sekso

*seks/o

 1. Korpa kaj fiziologia ecaro, karakterizanta la unuopajn individuojn de vegetaĵa aŭ animala specio kiel virajn aŭ inajn, kaj ebliganta, ke ili kune reproduktiĝu kaj konservu la specion: vira (aŭ: maskla); virina (aŭ: femala) sekso; kiu estas ĝia sekso?; amasbuĉi sen distingo pri aĝo aŭ sekso.
 1. La organo, de kiu evidentiĝas tiu diferenco. SIN. seksorgano.
  jonio, kaco, lingamo, peniso, piĉo, vulvo.
 1. Tutaĵo de la homoj, apartenantaj al la sama sekso: la milda, la bela, la malforta sekso (la virina); la forta sekso (la vira); ŝi estas la perlo de sia sekso; (ŝerce) la tria sekso (de la samseksemuloj).
 1. ĉio, kio rilatas al seksaj rilatoj: dum longa tempo la sekso preskaŭ tute forestis en la esperantlinga literaturo; seksofobio.
 1. (ark.) = genro 1.
  afrodizio, eroto.
 • seksa
  1. Rilata al la sekso: seksaj karakteroj primaraj, sekundaraj (Vd karaktero); la seksa membro (Z) (peniso); seksa amo (Z).
  1. Rilata al la kuniĝo de la seksoj: la seksaj bezonoj, interrilatoj; la seksa vivo; seksaj perversioj; seksa malsano.
   erotika.
 • sekseco
  Tuto de la anatomiaj kaj fiziologiaj ecoj, kiuj karakterizas ĉiun sekson: la sekseco aperas nur ĉe relative supera ŝtupo de la evoluo.
 • seksilo
  Sekso 2.
 • seksumi (ntr)
  (pp homoj) Plenumi seksajn agojn: seksumi duope, triope, grupe.
  amori, fiki, koiti, kopuli, sekskuniĝi. [VIDU] seksallogo, seksardo, seksatenco, seksperforti, seksurĝo.
 • seksum (ad)o
  Plenum(ad)o de seksaj agoj.
 • seksologo
  Specialisto pri seksologio.
 • seksologio
  Studo pri la seksaj problemoj, psikologiaj aŭ patologiaj, de la homo.
  Freŭdo.
 • seksohava
  (pp specio) Havanta sekson.
 • aliseksa
  Apartenanta al la aliasekso.
 • aliseksema
  Sekse allogata de individuoj de la alia sekso.
 • ambaŭseksa, duseksa
  Havanta ambaŭ seksojn: helikoj estas ambaŭseksaj; duseksa floro. SIN. hermafrodita.
 • ambaŭseksema
  Sekse allogata de individuoj de ambaŭ seksoj.
 • inseksa
  Apartenanta al la ina sekso. SIN. femala.
 • neseksa
  Ne havanta rilaton kun sekso: neseksa reproduktiĝo; terpomo kaj frago estas reproduktataj nesekse, ne per semoj; stikado kaj greftado estas neseksaj reproduktoprocedoj.
 • samseksema
  Sekse allogata de individuoj de la sama sekso.
  gejo, lesbanino, sapfismo, njo-knabo.
 • senseksa
  Ne havanta sekson: senseksaj floroj, estaĵoj.
 • transseksemo
  Sento, spertata de normale formita homo, aparteni al la alia sekso, kun intensa kaj obseda deziro ŝanĝi je seksa stato kune kun ties anatomio, por vivi sub eksteraĵo konforma al la ideo, kiun li aŭ ŝi akiris pri si.
 • unuseksa
  Havanta nur unu sekson, aŭ viran aŭ inan: unuseksaj floroj.
 • virseksa
  Apartenanta al la vira sekso. SIN. maskla.

  Sekso


  Esprimoj


  Iradi sur la stratoj.
  Komplekso pri kastriĝo.
  La bela sekso
  La tria sekso (samseksemuloj).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aliseksa, aliseksema, ambaŭseksa, ambaŭseksema, duseksa, homoseksuala, inseksa, neseksa, neseksa kromosomo, neseksa sporo, samseksema, seksa, seksa kromosomo, seksa sporo, seksardo, seksatenco, sekseco, sekshonto, seksilo, sekskuniĝi, sekskvociento, sekslogo, seksmatura, sekso, seksohava, seksologio, seksologo, seksorgano, seksperforti, seksperforto, seksum(ad)o, seksumi, seksurĝo, senseksa, transseksemo, unuseksa, virseksa

