amoro

La tuto de la voluptocelaj seksaj agoj: amoro estas la kuntuŝo de du epidermoj k la interŝanĝo de du kapricoj, diris humuristo.
eroto, erotika.
 • amora
  Rilata al amoro, amori (kun iu aŭ tr) Seksumi kun la celo havigi plezuron al si kaŭ al sia(j) partnero(j ): ĉi tiun nokton mi amoris [...] kun Elias (PM); kiam mi kisas vin-mi volus karesi vin, kiam mi karesas vin-mi volus amori vin (M).
  bugri, fiki, frandzi, koiti, kopuli, masturbi, midzi.
 • amorado
  Praktikado de amoro.
 • amorant (in)o
  Tiu, kiu amoras: Georg estas sperta, lerta amoranto (PM).
 • amorema
  Inklina al amoro.
 • amorinda
  Inda je amoro: Clarissa [...], ne tiom interesa, ne tiom amorinda (JC).
 • amorist (in)o
  Profesiul(in)o pri amoro.
  ĉiesul (in)o, ĝigolo, hetajro, meretrico, putino, prostituit(in)o.
 • amorveka
  Kapabla veki amoran deziron.
 • ²
 • Amoro (4)
  [mitologio] Dio de la amoro, ofte prezentata sub la formo de flugilhava infano: kia malbonkonduta knabo estas tiu Amoro! (Z); Amoron blindiginte, de nun sklave konduku lin Frenezo! (K); k via ridamor', Amor'! (W).
  Eroso, Kupido. [VIDU] Venuso, Afrodito.
  amoro

  amoro

  REVO: [amoro]
  amindumi. Amori, kopulacii, seksumi, koiti. Apetita, dezirinda belstatura belulino. Atakis lin furioza puŝo de pasio. Belkoksa, belpuga virino (AFRODITA). Bruli de dezirego. Cedi al siaj pasioj. ĉasta. Ĉiuj virinoj cedas al li. Deŝiri por si la floron de la plezuro. Deturni iun de la ĝusta vojo. Deziro, instinkto karna, bruta, volupta, arda. Diboĉa, senbrida vivo. Dormi en la brakoj de virinoj. Ejakuli. Elegantulino : nura pupo. Erotika. Esti novico ĉe la virinoj. Facila virino. fiki (triviala vorto). flirti. Flirti. Frivola, skandala konduto. Frotemulino. Ĝis tie, kaj ne plu. Ĝui, spici la volupton. Havi feliĉon ĉe la virinoj. Havi kun ŝi tre vivan flirton. Homo ne estas el ligno sed el karno. interrompita koito kontraŭnatura. karesi. kisi. Kiu el vi estas senpeka, tiu unua ĵetu al ŝi ŝtonon. koiti (fam.: fiki). koito. Kuŝi kun iu. La impulso estis pli forta ol lia volo. La kaliko de 1'plezuroj. La karno estas malforta. La plezuroj de la sensoj. La spasmoj de la volupto. Lasciva. Lasi sin delogi. Li estis belulo kaj turnis la kapon al virinoj, malsaĝigis ilin. Luli la koksojn por altiri la rigardon de la viroj. Malfeliĉa je amo. Malpruda. Masturbi. menstruo. Ne akirebla virino. Obscena. orgasmo. ovario. Palpi ies korpon per malĉasta tuŝo. peniso (fam.: kaco). Perforti virinon. Perversa. Pimpa virineto. prostitui (sin). puso. SEKRETAJ SONETOJ. Sekslogo. Sekvi siajn naturajn inklinojn. Sensama, voluptama. Sin dekolti malavare. Sin doni al ŝi. Sodomii, bugri (triviale). spermo (fam.: ĉuro). Sub ŝajno de pieco, li palpas la virinojn. Ŝi ne estas virtmodelo. testiko. utero. vagino. Varma, amorveka, voluptema virino, temperamento. Venu, ni ĝuu volupton ĝis la mateno. Vera diablo kun la virinoj. virga. Vivi en atmosfero de malvirto. Voluptavida brusto. volupto. vulvo (fam.: piĉo).
  amiko. ami. fiziologio. malamiko. malami. pudoro. sekso.

  Eble rilatitaj:

  -ant, ardx, artx, bordelx, brustx, donx, generx, -in, karesx, karx, palpx, plezurx, ŝirx, virx,