pli

*pli

 • I- Partikulo, esprimanta kvanton aŭ gradon superan al unu alia, kaj sekve uzata:
  1. por formi la komparativon de adj-oj aŭ adv-oj: lakto estas pli nutra, ol vino (Z); mi trovas vin pli simila al greko, ol al skito (Z); li estas pli stulta, ol malica; ili ĉiuj babilis france unu pli malbone ol la alia (Z); du homoj povas pli multe fari, ol unu (Z); (abs) ĉu ekzistas io pli sensenca? (Z); tiaj personoj ĉiam pretendas esti pli saĝaj (Z); el du malbonoj pli malgrandan elektu (Z); iru rapide (Z).
   plej. [VIDU] plu, plus.
  1. por montri relative grandan amplekson de ago: li ne vivos pli, ol unu tagon (Z); tio ĉi estas pli, ol mi kuraĝis esperi (Z); ni povas fari nenion pli, ol silenti (Z); (abs) ne estas permesite al mi pli diri (Z); ni konsilas pli uzadi ĉiam formojn simplajn anstataŭ kunmetitaj (Z); mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron (Z); pli oni nenion sciis el lia historio (Z); la plimulto konis la mortinton kiel eminentan blindan E-iston, nenio pli (Z).
   prefere.
  1. kun la signifo 'pli multe': restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli (Z); pro Dio, sinjoroj observu da ordo! (Z); pli da okuloj, pli da certeco (Z); pli da bruo, ol da faro (Z).
 • pli kaj pli
  Sintagmo esprimanta konstantan progreson de la ago: li senlace iris pli kaj pli profunden en la arbaro (Z), la fluo fariĝis ĉiam pli kaj pli forta (Z); la homoj jam celados al lingvo internacia ĉiam pli kaj pli (Z).
 • pli aŭ malpli, pli-malpli
  Sintagmo, signifanta 'proksimume, ĉirkaŭ': pli aŭ malpli frue la pseŭdosufksaj vortoj 'fremdaj' fariĝos arĥaismoj (Z); pli-malpli ĉe la vesperiĝo (Z); pli-malpli unu horon poste (Z); ĝi havas pli-malpli la grandecon de monero (Z); tempo pli-malpli difinita (Z).
 • pli-ol-unu (Z)
  Pluraj.
 • II- Samsignifa kombinebla morfemo: pliosigno, malpliosigno.
 • plia
  Estanta pli; aldona: unu plia mortis; jen plian komplezon mi petas de vi.
  kroma.
 • plie
  Krom tio: unu paro da manoj plie ne montriĝis superflua (Z), eĉ plie mi povas diri [...] (Z); li donis al ŝi veston kaj plie monon.
 • pliigi
  Fari, ke estu pli da io: tio pliigis la nombron de la vizitantoj; [TEKNIKOJ] (pp mekanismo) pliigi la povon.
 • pliigita
  [MUZIKO] (pp intervalo) Je duonduto pli granda, ol perfekta.
 • pliiĝo
  Pliiĝo de la temperaturo, premo.
 • pliiĝi
  Iĝi pli multnombra: miaj ĉagrenoj nur pliiĝis.
 • malpli
  Partikulo, esprimanta kvanton aŭ gradon malsuperan al unu alia, kaj sekve uzata:
  1. por formi komparativon de adj-oj aŭ adv-oj: via pano estas malpli freŝa, ol mia (Z); parolu malpli laŭte!; tio estas videbla, sed ne malpli videble estas, ke [...] (Z);
  1. por montri relative malgrandan amplekson de ago: la reĝo al malmultaj jam konfidas kaj eĉ al tiuj malpli, ol antaŭe (Z); ili lin akuzis ne pli kaj ne malpli ol pri tio, ke li mortigis homon (Z);
  1. kun la signifo 'malpli multe': malpli mi ne povas preni! (Z); malpli da havo, malpli da zorgoj (Z).
 • malpliigita
  [MUZIKO] (pp intervalo) Je duonduto malpli granda, ol perfekta.
 • III- Pref. kun la sama signifo: pliaĝa (Z), plivoli, plibonigoj (Z); plifortigi (Z), pligrandigi (Z), plimulto (Z), pliriĉiĝi ktp.

