dekstra

*dekstr/a

 1. Troviĝanta ĉe la flanko kontraŭa al tiu de la koropinto: la dekstra mano estas ordinare la pli lerta; Mia dekstra mano etendis la ĉielon (X); se via dekstra okulo faligas vin, elŝiru k forĵetu ĝin (N); al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian (N); dek miloj ĉe via dekstra flanko! (X).
 1. [POLITIKO] Rilata al la dekstro 2: dekstra partio, politiko.
 • dekstre
  ĉe la dekstra flanko: la akvo estis por ili muro dekstre k maldekstre (X); sidi dekstre de Dio (X).
 • *dekstren
  Al la dekstra flanko: se vi iros dekstren, mi iros maldekstren (X); dekstren! (militista ordono).
 • dekstro
  1. Dekstra flanko.
  1. [POLITIKO] La konservativaj k reakciaj partioj (kies deputitoj konvencie sidas dekstre fronte al la prezidanto en iuj parlamentoj).
 • dekstrigi
  [TIPOGRAFIO] Aranĝi (tekston) tiel, ke la dekstra rando estu glata, sed ne la maldekstra: dekstrigitaj subtitoloj. SIN. dekstrarandigi.
  centrigi, rektigi.
 • dekstrulo
  1. Tiu, kiu kutime uzas la dekstran manon por skribi, labori ktp. SIN. dekstramanulo.
  1. [POLITIKO] Ano aŭ samideano de dekstra partio.
 • dekstrularo
  [POLITIKO] La tuto de la homoj kun dekstraj opinioj.
 • dekstruma
  1. [TEKNIKOJ] (pp, helico aŭ ŝraŭbo) Antaŭeniĝanta, se turnate horloĝdirekte.
  1. [BOTANIKO] [ZOOLOGIO] Pro kresko turniĝanta aŭ volviĝanta horloĝdirekte: la plej multaj volvoplantoj estas dekstrumaj; la konkoj de moluskoj povas esti dekstrumaj aŭ maldekstrumaj. SIN. dekstrenvolviĝa.

  RIM. 1 La evitinda botanika termino dextrorsum sinonimas al maldekstruma.
  1. [GEOLOGIO] (pp horizontala faŭlto) Tia, ke observanto fronte al la faŭlto, vidas la kontraŭan disigitan flankon relative moviĝi dekstren.
 • dekstramanulo
  Dekstrulo 1.
 • dekstrenĝira
  [KEMIO] Devianta dekstren la ebenon de polarizo de la lumo: glukozo estas dekstrenĝira.
 • ambaŭdekstra
  Kutime uzanta indiferente la dekstran aŭ la maldekstran manon por labori, skribi ktp.
 • dedekstra
  Rilata al venanto de la dekstra flanko: dedekstra pasrajto.
 • *maldekstra
  1. Troviĝanta ĉe la flanko de la koropinto: riĉo k gloro estas en ĝia maldekstra mano (X); la maldekstra flanko estis rigardata kiel malbonaŭgura; ne povantaj distingi inter sia dekstra mano k sia maldekstra (X).
  1. [POLITIKO] Rilata al maldekstro 2: maldekstra movado, revuo, organizo.
 • maldekstre
  ĉe la maldekstra flanko: k li starigos la ŝafojn dekstre de li, k la kaprojn maldekstre (N).
 • *maldekstren
  Al la maldekstra flanko: ne dekliniĝu de ĝi dekstren nek maldekstren! (X).
 • maldekstro
  1. Maldekstra flanko.
  1. [POLITIKO] La partioj progresemaj, favoraj al socia justeco (kies deputitoj konvencie sidas maldekstre fronte al la prezidanto en iuj parlamentoj).
 • maldekstrigi
  [TIPOGRAFIO] Aranĝi (tekston) tiel, ke la maldekstra rando estu glata, sed ne la dekstra.
  dekstrigi, alkadrigi.
 • maldekstrulo
  1. Tiu, kiu kutime uzas la maldekstran manon por labori, skribi ktp. SIN. maldekstramanulo.
  1. [POLITIKO] Ano aŭ samideano de maldekstra partio.
 • maldekstrularo
  [POLITIKO] La tuto de la homoj kun maldekstraj opinioj.
 • maldekstruma
  1. [TEKNIKOJ] (pp helico aŭ ŝraŭbo) Antaŭeniĝanta, se turnate kontraŭhorloĝdirekte.
  1. [BOTANIKO] [ZOOLOGIO] Pro kresko turniĝanta kontraŭhorloĝdirekte. SIN. maldekstrenvolviga.

  RIM. 2 La evitinda botanika termino senestrorsum sinonimas al dekstruma.
  1. [GEOLOGIO] (pp horizontala faŭlto) Tia, ke observanto fronte al la faŭlto, vidas la kontraŭan disigitan flankon relative moviĝi maldekstren.
 • maldekstrenĝira
  [KEMIO] Devianta maldekstren la ebenon de polarizo de la lumo: fruktozo estas maldekstrenĝira.
 • ekstremdekstra
  [POLITIKO] Plej reakcia k naciisma.
  faŝismo.
 • ekstremmaldekstra
  [POLITIKO] Plej revoluciema.

  Iel rilatitaj:

  babordx centrx cerbx faŝismx flankx konservativx korx manx nacix partix politikx