sango

*sang/o

 1. Likvo fluanta en la arterioj, vejnoj, kapilaroj (ks vaskuloj) de animaloj, ruĝa ĉe la vertebruloj, portanta i.a. la nutrajn substancojn, oksigenon kaj la forĵetaĵojn de la ĉeloj: sango konsistas el likva parto (plasma) kaj ĉela parto (globuloj); ekbato de nazo aperigas sangon (X); la pastro aspergis la sklavojn per varma ĉevala sango (Z); la hundoj lekis la sangon de Nabot (X); nur detenu vin, ke vi ne manĝu la sangon (X); la sango malaperis el liaj vangoj kaj lipoj (Z); ricevi karnon kaj sangon (Z) (iĝi viva).
  limfo. [VIDU] sangoglobeto, sangogrupo.
 1. Tiu likvo, kiel simbolo de perforto, murdo, ofero ks: ili plenigis ĉi tiun lokon per sango de senkulpuloj (X); manoj, kiuj verŝas senkulpan sangon (X); Mi ebriigos miajn sagojn per sango (X); la voĉo de la sango de via frato krias al mi de la tero (X); lia sango estos sur lia kapo (X); akuzo, kiu kostis al la Hebreoj multe da sango kaj angoro (Z); virina lango buĉas sen sango (Z); atingi sian celon per fero kaj sango; miajn manojn detenu de sango! (Z).
 1. Tiu likvo, kiel simbolo de temperamento, pasio: sango bolas, juneco petolas (Z); li rigardis tiun mizeron kun malvarma sango; fari al si malbonan sangon (maltrankviliĝi, koleriĝi pri io); li ne havas sangon en siaj vejnoj!; sango malkvieta la reĝon ne instigos fari tian junulan agon (Z).
 1. Tiu likvo, kiel simbolo de heredeco (familia, etna, kasta ks): ĉevalo de pura sango; la sango de David (N); en lia nobela Hispana sango estis io, kio bolis (Z); (en ŝi) la homo kaj la diablo intermiksas sian sangon (Z); blua (nobela) sango; princo el reĝa sango; li, kiu naskiĝis nek el sango, nek el volo de karno [...] sed el Dio (N).
 1. Tiu likvo, kiel simbolo de parenceco, ofte de deveno: sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas (Z); sango komuna reciproke sin altiras (Z); ŝia infano, ŝia propra karno kaj sango (Z); la propra sango (filo) ŝin mortigis (Z); sangovenĝanto (X).
 • sanga
  1. Rilata al la sango: sanga serumo.
  1. Konsistanta el sango: kelke da sangaj gutoj falis sur lian manikon (Z); sanga makulo (B); (f) ili ploris per sangaj larmoj (Z).
  1. Kovrita aŭ signita de multo da sango: vundo plej sanga (Z); sangaj homaferoj (Z); sanga batalo, venko.
 • sangi (ntr)
  Ellasi sangon: Johano mordis al si la fingron, ke ĝi sangis (Z); aliaj per sangantaj piedoj marŝas sur la tero (Z); (f) pro tio ĝuste sangas mia koro (Z).
 • sangado
  Elfluo de sango: sangado de la nazo.
  hemoragio.
 • sangokolora
  Havanta la koloron de ĵus elverŝita sango. SIN. sangoruĝa.
 • malvarmsanga
  Pojkiloterma.
 • malvarmsange
  Senpasie, indiferente.
 • pursanga
  Devenanta de pura rasa: pursanga ĉashundo; (f) antaŭ la plej pursangaj princoj (Z).
 • samsanga
  Havanta unu avon aŭ prapatron komunan kun iu alia: samsangaj vilaĝaj familioj; (analoge) samsanga amo (Z) (al frato ks); samsanguloj (Z).
 • varmsanga
  Homeoterma.
 • varmegsanga
  Havanta ardan temperamenton: mi estas juna, sovaĝa kaj varmegsanga, tamen honesta (Z).

