du

*du

 1. Numeralo, esprimanta la nombron post 1 en la serio de la entjeroj (2, II): du manoj faras ĉion, sed unu nenion (Z); trafi du celojn per unu ŝtono (Z); du botoj faras paron (Z); kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun (Z); du militas, tria profitas (Z); kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al Vi? (N). [VIDU] ducent, dudek.
 1. Nomo de la cifero 2.
 • dua
  Vicmontra numeralo, signifanta, ke la koncernataĵo venas post unu antaŭa: sen speso unua ne ekzistas la dua (Z); ĵus eksonis la dua (horo); la duan de Marto 1961; Napoleono la dua.
 • duo
  1. Aro de du aferoj aŭ personoj: mi aĉetis duon da komodoj; trefa duo.
   paro, garnituro.
  1. La nombro aŭ la cifero 2: oni enskribis duon, k ankoraŭ kian duon! duon kun minuso! (Z).
 • due
  En la dua loko: unue mi redonas al vi la monon, due mi dankas vin (Z).
 • dueco
  Eco de tio, kio havas du partojn: la dueco de la homo (korpo k animo); la dueco de la Roma registaro ( [VIDU] konsulo).
 • duigi
  Dividi en du partojn, ne disigante: la lumo duigas lian vizaĝon; la tapiŝon faldigu (faldu) duige (Z).
 • duiĝi
  Dividiĝi en du partojn, ne disiĝante: duiĝi meteologia mapo; duiĝo de la personeco
 • duilo
  [STATISTIKO] Mediano.
  duil/ ³.
 • duobla
  1. Prezentanta nombron aŭ kvanton, kiu estas al la antaŭa kiel du al unu: por ĉiu tago mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, t.e. dek frankojn (Z); venigu sur ilin tagon de mizero k frapu ilin per duobla frapo (X); Eliŝa diris: duobla parto de via spirito estu do sur mi! (X).
  1. Konsistanta el du partoj: duobla kaverno (X); ili faris la surbrustaĵon duobla (X); duobla fadeno estas pli forta ol unuobla (Z).
  1. Prezentanta du aspektojn, duvizaĝa, hipokrita: duobla ludo, diplomatio; li havas duoblan karakteron, identecon.
 • duoble
  1. Multiplikate per du: certe kiel duoble du kvar (Z); duoble pli ol ĉio, kion li havis (X).
  1. En duobla maniero: kiu donas rapide, donas duoble (Z); kiam venis la sesa tago, ili kolektis duoble da pano (X).
 • duoblo
  Duobla kvanto aŭ nombro.
 • duoblaĵo
  1. Duoblo: duoblaĵon ili ekposedos en sia lando (X).
  1. Dua ekzemplero: de ĉiuj miaj leteroj mi konservas duoblaĵojn.
  1. [LINGVOSCIENCO] ĉiu el du vortoj, devenintaj el unu sama vorto en fontlingvo: 'pezi' k 'pesi' estas duoblaĵoj el la franca 'peser'.
 • duobligi
  1. Fari, ke io estu duobla: duobligu la sumon, k mi akceptos.
  1. = dubli.
 • duobliĝi
  Iĝi duobla: (f) de tiu tago mia amikeco al li duobliĝis (Z).
 • duono
  Unu el la du egalaj partoj de tuto: tri estas duono de ses (Z); duonon de tiu ĉi piro mi manĝis (Z); je la tria (horo) k duono; Samario ne faris eĉ duonon de viaj pekoj (X); se duono de ni mortos (X); (f) bela vizaĝo estas duono da (de) doto (Z); vi ne havas duonon da penso en la kapo (Z).
 • RIM. 'duon' estas uzata pref-e kun la signifoj:
  1. de preciza aŭ proksimuma duono: duonlitro, duonhoro, duonplena; duontole bindita; duontaga plugado (X); duontribo (X).
  1. de nepleneco, nekompleteco: duonnuda, duonkuirita, duonlumo, duonvoĉe, duonfermita, duonsurda.
  1. de parenceco inter la infanoj de unua edziĝo k la dua edzino de ilia patro (resp. la dua edzo de ilia patrino) aŭ inter tiuj infanoj k la infanoj de tiu dua edziĝo: duonpatro, duonpatrino, duonfrato; Karolo estas mia nepropra filo (aŭ duonfilo), ĉar mi estas la dua edzo de lia patrino (Z).
 • duona
  1. Prezentanta duonon de io: ili restis tri k duonan horojn; komenco bona-laboro duona (Z).
  1. (pp organo) Havanta nur la duonon de tio, el kio ĝi kutime konsistas.
 • duone
  En duona maniero: li faris sian taskon nur duone; iele, iome, duone malbone (Z).
 • duonigi
  1. Fari, ke io iĝu duono: la avarulo minacis duonigi niajn salajrojn; jam la sepan tagon de la sieĝo oni devis duonigi ĉies porcion.
  1. [MATEMATIKO] Dividi en du egalajn partojn: duonigi strekon; duonigi angulon (bisekci ĝin).
 • duoniganto
  [MATEMATIKO] (pp rekto) La punkto aŭ rekto, kiu duonigas strekon resp. angulon.
 • duoniĝi
  Iĝi duona: la valoro de tiuj paperoj duoniĝis dum la krizo.
 • duopo
  Grupo de du aferoj aŭ personoj: kantista duopo.
 • duopa
  Prezentanta duopon: duopa flava linio de la natrio ĉe spektroskopo; duopaj kondukiloj; [BOTANIKO] kontraŭe duopaj folioj, floroj ks (duope insertiĝantaj sur la ekstremaĵoj de diametro de tigo, pedunklo ks.
  alterna, verticila).
 • duope
  En grupo de du: ili detranĉis branĉon kun unu peniko da vinberoj k ekportis ĝin sur stango duope (X); Marta restis duope kun la virino (Z).
 • duuma
  [MATEMATIKO] (pp nombrosistemo) Prezentanta la nombrojn kiel sumojn de potencoj de kun entjeraj eksponentoj: en la duuma sistemo, 4, 7 k 9 estas skribataj respektive 100, 111 k 1001. SIN. dubaza, binara 3. [VIDU] kodo.
 • disduigi
  Dividi en du partojn, disigante: disduigi kukon; disduigi la gvardion; [LUDOJ] disduigi kartojn (dividi kartoblokon en du partiojn, post la miksado).
 • disduiĝi
  Dividiĝi en du partojn, disiĝante: la vojo, trako, branĉo disiĝas.

