anakardio

[botaniko] G. (Anacardium el anakardiacoj) de arbetoj k arbustoj, kies frukto (ŝajnfrukto) konsistas el ŝvelinta, karna pedunklo, kiu portas renforman, unuseman drupon (veran frukton) kun tre malmola ŝelo, enhavanta semon; 11 sp-oj el tropika Ameriko.
 • okcidenta anakardio
  Plej konata sp. de anakardio (A. occidentale), daŭrafolia arbo kultivata k naturigita en multaj tropikaj landoj, kun ambaŭ partoj de la frukto (
  akaĵupomo, akaĵunukso) manĝeblaj. SIN. akaĵuarbo.
  semekarpo.
 • anakardiacoj
  Fam. (Anacardiaceae) de dukotiledonaj plantoj-arboj, arbustoj k lianoj-precipe tropikaj k subtropikaj, enhavantaj rezinojn k ofte taninojn; 875 sp-oj el 70 g-oj, i.a. anakardio, mango, pistacio, sumako.
  anakardio


  Iel rilatitaj:

  akaĵux korx