rapida

*rapid/a

 1. Faranta grandan vojon, grandan laboron aŭ alian agon, en mallonga tempo: li estis rapida kiel fulmo, kiel aglo, kiel sago; rapida kuriero, ĉevalo (B), ŝipo (Z), trajno; rapida fluo, vento; la rapida plumo de bona skribisto (B).
  diligenta.
 1. Farata aŭ okazanta en nur mallonga tempo: rapida movo, flugo, laboro; rapida decido, progreso, resaniĝo; tro rapida faro estas nur baron; tro rapida riĉiĝo (Z), edziĝo (Z).
 • rapide
  En rapida maniero: nu, iru pli rapide! (Z); malpiulo rapide malaperas (X); kiu donas rapide, donas duoble (Z); rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj (Z); rapide kreski, kiel fungo; la sciigo rapide diskoniĝis.
 • rapidi (ntr)
  1. Peni atingi lokon en mallonga tempo: ŝi volis rapidi hejmen (Z); la infanoj rapidas al la lernejo (Z); ili rapidis returne al siaj lokoj (X); rapidi al stacidomo (B); li rapidis en la tendon (X).
   flugi, galopi, kuri.
  1. Peni plenumi agon en mallonga tempo: manĝu ĝin rapidante; ĝi estas Pasko de la Eternulo (X); ŝi rapidis reveni (Z), transkuri la straton (Z); piedoj, kiuj rapidas kuri al malbono (X); kiu rapidas riĉiĝi, tiu ne restos sen puno (X).
   urĝiĝi.
  1. Fari agon sen atendo, pli frue ol normale: ne rapidu insulti, volu aŭskulti (Z); ne rapidu koleri (Z); ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj (Z); ne rapidu, trankvile decidu (Z); sentante min jam tute bone, mi rapidas skribi pli detale (Z).
   hasti.
 • rapido
  [FIZIKO] Spaco, trairata de punkto aŭ objekto dum unuo de tempo: la rapido de la lumo estas 3.10ä m/s; angula rapido (tia angulo, kiun rotacianta korpo trairas dum unuo de tempo; simbolo:
  Ö (omega)); deira rapido (de pafaĵo en la momento, kiam ĝi eliras el la faŭko de la pafilo); liberiga rapido (minimuma rapido, kiun devas havi korpo, por definitive liberigi sin de astro; ĉe Tero, ĝi estas 11,2 km/s); propaga rapido (laŭ kiu propagiĝas ondo, kurento ks); fazrapido (propaga rapido de fazo de ondo) gruprapido (propaga rapido de ondopaketoj); supersona rapido (pli granda ol tiu de sono en fluido).
 • rapideco
  1. Eco de io rapida: ŝi deziris kun rapideco de sago atingi sian ĉambreton (Z); kun ventega (Z), kun fulma rapideco (Z); ŝi puŝis ĝin kun terura rapideco al la tero (Z); egalmezura rapideco de kurado en la daŭro de tuta jaro (Z); la rapideco de la veturado ne lasis al ni ĝuadi la pejzaĝon.
  1. Eco, sento de iu, kiu rapidas: mi postulas de vi ne rapidecon, sed zorgemon; ho malbenita rapideco flugi en kriman liton! (Z); se ni volus pretigi teorie kaj en rapideco tian vortaron [...] (Z).
 • rapidega
  Ekstreme rapida.
 • rapidema
  Inklina al rapido: rapidemaj bildoj de magia lanterno (Z); kiam li venis hejmen, li aspektis tre ekscitita kaj rapidema (Z).
 • rapidigi
  Fari ke io, iu estu rapida: rapidigi konstruon (B); rapidigu kaj pelu vian proksimulon (Z); mi rapidigis mian laboron; enkonduki novajn faciligojn kaj rapidigojn por la transsendo de la internaciaj poŝtaĵoj.
  akceli, urĝi.
 • rapidumo
  [TEKNIKOJ] ĉiu el la diversaj rapidoj riceveblaj sur motorveturilo per intermeto de diversaj dentradaroj, kiuj pli aŭ malpli onigas la turnrapidecon de la motoro: ŝanĝi de la dua al la tria rapidumo; levilo de rapidumŝanĝo; rapidumŝanĝilo (en la motoro mem).
 • rapidometro
  [TEKNIKOJ] Aparato, kiu en veturilo indikas en ĉiu momento la rapidon.
 • malrapida
  1. Faranta malgrandan vojon aŭ laboron en longa tempo: rivero kun malrapida fluo; kiel malrapidaj ŝajnis la montriloj de mia horloĝo!
  1. Farata aŭ okazanta en relative longa tempo: malrapida resaniĝo; medikamento kun malrapida efiko.
 • malrapide
  En malrapida maniero: rapidu malrapide (Z); paroli hezite kaj malrapide; oni prenas avide, oni redonas malrapide (Z); pripensu malrapide kaj agu decide (Z); ĉion li komprenas, sed malrapide.
 • malrapidi
  Iri, agi malrapide: iru porti tiun kukon kaj ne malrapidu sur la vojo!; mia horloĝo malrapidas.
 • malrapideco
  Eco de iu, io malrapidanta: mi legas ĉiam kun granda malrapideco; kun limaka, testuda malrapideco.
  rampi 4.
 • malrapidema
  Ema malrapidi.
 • malrapidigi
  Fari, ke iu, io estu malrapida: tio nur malrapidigus nian marŝon.
 • trirapida
  Havanta tri rapidojn (pp aŭto).
 • nerapide
  Senurĝe, nerapidante: kviete kaj nerapide estas pli bone (Z).
 • altiĝrapido
  [AVIADO] La rapido de ascendo for de la tero.
 • flugrapido
  Rapido de aerodino en horizontala flugo en norma atmosfero: maksimuma, minimuma flugrapido.
 • fulmorapida
  Tiel rapida kiel fulmo: la hundo fulmorapide malaperis kaj fulmorapide ĝi reaperis (Z).
 • plenrapide
  Laŭ la maksimuma rapideco (de veturilo, ŝipo ks).

