pafi

*paf/i (tr)

ĵeti per ilo, celante vundi aŭ mortigi: pafi ŝtonon per katapulto, sagon per arko, kuglon per fusilo, obuson per kanono; mi pafos preter ĝin tri sagojn, kvazaŭ pafante al celo (X); pafas al si en la frunton (Z); ekpafi kontraŭ ilin en la embusko (Z); kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas (Z); pafi paseron, trafi anseron (Z) (pf); kiu du leporojn pafas, neniun trafas (Z); (abs) homo pafas, Dio trafas (Z); (analoge) pafi raketon al Luno; (f) li pafis sin for (Z) (rapidege malaperis); pafi per siaj ridantaj okuloj (Z).
 • pafo
  ĉiu tia ĵeto: je la unua pafo li traboris lian ĉapelon; mi aŭdis du pafojn (Z); ke ili disiĝu kaj kuru sub vian pafon (Z). [VIDU] pafdistanco, pafkampo, paflinio, paftabelo, paftruo, pafvundi.
 • *pafado
  Ago plurfoje pafi: la pafado longe daŭris (Z); komencu la pafadon!; oblikva, plonĝa, streĉa pafado.
 • pafaĵo
  Tio, kion oni ĵetas per pafilo.
 • pafejo
  Loko, kie oni sin ekzercas por pafado.
 • pafiĝi
  Esti ĵetita antaŭen aŭ supren: raketoj pafiĝis alten; la hundo pafiĝis el la domo.
 • *pafilo
  1. ĉia ilo por pafi.
  1. (ss) ĉia ilo, por pafi per eksplodo de pulvo: kun urso promenu, sed pafilon prete tenu (Z); ŝargu ĉiujn pafilojn! (Z); tubaperturo de pafilo (Z); kapo de pafilo (kolbo).
   fusilo, karabeno, mitralo, pistolo, revolvero.
 • *pafilego
  Kanono: por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas (Z).
 • pafisto
  Homo, kiu pafadas, ekz. en armeo.
  tiraljoro.
 • depafi
  Faligi per pafo: depafi la birdon (Z).
 • forpafi
  1. Elĵeti kvazaŭ per pafo: mi jam povis forpafi ĉerizon de la buŝo (Z).
  1. Fortimigi per pafo: forpafi birdojn el arbo.
  1. Detrui per pafado: forpafi domon.
  1. (f) Subite malaperigi: li sin forpafis.
 • mispafo
  Pafo, kiu ne ekeliĝas, ĉar la ekiga rimedo (risorto, flamigilo, prajmo ks) ne funkciis.
 • preterpafi
  Pafi tiamaniere, ke la pafaĵo pasas preter la celitaĵo.
 • trapafi
  Pafi tiamaniere, ke la pafaĵo trairas la celitaĵon: li trapafis la blankulon per sago; kun trapafita femuro, li ne povis stari; (f) trapafadi la aeron (Z) (fiaski).
 • arkpafi
  Pafi per arko: la Arkpafanto (Apolono).
 • mortpafi
  Mortigi per pafo.
 • maŝinpafilo
  [ARMEOJ] Pafilo, kun pli-malpli stabila afusto, aŭtomate ŝargita, pafanta danke al elpreno de gaso je iu punkto de la tubo, kaj kapabla kontinue kaj tre rapide pafadi. SIN. mitralo.
 • pulvopafilo
  Pafilo, funkcianta per pulvo.
  pafarko.
 • ŝrotpafilo
  Pafilo uzanta plumban grajnaĵon.
 • RIM. La nuda rad. estas uzata kiel onomatopeo: 'pif! paf!' eksonis subite krakoj (Z) (de fusiloj).

  pafi


  admonpafo.bombopafilo, bombokanono.Kanono : rapidpafa, kanelita, retiriĝa. La pafado falĉis tutajn vicojnel la soldatoj.mortpafi.Ne tro streĉu la pafarkon.pafarko.pafĉesigo.pafilego.
  celi.salvo.ŝargi.trafi.

  eksplodi.kartoĉo.kuglo.municio.obuso.prajmo.pulvo.splito.


  armeo. armilo. kritiki. militaferoj. militi. puni. puno. sporto.

  Bildvortaro


  123-22 -43 : pafado
  123-22 -24 : pafpozoj
  123-22 : stara pafpozo
  123-23 : surgenua pafpozo
  123-24 : kuŝa pafpozo
  123-25 : celtabulo por 50-metra distanco
  123-26 : trafcirklo
  123-27 : celtabulo por 100-metra distanco
  123-28 -33 : sporta municio
  123-28 : aerpafila kuglo
  123-29 : kartoĉo kun prajmo por etkalibra karabeno
  123-30 : kuglingo
  123-31 : ronda kuglo
  123-32 : kartoĉo por kalibro 22 long rifle
  123-33 : kartoĉo por Remin(g)tono 222
  123-34 -41 : sportpafiloj; sportfusiloj
  123-34 : aerpafilo
  123-35 : dioptra celilo
  123-36 : celgrajno
  123-37 : premaerujo
  123-38 : etkalibra pafilo
  123-39 : mantenilo por stara pafado
  123-40 : kolboĉapo kun hoko
  123-41 : kolbokolo kun fingrotruo
  123-42 : dioptra celado per celringo
  123-43 : dioptra celado per celgrajno
  123-44 -52 : argilkolombopafado; diskopafo; skido*pafado
  123-44 : dutuba skidopafilo*
  123-45 : paftubo kun skidotruoj*
  123-46 : pafpreta ĉaspozo
  123-47 : pafpozo
  123-48 : skidpafejo; diskopafejo
  123-49 : alta ĵetturo
  123-50 : malalta ĵetturo
  123-51 : ĵetodirektoj
  123-52 : pafejo

  Iel rilatitaj:

  afustx arbalestx arkebuzx armex armilx balistx barbedx batux bazukx blokhaŭsx blunderbuzx bunkrx desfilx falx kritikx militaferx militx pistolx punx rapidx soldatx sportx trafx ĉanx