  du


  Esprimoj

  Certe kiel duoble du estas kvar.
  Ĉiu medalo du flankojn posedas.
  Egalaj kiel du akvogutoj.
  El du malbonoj pli malgrandan elektu.
  Havi du - ŝnurojn al sia arko (plurajn rimedojn por sukcesi).
  Kiu ĉasas du leporojn kaptas neniun.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Jesaja la du,Lunduon,disduig,disduiĝ,du,duafoj,duafoj,duagrad,duakanon,duaklas,duarang,duavica produktant,dudrata line,du,duec,dufaden,dufoj,dufoj,dufolikl,duform,duformec,duformism,duig,duil,duiĝ,dujar,dujara enoter,duklad,duklap,dukolor,dukolora sorg,dukonkav,dukonveks,dukorn,dukorn,dukotiledon(ul)o,dulater,dulinear,dulingv,dulingvec,dulipson,dulit,dulornet,dumast(ul),dumetalism,dumezuril,dumonat,dunaskit,dunom,dunomiala koeficient,du,duobl,duobla konsonant,duobla refrakt,duobla timon,duobla v,duoblaĵ,duobl,duoblig,duobliĝ,duobl,duokulec,duonLun,duonLun,duon,duona Lun,duondut,duon,duonelitr,duonfrat,duongant,duonglob,duonhis,duoniga serĉ,duonigant,duonig,duoninsul,duoniĝ,duoniĝtemp,duonjar,duonkaleŝ,duonkarbazid,duonkomprenig,duonkovit,duonkudr,duonkuŝ,duonligna perilj,duonlignec,duonligneca kapsik,duonlitr,duonlum,duonmalmola kopal,duonmanik,duonmask,duonmetamorfoz,duonmonat,duonmondum,duonnot,duonnud,duon,duonoficial,duonoktav,duonombr,duonombropolarimetr,duonombrum,duonparazit,duonpatrin,duonpatr,duonpenetrebl,duonpermeabl,duonprofil,duonrond,duonsek,duonsemajn,duonsfer,duonsilent,duonsimio,duonton,duontralas(ant),duontralasiv,duonuma junt,duonvoj,duonvokal,duonvort,duonvort,duonvoĉ,duonvoĉ,duonŝed,duonŝu,duop,duop,duop,duparti,dupartiga serĉ,dupied,dupiedul,dupint,duploid,duploidec,duploidul,dupolus,dupolus,dupunkt,during,dusak,dusamar,dusekc,duseks,dusenc,dusencaĵ,dusencec,dusid,dusignif,dutakt,dutonalec,dutub,duum,duume kodita dekuma kod,duvalvulo,duvizaĝ,duĝemin,versduon,ĉiudujara

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  cifero
  dubli (duobligi)
  dueto
  duala
  entjero
  hipokrita (duvizaĝa)
  mediano (duilo)
  mezurunuoj
  nombro
  numeralo
  paro
  rango
  valoro

  Ankaŭ vidu:

  dimensio, kalkuli, kvanto, matematiko, mezuri, nombro, ordo, pli, prezo, sama, simila.

  Eble rilatitaj:

  ambaŭ, ambivalencx, amfibologix, -ant, , baskulx, bifidx, bifilarx, bi-, bikonkavx, bikonveksx, bilabialx, bimetalx, binarx, bisekcx, bis!, bitx, bo-, folix, forkx, lokx, neniu, radx, sakx, simplx, vojx,