  pli

  PMEG: [pli]

  Esprimoj


  Afabla vorto pli efikas ol forto
  Amiko kara, sed mi mem pli kara
  Atendi ĝis venos tempo pli oportuna
  Bonaj ekzemploj pli forte influas ol admonoj
  Brogi kokidon (por pli facile ĝin senplumigi)
  Cambro duoble pli longa ol larĝa
  Disbuki zonon pli vaste
  Duoble pli ol ĉio, kion li havis antaŭe
  El du malbonoj pli malgrandan elektu
  Elekti la pli facilan parton, flankon de la laboro
  En politikaj aferoj pli ofte sukcesas intrigoj ol meritoj
  Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudriio, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio
  Esti je unu jaro pli juna ol iu
  Esti pli blanka ol neĝo
  Formorti, dormi kaj nenion pli
  Havi la okulojn pli grandajn ol la ventro
  Havi panoraman vidon de la regiono, ĝis vidlimo, ĝis kie la rigardo atingas, povas atingi ; pli malproksime ol oni povas atingi per la rigardo
  Ili produktas 30 pliajn pocentojn
  Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo
  Ju pli da frenezuloj, des pli da amuzoj
  Ju pli frue, des pli certe
  Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro
  Ju pli oni babilas des pli oni malutilas
  Ju pli oni posedas, des pli oni avidas
  Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
  La absurdeco de la milito ĉiam pli kaj pli evidentiĝas
  La admono de la juĝisto al la kondamnito por pli bona konduto
  La afero estas pli komplika, ol ke oni povus ĝin aranĝi per
  La antaŭa semajno estis pli belvetera ol la nuna
  La impulso estis pli forta ol lia volo
  La kvalito estas pli grava ol la kvanto
  La malplimultoj estas apenaŭ talerataj fremduloj
  La ovoj, ju pli longe estas kuiritaj, fariĝas des pli malmolaj (mole, malmole kuirita ovo)
  La perpendikularo estas pli mallonga ol ĉiuj oblikvaj rektoj kondukitaj el la sama punkto ĝis la sama rekto
  La vivtenaj kostoj plialtiĝis
  Li estas oratoro pli el naturo ol el arto
  Li havis bonan porvivaĵon, eĉ iom pli
  Li ne vivos pli ol unu tagon
  Li ricevis pli ol kiom lia porĉio
  Lingvo arta estas almenaŭ kvindek fojojn pli facila, ol ĉia lingvo natura
  Malsaĝa amiko estas pli danĝera ol malamiko
  Mi konas vin pli bone, ol vi mem konas vin
  Mi volas pezi malpli
  Mia laboro valoras kelkoble pli, ol kiom vi donas al mi por ĝi
  Mono havata estas pli grava ol mono havita
  Morti de envio (ĉar) : ju pli da havo, des pli da pravo
  Multope ni pli frue finos la laboron ol unuope
  Ne pli alta ol boto
  Ne pli ofte ol, unu fojon en kvin jaroj
  Neniam mi premis al iu la manon kun pli sincera estimo kaj koreco
  Ni pli aŭ malpli frue venkos
  Palpebroj pli kaj pli pezas
  Pli akrigi la disputon
  Pli bona kuracilo estas la tempo
  Pli bone estas enviigi ol kompatigi
  Pli bone estus al li ne veni en la mondon; se li neniam estus naskita
  Pli bone fleksiĝi ol rompiĝi
  Pli bone malfrue ol neniam
  Pli bone pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero
  Pli bone silenti ol diri stultaĵojn
  Pli bone ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
  Pli da bruo ol da faro
  Pli da okuloj, pli da certeco
  Pli facile estas ordoni, ol oron doni
  Pli ol bela : belega.
  Pli ol certe
  Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
  Pli zorgas unu patrino pri dek infano], ol dek infanoj por unu patrino
  Plori al ŝi (estas) pli facile ol nubo pluvi
  Post la diskuto, la opinioj ankoraŭ pli diverĝis
  Preni edzinon, kiu tenas sin pli alte ol li
  Pri kelkaj detaloj mi petos, ke ili estu redaktitaj iom pli precize
  Rigardi la aferon kun pli kompata okulo
  Skribi sub pli-malpli sincera masko
  Strebi, aspiri al grandaj faroj, pli altaj celoj
  Streĉi ankoraŭ pli la impostan ŝraŭbon
  Stultulo trovas ĉiam pli grandan stultulon, kiu lin admiras
  Suprenfaldi sian jupon (por pli bone kuri)
  Taksi iun pli alte, ol kiom li meritas
  Tio (= helpo) estis pli ol mi kuraĝis esperi
  Tio estas mil fojojn pli bona
  Tio instruos al li pli da modesteco
  Troviĝi en prema, ekstrema situacio, sen eliro, pli kaj pli neelportebla
  Veturi trioble pli malrapide
  Vi estas certe je duono de kapo pli alta ol mi
  Zorgu pri vi kaj nenion pli
  Plifruigi ies morton
  Submeti sin al la plimulto
  Ŝi estas virino pli malfeliĉa, ol kiom mi opiniis

