bileto

 1. Folieto el papero, kartono ks kun surskribo, rajtiganta la posedanton ricevi ion:fervoja, tramvoja bileto; trui la biletojn; aĉeti, bileton por iro k reveno; teatra bileto; bileto de loterio; enira bileto por ekspozicio.
  karto./ol>
  1. Paperfolio kun surskribo k bildoj, ofte kun filigrano, emisiita de banko, havanta difinitan valoron en difinita valuto:ne ĉiu papereto estas banka bileto (Z); centfranka, kvindolara, dekeŭra bileto.
   bilo.
  1. Senkoverta, kunfaldita letero:kiel ĝentile ĉio estas esprimita en tiu ĉi bileto! (Z); ama bileto (Z).
 2. biletejo
  Loko en stacidomo ks, kie oni vendas biletojn.
 3. biletisto
  Tiu, kiu kontrolas la biletojn, en trajno, tramo, buso ks.
 4. biletujo
  Ujo el ledo, plasto ks, por teni biletojn.
 5. bankbileto, monbileto (Z)
  Bileto 2.
 6. ŝanĝbileto
  Speciala bileto, rajtiganta la aĉetinton uzi, post ŝanĝo de trafiklinio, la novan linion je rabatita prezo, aŭ eĉ sen· page.
  bileto

  bileto


  Esprimoj

  Aĉeti bileton por iro kaj reveno.
  La bileto estas nepre persona kaj ekskluzivas la transdonon al alia persono.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  bankbileto, biletejo, biletisto, bileto, biletujo, monbileto, ŝanĝbileto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  (atendo) vico
  Ama bileto
  Teatra bileto.
  antaŭvendi
  banka
  bilo
  folieto
  giĉeto
  karto
  kontramarko
  kupono
  paperfolio
  papero
  valoro

  Ankaŭ vidu:

  teatro
  veturi

  Eble rilatitaj:

  rilatx, stacix, vagonx,