brava

 1. Brile lerta, fidinde sperta, montranta valoran kompetentecon: vi elserĉu homojn bravajn, timantajn Dion, veramajn, neprofitamajn k starigu ilin super la popolo (X); se li estos homo brava, tiam eĉ unu el liaj haroj ne falos teren, sed se en li troviĝos malbono, tiam li mortos (X); vi estas brava homo, praktika homo, sed pri poezio vi komprenas ne pli ol ĉi tiu tino (Z); via filo sin tenis kiel brava batalisto (Z); dankon al brava svisa lando por la gastameco, kiun ĝi montris al nia kongreso (Z); tiu ĉi brava arkaĵo ĉiela (Z); (ironie) konscienco-ho, jes, certe, brava ĉifonfiguro, por fortimigi paserojn de ĉerizarbo! (Z).
  bona, taŭga.
 1. Virta, bonkonduta, honesta: multaj virinoj estas bravaj, sed vi superas ĉiujn (X); brava virino estas krono por sia edzo (X); elsaltu, estu brava knabo k helpu al la maljuna virino! (Z).
 • brave
  1. En brava maniero: brave batali.
  1. (interj.) Admirinde: brave! belege! (Z).
 • bravaĵo
  1. Ago brava
  1. = bravuro.
 • bravul (in)o
  Homo brava: ve al tiuj, kiuj estas herooj por trinki vinon, k bravuloj por miksi ebriigaĵon! (X); tiu ĉi bravulo certe povus konkuri eĉ kun la diablo mem! (Z); (ironie) el post la arbo li estas bravulo ( timemulo); mi faros ĉion, kion, vi petos, ĉar estas sciate en la tuta urbo, ke vi estas bravulino (X).
  brava

  brava

  Esprimoj:

  brava virino estas krono por sia edzo, sed senhonora estas kiel puso en liaj ostoj [2].
  kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo
  nia lando venkos, ĉar nia militistaro estas granda kaj brava

  Kelkaj kunmetaĵoj:

  brave!, bravaĵo, bravul(in)o

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto:

  aplaŭdi
  aprobi
  bona, taŭga, bon kora, kompleza, honesta, lojala
  brava, kuraĝa, mal tima, mem fida, sen tima
  danĝero
  fanfaroni, spiti, ŝajnigi, simuli
  malbrava, timema

  Rilatitaj vortoj:

  bravuro

  Eble rilatitaj: