voĉo

*voĉ/o

 1. Tiu sono, kiun produktas la aero elblovita el la pulmoj tra la laringo: la fiŝoj ne posedas voĉon (B); la voĉo sonis klare kaj profunde (Z); la korvo eksonigis sian raŭkan voĉon (Z); Jakobo levis sian voĉon kaj laŭte ploris (Z); voku per plena voĉo! (X); paroli per malforta, mallaŭta, trema voĉo; tiu diris: la voĉo estas voĉo de Jakob, sed la manoj estas manoj de Esav (X); jen estas la voĉo de mia amato (X).
 1. Tiu sono, servanta al homo, por esprimi senton aŭ penson: elokventa, konvinka voĉo; hodiaŭ mia voĉo sin turnas al vi, junuloj!; ili ne aŭskultis Vian voĉon kaj ne sekvis Vian instruon (X); obei ies voĉon (Z); kiam li ĉarmigas sian voĉon, ne kredu al li (X); (f) ia interna voĉo diras al mi, ke [...] (Z); la plej fiera arbo povas rompiĝi, diris ia voĉo en li (Z); se ni, obeante la voĉon de indiferenta egoismo [...] (Z); aŭskulti la voĉon de la prudento, de sia konscienco; la voĉo de la sango de via frato krias al Mi de la tero (X).
  parolo, vorto.
 1. [MUZIKO] Sono, modulita laŭ muzika gamo kaj alkonformigita al kantado: harmonia, malĝusta, malagorda, akuta, basa, tenora voĉo; kvarvoĉa kanto; muzikaĵo por du voĉoj; teni sian voĉon en ĥoro; (f) per la malakra voĉo de l' violonĉelo ŝi diris al li, kion ŝi ne kuraĝus esprimi per vortoj; la violona voĉo (parto propra al tiu instrumento) de simfonio (B).
 1. Esprimo de la opinio de ĉiu pri demando, decido aŭ elekto: mi petas, ke ĉiu volu bone kaj libere, pripensi sian voĉon (Z); mi donis por la leporo mian voĉon (Z); rajton de voĉo havos ne apartaj personoj, sed nur la grupoj (Z); la kumulado de voĉoj (Z); kalkulado kaj kontrolado de la nombro de voĉoj (Z); ĉiu delegito havas tiom da voĉoj, kiomfoje po 25 anoj havas la grupoj, kiujn li reprezentas (Z); esti elektita per 25 voĉoj kontraŭ 19; la projekto estis akceptita per granda plimulto de la voĉoj (B); havi la ĉefan, la decidan voĉon (Z); (ŝerce) infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas (pri iu, kun kiu oni ne kalkulas). [VIDU] voĉdoni, voĉdonrajto.
 1. [LINGVOSCIENCO] ĉiu el la konjugaciaj formoj, per kiuj oni esprimas la diversajn rilatojn inter la ago kaj la subjekto laŭ tio, en la ago estas plenumata de la subjekto (aktiva voĉo), aŭ suferata de ĝi (pasiva voĉo), aŭ kaŭzata de ĝi (faktitiva voĉo) aŭ iel reaganta sur ĝin (mediala voĉo).
 • voĉa
  1. Rilata al voĉo: [ANATOMIO] voĉa faldo, voĉa ligamento (
   voĉkordoj).
  1. Esprimita per voĉo: voĉa rimarkigo; voĉa, ne skriba interkonsento; voĉa muziko.
   buŝa.
  1. [LINGVOSCIENCO] (pp parolsonoj) Tia, ke ĝia prononco estas akompanata de vibrado de la voĉkordoj (ekz. b g d v z ĝ ĵ) kontraste kun la senvoĉaj.
 • voĉe
  Uzante sian voĉon: proklami ion voĉe kaj skribe (Z); legi voĉe ( prononcante la silabojn samtempe, kiam oni ilin legas).
  laŭte.
 • voĉi (ntr) (ark.)
  Voĉdoni: se la plimulto da E-istoj voĉos por la unua punkto, tiam [...] (Z); pro la bono de nia afero mi petas, ke ĉiu volu voĉi [...] (Z); s-ro Isakov, kiu voĉis antaŭ por punkto I, voĉas nun por punkto II (Z).
 • duonvoĉa
  Aŭdigata per ne tre laŭta voĉo: mi, kies kant' humilis duonvoĉa (W).
 • duonvoĉe
  Per malforta voĉo, inter laŭte kaj mallaŭte: Diino!-ekkriis la juna homo duonvoĉe (Z).
 • plurvoĉe
  Tiel, ke pluraj voĉoj kantas kune.
  polifonio.
 • senvoĉa
  1. Ne havanta voĉon: senvoĉa kato, birdo.
  1. Perdinta provizore la kapablon paroli: li restis senvoĉa ĉe tia sciigo.
   afonio.
  1. [LINGVOSCIENCO] (pp parolsono) Tia, ke ĝia prononco ne estas akompanata de vibrado de la voĉkordoj (ekz. p kaj t f s ĉ ŝ).
 • unuvoĉa
  Tia, ke ĝi kolektas ĉies voĉojn: unuvoĉa decido; propono unuvoĉe akceptita.
 • brustvoĉo
  La plej basa voĉ registro en kantado aŭ parolado.
 • kapvoĉo
  La plej akuta voĉregistro en kantado aŭ parolado.
  falseto.
 • plenvoĉe
  Uzante la tutan forton de sia parolaparato.