  Kelkaj kunmetaĵoj

  absoluta plimulto,malpli,malpliigita,malplimulto,nek pli, nek malpli,nenio pli,pli aŭ malpli,pli fajna,pli kaj pli,pli multe da,pli-malpli,pli-ol-unu,plia,plialtigi,plialtiĝi,plian fojon,plibeligi,pliboneco,plibonigi,plidaŭrigo,plie,plifortigi,plifortikigi,plifruigi,pligrandigi,pligrandiĝi,pligraviĝi,pliigi,pliigita,pliiĝi,pliiĝo,plikariĝi,plikostiĝi,plilarĝigi,plilongigi,plilongigo,plimalgrandigi,plimultigi,plimultiĝi,plimulto,pliosigno,plipagi,plipezo,pliproponi,plivaloro,plivastigi,plivigligi,plivoli,senplie

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  adicio
  adjunkte doni
  adjunktigi
  aldiri
  aldoni
  aldoniĝi
  almeti
  ampleksigi
  amplekso
  amplifi
  amplifikatoro
  amplifi
  amplitudo
  aneksi
  asistigi
  aŭkcie (per plidono)
  duobligi
  grado
  hisi
  kompleta
  kompletigi
  kreskigi
  kromaldoni
  kvanto
  laŭtigi la voĉon (plialtigi)
  multe
  multigi
  multiplika tabelo
  plenigi
  pluraj
  polinoma multipliko
  relative
  super
  suplementi
  supreniri
  ŝveli

  Ankaŭ vidu:

  komparativo, krom, kvanto, partikulo, plej, plu, super, ultra

  Iel rilatitaj:

  -obl adicix adjunktx aldonx almenaŭ altx ampleksx amplifx amplitudx aneksx ankaŭ asistx atenux aŭgmentativx aŭkcix cent daŭrx des detalx dikx dirx do donx du finx fojx gradx grandx gravx hisx iom jam kaj kelkx kiom komparativx kompletx kreskx krom kvantx larĝx laŭtx longx metx mil miliardx milionx multiplikx multx nenia nenio neniom nulx nur oftx ok partikulx plej plenx plu pluraj plus polinomx preskaŭ produktx proksimumx rapidx relativx ses sukcesx super suplementx suprx tri ultrx unu vastx ŝvelx