  rapida


  Esprimoj

  Endanĝerigi la vivon de piedirantoj per tro rapida aŭtado.
  Iri kiel la vento (= rapide).
  Kiu donas rapide, donas duoble.
  Kluĉi la duan rapidumon.
  La urbo rapide releviĝis ei siaj ruinoj.
  Li estis rapida kiel fulmo, kiel sago, koiel aglo.
  Mezuri la larĝon, la rapidecon, la pezon de.
  Mi rapidas respondi la demandon, antaŭ ol vi.
  Sajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
  Tro rapida faro estas nur baro.
  Tro rapide, abrupte preni la ĝirejon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , malrapidema, , malrapidigi, , plenrapide, , , , , rapidema, , rapidharda, , rapidigi, , , , , , rapidumo, , trirapida

  El malnova greka: ταχυς (rapida)

  takigrafo ( ), takikardio (trorapida pulsado), takimetro

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  diligenta
  laca
  limaka, helika, testuda rapideco
  frajtaĵo
  rapidpafa kanono
  supersona
  trajno rapida, ekspresa, omnibusa
  antaŭtempe
  baldaŭ
  frue
  fulmtuje
  improvize
  neatendite
  preste
  senhezite
  senpacience
  senprepare
  senprokraste
  senspirige
  subite
  surprize
  trinki per unu gluto
  trofrue
  tuj
  akceli
  flugi
  galopi
  hasti
  kuri
  mezuri
  rampi
  urĝi
  fervoro
  lumjaro
  maksimumo
  mallonga tempo
  minimumo
  stenografio

  Ankaŭ vidu:

  aŭtomobilo.
  dimensio.
  facila.
  fervojo.
  fiziko.
  konduki.
  marŝi.
  maŝino.
  operacio.
  pli.
  tekniko.
  tempo.
  trafiko.
  trajno
  vento.
  vojaĝi.
  veturi
  vojo.

  Iel rilatitaj:

  adaĝx akcelx alegrx altx andantx atendx aŭtomobilx baldaŭ bremsx depeŝx diligentx dimensix ekspresx facilx fervorx fizikx flugx flux frajtx frux fulmx galopx glutx hastx helikx hezitx improvizx irx kondukx kurx lacx limakx longx lumx maksimumx marŝx maŝinx memorx mezurx minimumx omnibusx operacix paciencx pafx plenx pli preparx prestx prokrastx rampx sonx spirx stenografx subitx surprizx takx teknikx tempx trafikx trajnx tuj urĝx vagonx ventx veturx vojaĝx vojx