  sango


  Esprimoj


  Banko de l'sango.
  Delavi ion per sango.
  Endas tuj fari sangan transverŝon.
  Fari al si malbonan sangon (maltrankviliĝi pri io).
  Fari ion kun malvarma sango (kun "frida" sango).
  Glaciiĝas la sango en liaj vejnoj.
  La blua malsano (blua infano).
  Oferi sian sangon.
  Pursanga ĉevalo.
  Samsanga amo.
  Sangado de la nazo.
  Soifi sangon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  pursanga, samsanga, sanga, sanga, sangado, sangadulto, sangalfluo, sangellaso, sangeltiri, sanghundo, sangi, sangimposto, sango, sangodializo, sangofago, sangofloro, sangofluo, sangoglobeto, sangoglobino, sangogrupo, sangokancero, sangokoagulaĵo, sangokolbaso, sangokolora, sangokultivo, sangoprinco, sangoruĝa, sangosuka laktario, sangosuĉanto, sangovazo, sangoverŝo, varmegsanga, varmsanga

  El la malnova greka: ἁιμα/ἁιματος (sango)

  aeremio , anemio , anoksemio , glukozemio , hematemezo , hematino , hematio , hematito , hemato , hematoksilo , hematomo , hematopodo , hematozo , hematozooj , hematurio , hemoo , hemofilio , hemoglobino , hemolizino , hemolizo , hemoptizo , hemoragio , hemoroidoj , hemostazo , melanemio , sepsemio,

  Parto de sango

  eritrocito
  fibrino
  gobulo
  hematioj (ruĝaj globuloj)
  hemoglobino
  leŭkocitoj (blankaj globuloj)
  limfo
  oksigeno
  plasmo
  sero
  serumo

  Sangocirkulado


  abdomena aorto
  aorto (aorta arko)
  arterio
  femura arterio
  frunta arterio/vejno
  iliaka arterio/vejno
  jugularo (vejno)
  kapilaro
  karotido (arterio)
  koro
  malsupra (infra) kava vejno
  pulma arterio/vejno
  pulmoj
  pulso
  radiuso arterio
  subklavikla arterio/vejno
  supra kava vejno
  tempia arterio/vejno
  tibia arterio
  vaskulo
  vejno

  Malsanoj

  anemio
  angio
  apopleksio
  cerba kongesto
  embolo
  embolozo (evi: embolio)
  flebito
  hematomo
  hematurio
  hemofilio
  hemoptizo (=sangosputo)
  hemoragio (=sangelverŝo)
  hemoroido
  kardiovaskula afekcio
  klorozo
  trombo
  trombozo
  variko

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  homeoterma
  kruela
  ofenda
  pojkiloterma
  sangvina
  severa
  ataki
  elverŝi
  koaguli
  murdi
  piki
  sufoki
  transfuzi
  vundi
  arterioektomio
  diapedezo
  etno
  familio
  flebotomio (=sangeltiro)
  flebotomo
  guto
  hematozo
  hemostazo
  hirudo
  infarkto
  karno
  kasto
  koagulaĵo
  koro
  korpo
  likvo
  metastazo
  nobelo
  pasio
  sanga batalo
  sanga makulo
  sangcirkulado
  sangvisorbo
  stazo
  temperamento

  Iel rilatitaj:

  acetonx aeremix aidosx akrocianozx anemix angiotensinx angix anoksemix aortx apopleksix arterix atakx banx batalx budenx cirkulx diapedezx embolx eritrocitx etnx familix fibrx flebitx flebotomix flebotomx flux glukozemix gobulx gutx hematemezx hematinx hematitx hematix hematoksilx hematopodx hematozox hematozx hematx hemofilix hemoglobinx hemolizx hemoptizx hemoragix hemoroidx hemostazx hemox hirudx homeotermx infarktx insektx jugularx kapilarx karnx karotidx kastx klorozx koagulx kongestx korpx korx kruelx leŭkocitx likvx limfx makulx metastazx murdx nobelx ofendx oksigenx pasix pikx plasmx pojkilotermx pulmx pulsx ruĝx samx sangvinx sangvisorbx sepsx serumx serx severx stazx sufokx temperamentx transfuzx trombx urix varikx vaskulx vejnx verŝx vundx