peti

*pet/i (tr)

 1. Sciigi al iu, ke oni deziras ricevi ion de li: peti iun pri io; peti ion de iu; ili Jupitron petis nun pri nova reĝ' (K); petu lin pri pardono (Z); li sendis knabon al la granda Niko, por peti de li buŝelmezurilon (Z); du aferojn mi petis de vi (X); sinjorino, kiu petis de si trinki (Z); pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas (Z); mi petas vian pardonon (Z); (abs) kiu ne petas, tiu ne ricevas (Z); ne havante, oni petas, ricevinte, forĵetas (Z).
 1. Sciigi al iu, ke oni deziras, ke li faru ion: mi petas la amikojn rapidi kun la mendoj (Z); mi petas vin kredi, ke [...] (Z); mi volus peti vin alporti al mi ĉerpeton da akvo (Z); malriĉa virino petis ŝin, ke ŝi donu al ŝi trinki (Z); mi devas peti la leganton, ke li formetu tiun ĉi antaŭjuĝon (Z); sidiĝu, mi petas.
 1. Sciigi al iu, ke oni deziras, ke li venu: petu lin al mi (Z); mi sendis peti ilin ĉi tien (Z); gasto tro petata foriras malsata (Z); por gasto ne petita mankas kulero (Z).
  inviti.
 • peto
  Ago, vortoj de tiu, kiu petas: peto de iu al iu pri io; peto de barono estas ordono (Z); direkti (Z), fari (Z) peton al iu; prema, insista peto; peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando (Z); multaj turnas sin al mi kun la peto sendi al ili [...] (Z); vian peton, ke mi vin helpu, mi ne povas plenumi; petskribo, petveturi.
 • petadi
  Daŭre, ripete peti: ili iris petadi almozon (Z); laŭ lia insista petado (Z); ĉian humilan petadon de helpo ni devas eviti (Z).
 • *petegi
  Insiste kaj tre humile peti: en la preĝejoj oni petegis pri riĉa ŝiprompa beno (Z); mi vin petegas per mia tuta koro (Z); ordonante al ŝi iri al la reĝo, por petegi lin pri sia popolo (X); 'La Petegantinoj' estas la titolo de tragedio de Eŭripido; elaŭdu mian petegon!
 • elpeti
  Ricevi, akiri per petado: de la Eternulo mi elpetis filon (X); li almoze elpetadis al si panon (Z); kvazaŭ ŝi volus elpetigi de ŝi kompaton (Z).
 • forpeti sin
  Peti forpermeson: sin forpeti de iu (Z).
 • nepetegebla
  Tia, ke de tiu oni povas nenion elpeti: nenio estos, mi estas nepetegebla (Z).
 • neelpetebla
  Tia, ke oni ne povas akiri ĝin per peto.
 • propeti
  Interhelpi por havigi al iu pardonon: li propetis la princon pro la ribelinto; lia animo saviĝos dank' al la propeto de Margareto.
 • tropetema
  ĝena pro sia senĉesa aŭ ekscesa petado.
 • almozpeti (ntr)
  Peti pri almozo: la almozpetanta virino iris pluen, rigida, muta (Z); ĉi tie estas malpermesite almozpeti.
 • helppeti (Z)
  Peti pri helpo.
 • ĵurpeti
  Peti kun ĵuro: ĵurpetanta min per sia virgulina ĉasteco (Z).
 • pardonpeti
  Pro ĝentileco peti ies pardonon: mi pardonpetas, ke mi tiel malnete skribis al vi; batalante momenton kontraŭ la karesoj kaj pardonpetoj de la kuzo (Z).
 • plorpeti
  Peti kun larmoj.
 • trudpeti (Z)
  Elpeti preskaŭ per forto, minaco, ĉantaĝo ks: trudpeti promeson, monon, rekomendon de iu.


  Almozdoni, almozpeti (= almozi). almozpeti. alude peti. dungpeto. Frapi je ies pordo por peti helpon. Havi la fierecon ne peti helpon. humile peti. informpeto. insiste peti. laŭforme peti. Mi petas pardonon pro. Mi petas vin. oficiale peti. parapeto. pardonpeti. peticii. peticio. plorpeti. preĝi, preĝpeti. preĝpeti. Pri kelkaj detaloj mi petos, ke ili estu redaktitaj iom pli precize. Resti surda al ies peto. servomiene peti.
  admoni. demandi. doni. helpi. informi. inviti. preĝi. riproĉi. voli.

  Iel rilatitaj:

  almozx aŭdiencx bv demandx donx helpx informx invitx oficialx parolx preĝx riproĉx skribx surdx veturx volx