  Parto de


  brusto
  cico
  glano
  himeno
  jonio
  kaco
  kacujo
  klitorio
  lingamo
  lipoj
  mamo
  peniso : ŝvelema ekstera vira seksorgano, kun urintubo
  piĉo
  prepucio
  skroto
  testiko
  intrautera kontraŭkoncipilo
  utero
  vagino

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  erekta
  erotika
  fekunda
  graveda
  impotenta
  koketa : kiu agas kaj vestas sin por esti alloga (por iu aliseksa)
  ovipara (ovonaska)
  perversa
  pruda : kiu hontas paroli, aŭdi, legi pri seksaj aferoj.
  sterila (senfrukta)
  virga : neniam sekskuniĝinta (homo, besto); neniam kulturita (tero)
  vivonaska
  ĉasta : kiu detenas sin de (kontraŭ-leĝaj, kontraŭ-moraj) seks-rilatoj
  fanatike persekuti la sekspekantojn
  ami
  atenci
  bredi
  deflori
  ekscizi
  fiki
  generi
  koiti : sekskuniĝi (kiam peniso penetras en vaginon)
  koncipi
  kopuli
  kuŝi
  multobliĝi
  naski
  obligi
  parigi
  prostitui
  reprodukti
  reproduktiĝi
  ĝui
  Abelardo
  Afrodito
  Freŭdo
  Onano
  Sapfo
  Venerea
  afrodizio
  allogo
  amoro
  animalo
  lesbanino (Lesbo)
  onanismo (Onano)
  venerologio : Sifiliso (heredosifiliso ; ŝarĝita heredeco)
  ambaŭ seksoj
  atavismo
  besto
  bideo
  blenoragio (= gonoreo)
  bordelo (malĉastejo)
  depravacio
  embrio
  eroto
  eŭnuko
  femalo
  fiziologio
  frajo
  ge (la du seksoj kune: geknaboj, gefiloj, gesinjoro)
  gejo
  generacio
  genro
  gonoreo
  hermafrodito
  hetajro
  homo
  hormonoj
  infano
  klamidio : perseksa infekto (nerimarkite kaŭzas sterilecon)
  knab(in)o
  njo-knabo
  kontraŭkoncipilo
  kondomo : kaŭĉuka tegilo (saketo) por peniso, por preventi gravedigon kaj infekt(iĝ)on je (per)seksa malsano
  kopulacio
  korpo
  krimo
  krucaĵo
  masklo
  menopaŭzo
  menstruo (monataĵoj)
  meretrico
  moralo
  organo
  orgasmo
  ovo
  pederasto (njo-knabo)
  prostitucio
  prostituisto
  prostituitino
  senlicenca prostituado
  putino
  safismo (sapfismo)
  sapfismo
  senseksa estaĵo
  semo
  sifiliso
  skopofilio (vuajerismo)
  spasmo
  specio
  spermatozoo
  spermo
  stalono (virĉevalo)
  suspensorio
  vir(in)o
  volupto
  vuajerismo
  vulvo : ekstero de ina seksorgano (kun -lipoj, -lipetoj)
  ĉiesulino
  ĉuro
  mola ŝankro

  Iel rilatitaj:

  -obl Abelardx Afroditx Freŭdx Lesbx Onanx Sapfx Venerex Venerx adoleskx adoltx adultx afrodizix aidosx ambaŭ amorx amx androgenx androginx animalx apomiksx atavismx atencx aŭtosomx bestx bidex blenoragix bordelx bredx brustx cicx deflorx depravacix edzx ekscizx embrix erektx erotikx erotx eŭnukx fekundx femalx fikx filx fiziologix frajx gejx generacix generx genrx glanx gonorex gravedx gx hermafroditx hetajrx himenx homx hormonx impotentx infanx inx jonix kacx klamidix klitorix knabx koitx koketx koncipx kondomx kopulacix kopulx korpx krimx krucx kuŝx lesbaninx lingamx lipx logx mamx masklx menopaŭzx menstrux meretricx moralx naskx organx orgasmx ovx parx pederastx pekx penisx perversx piĉx prepucix produktx prostitucix prostitux prudx pudorx putinx reproduktx samx sapfismx seksologix seksx semx sifilisx skopofilix skrotx spasmx specix spermatozox spermx stalonx sterilx suspensorix testikx trux uterx vaginx virgx virinx virx vivx voluptx vuajerismx vulvx ĉastx ĉies ĉurx ĝi ĝux ŝankrx ŝi