rado

*rad/o

 1. [TEKNIKOJ] Disko, turniĝanta ĉirkaŭ akso kaj uzata por ebligi aŭ faciligi movadon: radoj de ĉaro, aŭto, aviadilo; li falis sub la radojn de vagonaro (Z); rado malbona knaras plej multe (Z) ( [VIDU] barelo); ĵeti bastonon en la radon (Z) (pf: malhelpi la movon); kvina rado ĉe veturado (Z) (tute senutila); rado de maŝino, de muelilo; libera, ekscentra rado. [VIDU] bendo, nabo, ringego, rondo, spoko, ŝuo, faristo, radiri.
 1. Tia organo de veturilo, horizontale aranĝita, por rompi sur ĝi la membrojn de kondamnito: ili kondamnos vin al la morto per la rado (Z).
 1. (f) Tia organo, rigardata kiel simbolo de senĉesa ŝanĝiĝo: la rado de la Fortuno (kiu iujn levas, aliajn mallevas); la rado de la vivo (en la Tibeta budhismo, nomo de la forto, kiu daŭrigas la ciklon de la renaskiĝoj); frivole estas diskuti, kio okazus, se la rado de la historio turniĝus en alia direkto.
 • tipopresa rado (Z)
  [TELEKOMUNIKOJ] (pp telegrafio) Tiu parto de tipopresa ricevilo, kiu portas la literojn kaj signojn presotajn sur telegramo.
 • rada
  1. Rilata al rado: rada difekto.
  1. Provizita per rado (j): rada lito, fotelo.
 • radoaro
  Tuto de la radoj, funkciigantaj aparaton aŭ maŝinon.
 • radeto
  Malgranda rado, ekz. en horloĝo k.a.
 • radetaro
  Tuto de la radetoj de malgranda mekanismo.
 • RIM. Pro la ekzisto de la rad. 'radar' estas konsilinde uzi ne 'radaro', sed 'radoaro' aŭ 'radetaro'.
 • radumi (tr)
  Ekzekuti sur rado 2.
 • durada, kvarrada, trirada ktp
  Provizita per 2, 4 aŭ 3 radoj.
 • vicrado
  Anstataŭa rado, okaze de difektiĝo.
 • akrigorado
  Diskrado el abrazia materialo, uzata por poluri aŭ akrigi.
 • akvorado
  Rado, provizita per padeloj, movata de fluanta aŭ falanta akvo, kaj servanta kiel motoro.
 • balansrado
  Dentrado de horloĝo, sur kiun efikas la ellasilo, reguligante la movadon.
 • ĉenrado
  Pulio, ekipita per dentoj, sur kiu endentiĝas ĉeno transmisianta la movadon: ĉenrado de biciklo.
 • dentrado
  Rado, kies rando estas provizita per regulformaj elstaraĵoj, por ebligi sen glito la transmision de la movado al alia samspeca rado.
 • planeda dentradoaro
  Radoaro, en kiu unu dentrado moviĝas cirkle ĉirkaŭ alia dentrado.
 • diskrado
  Rado, prezentanta masivan diskon: aŭto kun diskradoj.
 • frontrado
  ĉiu el la du antaŭaj radoj de kvarrada veturilo: frontrada tirado (kiam la frontradoj estas movataj de la motoro).
 • inercirado
  Peza rado de maŝino, kies inercio ebligas kontraŭstari momentajn rezistojn kaj reguligas la rotacion.
 • klikrado
  Rado kun bevelitaj dentoj, fiksita sur akso de levmaŝino aŭ vinĉo, kaj en kiun kliko povas enklikiĝi.
 • muelrado (Z)
  Akvorado, servanta por funkciigi muelilon.
 • padelrado
  Rado, uzata aŭ por transdoni al maŝino la movon liveratan de akvofalo (kiel en akvomuelilo), aŭ por movi aparaton, farante puŝon kontraŭ akvomaso (kiel en radŝipo).
 • pelrado
  ĉiu el la radoj, kiuj ricevas la movon de la motoro kaj antaŭenpelas la veturilon: pelradoj de lokomotivo.
 • preĝorado
  [BUDHISMO] Granda kava cilindro, en kiun la preĝantoj enmetas skribitajn preĝojn, kaj kiun oni turnadas. [VIDU] rozario.
 • regrado
  Mane movata rado, kiu regas la movadon de mekanika organo.
 • rudrorado
  [ŜIPOJ] Vertikala rado, provizita per manteniloj, per kiu oni movas la rudron de ŝipo.
 • smirgorado
  Akrigorado el smirgo.
 • spokrado
  Rado, kies rondo estas kunigita al la nabo per spokoj.
 • spronradeto
  Radeto kun pikaj dentoj, servanta por sproni ĉevalon.
 • stirrado
  1. Rudrorado.
  1. Manrado de aŭtomobilo, servanta por ĝin stiri.
 • ŝpinrado
  Aparato kun rado, movata per pedalo, pasintece uzata por ŝpini pli rapide linon aŭ lanon.
 • tretrado
  1. Kava rado, instalita en la kaĝo de malgranda hejma besto, ekz. hamstro, por ke ĝi povu simuli kuradon.
  1. Iama samaspekta aparato, uzata kiel motoro movata de besto aŭ homo: tretrado de rostostango.
 • trogrado
  Granda rado, provizita per trogoj, por ĉerpi akvon je malsupra nivelo kaj elverŝi ĝin en pli altan kanaleton.

  rado


  Esprimoj

  Li falis sub la radoj de vagonaro.
  Rado malbona knaras plej multe.
  Ĵeti bastonon en la radon.
  Kvina rado ĉe veturado.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , , , , , , , , dentradoaro, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , rado, , , , ,

  Parto de rado

  akso
  nabo.vicrado
  spoko

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  aerkamero.
  centro
  fliki.
  heliko
  kapstano
  knari
  kotŝirmilo.
  krevi.
  mueli
  pivoto
  pneŭmatiko.
  pulio
  pumpi.
  rotacio
  rozario
  stirilo
  takelo
  turbino
  turni
  turnporto
  vicrado.
  vinĉo
  vindaso (ankrovinĉo)

  Ankaŭ vidu:

  aŭtomobilo.
  biciklo.
  transporti.
  veturi
  vojaĝi.

  Iel rilatitaj:

  aksiometrx aksx akvx aŭtomobilx balancierx biciklx boĝix centrx cirklx dentx flikx helikx horloĝx kamerx kapstanx knarx krevx muelx nabx pivotx pneŭmatikx pulix pumpx rotacix rozarix spokx stirx takelx transportx turbinx turnx vagonx veturx vicx vindasx vinĉx vojaĝx ŝirmx