ardi

 • Esti varmega ĝis koloro ĝenerale ruĝa aŭ blanka: en eleganta kameno ardis karboj (Z); ĉu iu povas marŝi sur ardantaj karboj? (X); ardas fera stango en la fajro; bovo (bronza), en kies ardanta ventro la homeco rostiĝas (Z); ĉiuj skribitaj literoj momente ekardis, k malaperis en la flamo (Z).
  fajri, flami.
 • (f) Esti tre pasia, ekstreme viveca, fervora: siaj ardantaj okuloj (Z); febra volo ardas en liaj vejnoj; interna kolero, ĝojo ardis sur liaj vangoj; al li tutprave ŝi ardis kolere (G).
  boli.
 • arda
 • Varmega: arda forno (Z); ruĝarda, blankarda drato de inkandeska lampo; [geologio] ardaj nuboj.
 • Tre fervora, pasia: mi ebriigos vin per miaj ardaj kisoj (B); arda ĉevalo; arda atako; homo arda en la diskutado; ardaj deziroj.
 • ardo
  Varmego: oni ne povis elteni la ardon de la fajro; (f) li elverŝis sur lin la ardon de sia kolero (X).
 • ardato
  Io ardanta.
 • ardego
  Ekstrema ardo: kiu el ni eltenos ĉe la eterna ardego? (X).
 • ardeta
  Iomete arda: la ardeta lumo en la Crookes-tubo.
 • ardigi
  Meti en ardan staton: ardigi cindrigitan precipitaĵon; la forno estis ardigita treege (Z).
  hejti.
 • ardilo
  Inkandeska mufo.
 • alpardo
  Ruĝiĝo de la altaj pintoj de Alpoj tuj post la sunsubiro.
 • seksardo
  Perioda fiziologia impulso, kiu instigas la mamulojn (ekz. cervoj, kaproj) kopuli.
  amoro. [VIDU] oestro.

  Eble rilatitaj:

  alumetx, braĝx, ĉevalx, korx,