*edz/o

Viro laŭleĝe ligita kun virino por kunvivado k fondo de familio: venu, ĉar mia edzo ne estas hejme (X); furiozas la ĵaluzo de la edzo (X); edzo k edzino, ĉiela difino (Z); episkopo devas esti neriproĉebla, edzo de unu edzino (N); mirinda afero, tiu tiraneco de sinjoroj la edzoj! (Z).
fraŭlo, fianĉo, vidvo.
 • edza
  Rilata al edzo: edza subskribo.
 • *edzeco
  Stato de edzo aŭ (ark.) de geedzoj: ligo tiel estimeginda, kiel estas la ligo de edzeco (Z); seninfana estis la edzeco de la rabeno (Z); edzeca juro (Z); edzeco feliĉa (Z); edzeca infano.
 • edzigi
  Fari iun edzo: edzigi sian filon al riĉa fraŭlino; vi povus tion fari, se vi estus edzigita kun persono de via klaso (Z); la filoj de ĉi tiu mondo edzigas k estas edzigataj (N).
 • edzigo = geedziĝo: edziga ceremonio (Z), promeso (Z), formulo (Z), ringo (Z).
 • *edziga
  Rilata al edzo.
 • *edziĝi
  Iĝi edzo: ĉar viro ekpensas edziĝi kun ni, estas necese, ke ni rompu ĉiujn interrilatojn kun la vivantoj! (Z); mi tute ne petis vin, ke vi edziĝu kun mi (Z); ŝtelu malproksime, edziĝu proksime (Z).
 • *edziĝo
  1. Laŭleĝa ligo de viro kun virino: edziĝo pro amo, pro mono, pro konveneco, pro prudento; edziĝo laŭ koro (Z); laŭ la kvanto da oro (Z); de edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas (Z); fianĉiĝo ne estas edziĝo (Z).
  1. (ark.) Geedziĝo: ĉu antaŭ la edziĝo vi demandis pri mia konsento? (Z); nur unu kiseton, partopage de nia edziĝo! (Z); edziĝofesto (
   nupto); edziĝopova; edziĝotaŭga aĝo (Z); edziĝvojaĝo ( [VIDU] mielo).
 • *edzino
  Virino, laŭleĝe ligita kun viro, por fondi kun li familion: preni edzinon (Z); per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu (Z); esti sub la ŝuo de sia edzino (Z); vi malpurigas unu la edzinon de la alia (X); jen niaj kanajlaj edzinoj! (Z); *doktoredzino, pastredzino, reĝedzino (Kp doktorino, pastrino, reĝino ktp).
 • *edzinigi
  Fari el iu edzinon: mi edzinigas mian filinon ne kun ia simpla nobelo (Z); Mihal, kiun mi edzinigis al mi (X); li edzinigis ŝin al si kontraŭ la volo de ŝia patro (Z); en certa grado... mi estas edzinigita! (Z); la fraŭlino, kiu estis edzinigota de mia frato, mortis (Z); neniu el ni donos sian filinon edzinige al Benjamenido (X).
 • *edziniĝi
  Iĝi ies edzino: mi jam estas tro maljuna, por edziniĝi kun viro (X); se virgulino edziniĝas, ŝi ne pekas (N); en la releviĝo oni nek edziĝas nek edziniĝas (N); edziniĝopova knabino.
 • edzoligiĝi
  Ligiĝi per edzeco: edzoligiĝi kun domo de nobelo (Z).
 • boedziĝi (X)
  [BIBLIO] Edziĝi al la edzino de seninfane mortinta frato.
 • eksedziĝi
  ĉesigi la (ge)edziĝon: eksedziĝi kun (Z), je, disde iu.
 • eksedziĝo
  ĉesigo de la (ge)edziĝo: peti pri eksedziĝo; proceso pri eksedziĝo; li skribu al ŝi eksedziĝan leteron (X).
  divorco, repudio, separo.
 • eksteredzeca
  Okazanta, naskita ekster edzeco: eksteredzeca amrilato, filo.
  bastardo.
 • geedzeco
  Stato de geedzoj.
 • *geedzoj
  Edzo k edzino: geedzoj en paco vivas en reĝa palaco (Z); ni ambaŭ estas geedzoj (Z).
 • geedziĝi
  Iĝi geedza paro: ili geedziĝis sekrete; geedziĝa ceremonio.
 • geedziĝo
  1. Laŭleĝa ligiĝo inter viro k virino.
  1. [KRISTANISMO] Sakramanento, kiu sanktigas tiun ligiĝon.
 • interedzigi
  Kunigi per edzoligo: ili estas nun gefianĉoj k baldaŭ interedzigotaj (Z); li plenumis la interedzigan ceremonion (Z).
 • kromedz (in)o
  En poligamia sistemo, ĉiu el la edz (in)oj, edz(in)igitaj post la unua.
 • misedziĝo
  Edziĝo inter malsamrangaj personoj.
 • miksedziĝo
  Interedziĝo inter malsamgentaj aŭ malsamreligiaj personoj.
 • novedz (in)o
  Vir(in)o, kiu ĵus edz (in)iĝis.
 • pluredz (in)eco
  Poligamio.
 • princo-edzo
  Vd princo.
 • provedziĝo
  Provtempo de seksa kunvivado antaŭ la geedziĝo.
 • reĝinedzo
  Vd reĝo.
 • senedz (in)eco
  Stato de iu, kiu ne havas edzinon aŭ edzon.
  fraŭlo.