  voĉo


  Esprimoj


  Elaŭdi la voĉon de sia koro.
  Havi dian voĉon.
  Iri al la urnoj (voĉdone elekti).
  Kalkuli la nombron de registritaj elektantoj, de la voĉdonintoj.
  Kalkuli la voĉojn.
  Kanti laŭte, duonvoĉe, el la tuta gorĝo.
  La korvo por akiri plaĉon per sia voĉo grakis vante (fablo Kalocsay).
  La tono, de tiu kanzono estas tro alta por via voĉo.
  Li havis la kuraĝon voĉdoni "nen" publike.
  Mi donas mian voĉon al.
  Mi rajtigas vin voĉdoni en mia nomo.
  Ne povi aŭdigi sian voĉon.
  Ĉiu ano disponas unu voĉon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  brustvoĉo, duonvoĉa, duonvoĉe, kapvoĉo, plenvoĉe, plurvoĉe, senvoĉa, unuvoĉa, voĉa, voĉdon(ad)o, voĉdoni, voĉdonrajto, voĉe, voĉestingo, voĉi, voĉkanalo, voĉ kordoj, voĉlegi, voĉo, voĉpoŝto

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  soprano mezosoprano aldo kontralto (kontraldo???) kontratenoro tenoro baritono baso kastrito falseto agordi
  akuta
  basa
  drinkraŭka
  ebria
  funebro
  gracila
  harmonio
  kaverneca
  muta
  nazosona
  obtuza
  raŭka
  sepulteja
  stertoro
  surda
  tenoro
  tombeja
  tremi
  ĝusta
  aŭdi
  aŭskulti
  diri
  kanti
  akra
  murmuri
  paroli
  tirado
  voĉŝangi
  zumi
  voki
  invoki
  provoki
  kolekti voĉojn
  laŭtigi la voĉon
  proponi, voĉdoni, forĵeti rezolucion
  afonio
  agrabla voĉo
  akcento
  akĉento
  anatomio
  artikulacio
  brustvoĉo
  elparolado
  falseto
  fonetiko
  fonografo
  gamo
  gramofono
  iom rompita voĉo
  kapovoĉo (falseto, kastrito)
  kasedo
  kastrito
  kato
  korpo
  lango
  laringo
  megafono (voĉtubo)
  mezvoĉo
  muziko
  nuanco
  politiko
  prononci
  prozodio
  pulmo
  silento
  sono
  tembro
  tonalo
  tonnuanco
  tono
  universala voĉdonado
  voĉkordo
  voĉo de Stentoro
  voĉsonado
  vokalo
  vokativo
  vokoido
  kontoido
  ŝlima lango

  Iel rilatitaj:

  aerx afonix agordx agrablx akcentx akrx akutx akĉentx aldx anatomix artikulacix aŭdx aŭskultx b balotx baritonx basx blekx c d deklamx dirx ebrix falsetx fonetikx fonografx funebrx gamx gracilx gramofonx harmonix invokx kantx kasedx kastritx kastrx katx kavernx kolektx kontoidx kontraltx kontratenorx kordx korpx langx laringx laŭtx megafonx mezosopranx murmurx mutx muzikx nazx nuancx obtuzx parolx plenx polifonix politikx prononcx proponx provokx prozodix pulmx rajtx raŭkx registrx sepultx silabx silentx sonx sopranx stertorx surdx tembrx tenorx tiradx tombx tonalx tonx tremx vokalx vokativx vokoidx vokx vortx zumx ĉ ĝustx ĥorx ŝanĝx ŝlimx