj (X).
 • disfendi
  Larĝe fendi: disfendi ies kapon; iliajn gravedulinojn vi disfendos (X); ĉiun bruton, kiu havas disfenditajn hufojn vi povas manĝi (X); disfendiĝis ĉiuj fontoj de la granda abismo (X).
 • disfendo
  Larĝa fendo: disfendo en roko; (f) disfendo en partio.
  skismo.
 • elfendi
  Eligi fendante: vi elfendis fonton kaj torenton (X).
 • enfendi
  Per tranĉo estigi fendon en ion: enfendi la randon de tablo.
  noĉo.
 • aerfendo
  1. [FIZIKO] [ELEKTRO] La mallarĝa interspaco inter la feromagnetaj partoj de magneta cirkvito.
  1. [FIZIKO] [ELEKTRO] La mallarĝa interspaco inter statoro kaj induktato de elektra motoro.
 • celfendo
  [TEKNIKOJ] Fendo de la pafcelilo (de pafilo), kiun oni metas en rektan linion kun la (cel)grajno kaj la intencata celo.
 • harfendado
  Pedanta kaj tro subtila distingo en diskutado. SIN. harsplitado, muŝbugrado.
 • kernofendado, nukleofendado
  [FIZIKO] Disiĝo de atomkerno en plurajn pecojn. SIN. fisio.
 • kernofendebla, nukleofendebla
  (pp materio) Enhavanta atomajn nukleojn fendeblajn.
 • kernofendiĝo, nukleofendiĝo
  Disiĝo de atomkerno en plurajn pecojn.
 • pantalonfendo
  Fendo sur la supra antaŭa parto de pantalono.
 • rokfendo
  Fendo en roko: la lertaj pigmeoj svarme elrampas el la rokfendoj (Z).

  fendo


  Iel rilatitaj:

  aerx aperturx atomx butonx formx frakasx fruktx korx laborx lignx mankx pantalonx