  edzo


  Esprimoj


  Akto de edziĝo.
  Apartigitaj de tro granda diferenco de situacioj.
  Deklaro pri edziĝo.
  Delogi ies edzinon.
  Detrui nian ĝisnunan harmonion.
  Doni al iu sian filinon kiel edzinon.
  Edziga promeso, formulo, ringo, ceremonio.
  Edzigi sian filon al riĉa fraŭlino.
  Edziĝo estas loterio.
  Edziĝo pro (el) inklino, amo, mono, intereso, laŭ koro.
  Edziĝopova, edziniĝmatura knabino.
  Edzo kaj edzino estas nur unu.
  Esti kaptita en adulto.
  Estu mia advokato antaŭ mia patrino.
  Fianĉiĝis, por ĉiam ligiĝis.
  Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
  Forregali svatiĝanton.
  Fraŭline maljuniĝi.
  Fraŭlo ĝisosta, ŝtoniĝinta, "olda".
  Furiozas la ĵaluzo de la edzo.
  Hejme la virino sinjoras, mastras (sed ankaŭ mastrumas).
  Ili geedziĝis kaj ili kunvivis feliĉa] por ĉiam (fino de fabeloj).
  Ili geedziĝis sekrete.
  Impostoj sur la fraŭloj.
  Kial enbrakigi (enbrakumi) virinon ne apartenan al vi ?.
  Kial venis al li en la kapon esti ĵaluza pri sia edzino ?.
  Kiel edzinon, si konis sin al li.
  Konduki lin je la nazo.
  Kreskigi kornojn al iu.
  Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
  La edzino faris scenon (= akrajn riproĉojn) al la edzo.
  La edzo estas ĵaluzulo, kiu ne volas, ke oni ludu amon kun lia edzino.
  La katolika eklezio ne agnoskas divorcon.
  Li edzinigis ŝin al si kontraŭ la volo de ŝia patro.
  Li estas sub 1a ŝuo de sia edzino.
  Li sentis veran kulton por sia edzino.
  Liberigi min de edzino, kiu min malhonoras.
  Ligita por la vivo.
  Malalte edziniĝi.
  Miela tempo.
  Ne deziru la edzinon de via proksimulo.
  Ne ŝovu vin inter edzo kaj edzino.
  Ora edziĝo (post 50 jaroj).
  Peti pri la mano de iu (proponi edzinigon).
  Preni edzinon, kiu tenas sin pli alte ol li.
  Pri nenio oni povas ĵuri.
  Procezo pro eksedziĝo.
  Rapida edziĝo, porĉiama kateniĝo.
  Redakti oficialan akton.
  Rigardu la patrinon antaŭ ol svatiĝi pri la filino.
  Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
  Serĉi plezuron ĉe fremda virino.
  Si ne estis sufiĉe bona aktorino, por konvinki la edzon pri sia
  Submetiĝo, senfina cedado al la edzino.
  Surprizi sian edzinon en la brakoj de ŝia amanto.
  Tio estas kazo de eksedziĝo.
  Tiu edzo estas vera perlo.
  Verda de ĵaluzo.
  Virta, senriproĉa edzino.
  Vivi en humila submetiĝo al la kapricoj de la edzino.
  Ĉu tio estas la konduto de honesta edzo ?
  Ĉu vi povis malleviĝi ĝis tiu ago?.
  Ĵuru al mi per Dio, ke vi ne agas malfidele.
  ĵaluza kiel tigro.
  Ŝi atendis bonan partion por sia filino.
  Ŝia edzo ne estas sur ŝia nivelo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  boedziĝi, edza, edzeco, edzigi, edzigo, edzinigi, edziniĝi, edzino, edziĝa, edziĝanonco, edziĝi, edziĝo, edzo, edzoligiĝi, edziĝvojaĝo, eksedziĝi, eksedziĝo, eksteredzeca, geedzeco, geedziĝi, geedziĝo, geedzoj, interedzigi, kromedz(in)o, miksedziĝo, misedziĝo, novedz(in)o, pluredz(in)eco, princedzino, princo-edzo, provedziĝo, reĝinedzo, senedz(in)eco

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  amdonantino
  amrilato
  blanka edziĝo
  ceremonio
  civila edziĝo
  deflori
  doto
  edza potenco
  edzece feliĉa
  edziniĝpova knabino
  edziĝa soleno
  edziĝfesta procesio
  eksedziĝi kun (je, disde) iu
  edziĝvojaĝo
  fianĉo
  fidela
  fideleco
  fraŭlo
  haremo
  interkonfesia edzeco
  kunvivanto
  kunvivi
  laŭleĝe
  ligo
  mielo
  novedz(in)o
  nupta jubileo
  nupto

  promesi
  provedziĝo
  publikigi edziĝanoncon
  ringo
  sakramento
  sekso
  stato de virino
  svatagentejo
  svati
  vidvino
  vidvo
  virgulino
  viro
  ĵuro

  adulti
  alimento
  bastardo
  divorco
  eksterleĝecaj amrilatoj
  kokri iun
  kokrita edzo
  konkub(in)o
  kornulo
  mezalianco (misedziĝo)
  perfidi la edzinon
  poligamio
  repudio
  senedzinulo
  separo
  ami. himeno

  Bildvortaro


  150-13 : eklezia nuptoceremonio; eklezia geedziga ceremonio
  150-14 : geedziĝantoj; gefianĉoj; nuptoparo
  150-15 : edziĝantino
  150-16 : edziĝanto
  150-17 : fianĉina bukedo; nuptobukedo
  150-18 : nuptokrono (el mirt- aŭ oranĝfloroj)
  150-19 : nuptovualo
  150-20 : mirtobranĉo en butontruo
  150-21 : oficanto
  150-22 : nuptoatestantino
  150-23 : nuptoatestanto
  150-24 : vualporta knabineto; nuptoknabino
  150-25 : preĝbenko

  Eble rilatitaj:

  bigamix, bo-, filx, infanx, -in, knabx, noblx, patrinx, patrx, preĝx, sinjorx,