infano

*infan/o

 1. Homido, rilate al la gepatroj: por patrino ne ekzistas infano malbela (Z); malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj doloron (Z); pli da infanoj, pli da beno (Z); Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon (Z); al malriĉulo infanoj ne mankas (Z); infanoj de malĉasto (X); eldorlotita infano (Z); neleĝa infano.
  filo, ido, bastardo.
 1. Homido kontraste kun plenkreskinta homo (ĝis la 12-13 jaroj): infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas (Z); en infano vidiĝas, kia homo fariĝos (Z); parolante pri infano, pri kiu ni scias, ke ĝi ne estas knabino, ni povas uzi la vorton 'li' (Z); gardejo por infanoj; la infanoj diris, ke ĝi flugas rekte al la suno (Z); bonaj infanoj lernas diligente (Z); infanĉareto, infanĝardeno, infanhejmo; infanŝteli.
  bubo, knabo, naskito.
 • infana
  1. Rilata, apartenanta al infano: infana ludo, vesto, pupo, klaso; infana inklino (Z).
  1. Naive sensperta kaj senprudenta: infana argumento (Z); senzorgeco.
 • infanaĵo
  Ago de infano aŭ inda je infano: la malestima nomo de homoj, kiuj okupadis sin je infanaĵoj (Z).
 • infanaro
  La mondo de la infanoj.
 • *infaneco
  Aĝo infana: la unua infaneco (ĉ. la unua vivjaro); dua infaneco (ĝis la falo de la laktodentoj); en mia infaneco mi tre amis la rusan lingvon (Z); mi de la plej frua infaneco fordonis min tutan al unu revo (Z).
 • infanejo
  1. ĉambro aŭ loko, difinita aparte por la infanoj.
  1. Ejo, kie vartistinoj tenas infanojn aŭ dum laborhoroj aŭ dum libertempo de la gepatroj.
 • infaneto
  Malgranda infano.
  bebo.
 • *infaniĝi
  Iĝi mense infana.
 • infanino
  Inseksa infano: la stratoj de la urbo pleniĝos de infanoj kaj infaninoj (X).
 • infanismo
  Nenormala persisto, ĉe plenkreskuloj, de iuj karakteroj el la infaneco.
 • *infanistino
  Servistino kiu zorgas pri la infanoj en familio.
 • reinfaniĝi
  Pro granda aĝo, reatingi la mensan staton de infano.
 • seninfana
  Ne (plu) havanta infanon.
 • seninfanigi
  Senigi je infanoj: vi seninfanigos vian popolon (X).
 • laktinfano
  Infano ankoraŭ tiel juna, ke ĝi devas esti nutrata nur per lakto.
 • lulinfano
  Bebo, kiun oni lulas por dormigi.
 • mirinfano
  Infano havanta mirigajn kapablojn: Mozarto estis vera mirinfano.
 • solinfano
  Infano sen gefratoj: la nobelo, kiu iam revis pli brilantan sorton por sia solinfano (Z).
 • suĉinfano
  Juna infano ankoraŭ mamnutrata: portante la kvarjaran knabineton en la brakoj kiel suĉinfanon (Z); portu ĝin sur via brusto, kiel portas nutristino suĉinfanon (X); ekstermos glavo suĉinfanon kun grizharulo (X); (f) en la suĉinfana periodo de nia lingvo (Z).
 • terorinfano
  Infano kiu pro siaj senkonsidere malkaŝaj babilaĵoj fariĝas kompromitanta por la gepatroj.
 • vindinfano
  Malgranda infano, kiun oni tenas envolvita en vindoj: vindinfanoj, kiuj origas siajn littukojn (Z).

  infano


  Esprimoj


  Adopta infano.
  Adoptaj gepatroj.
  Adoptaj leĝoj.
  Akuŝi je ĝemeloj, je malviva infano, belan infanon.
  Bebo, bebĉareto, bebvestaro.
  Cedi al infano.
  Dorlotata infano.
  Eduki siajn infanojn en pacema kaj tuthomara spirito.
  Ekspedi la infanojn en la liton.
  Elserĉado de patreco per esploro de sangogrupoj.
  En doloro vi naskados infanojn.
  En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
  Endormigi per kantado.
  Estas la horo, kiam la infanoj iras dormi.
  Folulo (malsaĝulo) kaj infano eldiras la veron.
  Ii naskis du infanojn per unu fojo.
  Infano metita for de la mamo.
  Kiom mi konas mian infanon, li sukcesos.
  Krimo : mortigo, dombruligo, seksatenco, infanŝtelo.
  Kroĉiĝi al la jupo de la patrino.
  Kulpi brutalaĵojn kontraŭ infano.
  La Madono kaj la Bebo.
  La blua malsano (blua infano).
  La infano prezentiĝis malĝuste.
  La lakto de la patrino estas la plej bona nutraĵo por la beboj.
  La morto rabis al li la infanojn.
  La patrino kovis sian filon.
  La sola filo, ilia espero por la estonteco.
  Lakta febro.
  Luli bebon al dormo.
  Malagrafi sian korsaĵon kaj suĉigi la bebon.
  Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
  Mia etulo.
  Miaj adoptaj gepatroj.
  Mirinfano (Mozart).
  Montri, havi anĝelan paciencon.
  Multesperiga infano.
  Neleĝa, eksteredzeca filo (= bastardo).
  Oni devas lernigi la infanojn montri indulgon al la maljunuloj.
  Patrino kiu sin mem forgesas por siaj infanoj.
  Per unu fojo: solvi ĉion, naski du infanojn.
  Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj por unu patrino.
  Por patrino, ne ekzistas infano malbela.
  Pro la morto de infano.
  Puni infanon per senigo de deserto.
  Rajto de unuenaskiteco.
  Rilatoj inter adoptito kaj adoptinto.
  Stultigi infanon per senĉesaj admonoj kaj riproĉoj.
  Suĉi la lakton de dungita nutristino.
  Vartejo, gardejo por infanoj.
  Verŝi, elverŝi larmegojn ; (larmoj de krokodilo) kvazaŭ per riveroj,

  Kelkaj kunmetaĵoj

  infana,infanaro,infanaĝo,infanaĵo,infaneco,infanejo,infaneto,infanino,infanismo,infanistino,infaniĝi,infanseĝo,infanĉareto,infanĝardenistino,infanĝardeno,infanŝteli,laktinfano,lulinfano,mirinfano,multinfanulino.,reinfaniĝi,seninfana,seninfanigi,solinfano,suĉinfano,terorinfano,vindinfano

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  luli
  lulilo
  baj, baj, lu
  plori
  varti
  vindi

  cico (Areolo)/ Cicumo
  demamigi
  mamnutri
  mamo
  mamsuĉi
  admoni
  adopti
  aĝo
  eduki
  edzo
  familio
  homo
  juna
  lerni
  naski
  neleĝa infano
  orfo
  patro
  riproĉi
  unuenaskito
  zorgi pri
  ĝemela simileco
  ĝemelo

  Iel rilatitaj:

  -in admonx adoleskx adoptx alimentx anĝelx aĝx baj! bastardx bebx cicx edukx edzx ekzistx esperx familix filx homx junx knabx kuŝx laktx lernx leĝx lulx mamx naskx nutrx orfx patrinx patrx plorx riproĉx seksx seĝx similx suĉx vartx vindx virx zorgx ĝardenx ĝemelx