grava

*grav/a

 1. Atentinda pro sia granda influo aŭ siaj grandaj sekvoj: grava persono, oficisto; ni (bestoj), kiuj estas multe malpli gravaj (Z) (ol homoj); inviti Parizon kelkajn plej gravajn esperantistojn (Z); grava okazo, profito (Z), efiko (Z), tago (Z); kunveno (Z), motivo (Z), decido (Z), helpo (Z), dokumento; ĝi certe estos por mi tre grava afero (Z); mono havata estas pli grava ol havita (Z); unueco estas la plej grava bazo de lingvo internacia (B); pardonu, ke ni tiel tedis. Nenio grava! (Z).
 1. Plena de danĝero aŭ doloro: grava vundo; grava sortobato (Z); grava juĝopuno.
  serioza.
 • grave
  En grava maniero: esti grave vundita; li grave perdis en la ludo; ne grave! (Z); estas grave, ke vi subskribis la leteron (konstato); estas grave, ke vi respondu la leteron propramane (deziro); estas tre grave, ke tiu ĉi libro eliru kiel eble plej rapide (Z).
 • gravi (ntr)
  Esti grava: antaŭ ĉio gravas via sano; ne gravas! (tio ne ĝenas, malhelpas).
 • gravaĵo
  Io grava: aŭskultu, ĉar mi parolos gravaĵon (X).
 • graveco
  Eco de iu, io grava: li afektas gravecon; oni ne povas malgrandigi la gravecon de la demando; kian do gravecon ĝi havas? (Z); ni ne devas montri, ke la Delegacio havas ian gravecon en niaj okuloj (Z); ni ne devas doni ian gravecon al ĝi (Z).
 • gravega
  Eksterordinare grava: la gravega demando, kiu koncernas la tutan sorton de la afero (Z); gravega devo, momento.
 • gravigi
  Doni gravecon al: gravigi bagatelojn.
 • gravulo
  Persono grava.
 • malgrava
  Ne havanta influon, sekvojn konsiderindajn: malgrava oficisto; tiu punkto estas absolute malgrava.
  bagatela.
 • malgravigi
  Fari ion malgrava: provi malgravigi sian eraron.

  grava


  Esprimoj

  Kompreni la gravecon de sia kulpo.
  Kun mieno grava.
  La kvalito estas pli grava ol la kvanto.
  La provizado de la modernaj urboj je akvo estas en somero grava problemo.
  La trajno alvenis tro frue, havas negravan malfruon.
  La ŝipo grave averiis, suferis averiojn pro la ŝtormo.
  Mono havata estas pli grava ol mono havita.
  Ne gravas.
  Okupi gravan, eminentan postenon.
  Ĝi povas esti kalkulata kiel la plej grava el ĉiuj kongresoj.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  grava,gravaĵo,grave,graveco,gravega,gravi,gravigi,gravmiena,gravulo,malgrava,malgravigi,malgravstata,pligraviĝi

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  absoluta
  akcesora
  bagatela (malgrava)
  banala
  bela
  bona
  detalo
  eminenta
  estri gravan entreprenon
  normala
  ordinara
  perfekta
  precipe
  profunda, dolora, grava vundo
  serioza
  stranga
  ĉefa

  Ankaŭ vidu:

  kvalito, kvanto, pli, valoro

  Eble rilatitaj:

  aferx, akutx, ĉef-, -ec, efektivx, flankx, grandx, interesx, okazx, pezx, plej, problemx, rezultx, ŝatx,