nazo

*naz/o

 1. [ANATOMIO] Tiu parto de la homa vizaĝo, kiu elstaras inter la frunto kaj la okuloj kaj per kiu oni spiras: rekta, kurba, hoka, plata, kuspita nazo; ekbato de nazo aperigas sangon (X); tiel longe, kiel mia animo estas en mi kaj la spiro de Dio en mia nazo (X); ili detranĉos vian nazon kaj viajn orelojn (X); purigi al si la nazon; paroli tra la nazo (kvazaŭ kun ŝtopita nazo); havi ruĝan nazon; pinĉi al iu la nazon; neniam granda nazo fajnan vizaĝon difektis; vidi nur ĝis la pinto de sia nazo (Z) (f: esti ne kapabla ion antaŭvidi).
  rino.
 1. Tiu sama parto, rigardata kiel organo de la flarsento, kaj (f) kiel signo de sagaco, klarvideco: fidi la nazon de sia kuiristo; mi havas bonan nazon (Z) (mi suspektis ĝuste).
 1. (f) Tiu sama organo, rigardata kiel esprimilo de sentoj: foriri kun longa nazo (Z) (pro mistrafo, elreviĝo); teni la nazon supren (Z) (esti arogante fiera); kuntiri la nazon (pro malplaĉo).
 1. (f) Tiu sama organo, rigardata kiel la ĉefa parto de la vizaĝo kaj signo de la persono: rigardu la faktojn, kiuj sin trovas antaŭ via nazo (Z); sur mia nazo ne estas skribite, ĉu mi havas monon (Z); cervinon vi ĉasis sub nazo de l' caro! (G); montri sian nazon ĉe ĉiuj pordoj; ne ŝovu la nazon en fremdan vazon (Z) (ne enmiksu vin); konduki iun je la nazo (Z) (laŭ sia kaprico; fajfi).
 1. Tiu sama organo ĉe la bestoj: ĉashundo kun bona nazo; kiel ora ringo sur la nazo de porko (X) (malĝustaloke); nazo de ĉevalo.
  muzelo.
 1. Elstara parto de objekto, pli-malpli simila al nazo: nazo de plugilo, de kruco; nazo de ŝipo, de aviadilo.
  beko, faŭko, pruo.
 • naza
  1. Rilata al la nazo: naza regiono (regio nasalis), la nazaj kavoj, konkoj; la naza septo.
  1. Nazala: nazaj sonoj.
 • nazego
  Granda dika nazo de bestoj, (ironie) de homo.
 • *nazumo
  Okulvitroj, fiksitaj sur la nazo per pinĉa risorto.
 • nazlobo
  ĉiu el la du loboj, kiuj limas la nazotruojn.
 • nazosto
  [ANATOMIO] Para osto de la nazo.
 • naz(o)truo
  ĉiu el la du aperturoj de la nazo, tra kiuj oni spiras: la ruĝetaj nazotruoj de la arabaj ĉevaloj estis en senĉesa moviĝado (Z); el ĝiaj (Levjatanaj) nazotruoj eliras fumo (X); mi levis la malbonodoron de via tendaro en viajn nazotruojn (X); mi metis mian ringon en viajn nazotruojn (X); ĉesu zorgi pri homo, kies animo estas en liaj nazotruoj! (X).
 • aglonazo
  Havanta nazon kurban, similan al beko de aglo.
 • diknazulo
  Malsagaca, stulta homo: he vi, diknazulo! ĉifonon li prenis por grava homo! (Z).
 • platnazulo
  Homo kun denaske aŭ akcidente platigita nazo: neniu, kiu havas ian kriplaĵon, lamulo nek platnazulo (X).

  nazo


  Esprimoj


  Foriri kun longa nazo.
  Havi ruĝan, bonan nazon.
  Iri laŭ sia nazo.
  Kiu ne sentas sin nazmuka, ne viŝu la nazon.
  Konduki iun je la nazo.
  Kuntiri la nazon.
  Mukplena nazo.
  Mungi sian nazon.
  Naza(j) kavoj, sonoj.
  Nazo de plugilo, kruĉo, ŝipo, aviadilo.
  Ne montri eĉ ne la pinton de la nazo.
  Ne ŝovu la nazon enfremdan vazon.
  Platigi sian nazon sur la fenestra vitro.
  Ricevi nazofrapon.
  Sekvi sian nazon (agi laŭ instinkto).
  Sur mia nazo ne estas skribite, ĉu mi havas monon.
  Teni la nazon supren.
  Vidi nur ĝis la pinto de sia nazo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aglonaza, diknazulo, naz(o)truo, naza, nazego, nazlobo, nazo, nazopezeco, nazosono, nazosto, nazparoli, nazpurigi, nazringo, naztruo, naztuko, nazumo, platnazulo

  El la malnova greka: ῥις/ῥινος ( nazo )

  rinanto
  rinencefalo
  antirino
  oto-rino-laringologo
  rinito
  rino
  rinoceredoj
  rinocero
  rinologio
  rinoplastio
  rinoskopio

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  alo
  beko
  faŭko
  lobo
  muko
  muzelo
  nazuo
  septo
  vibrisoj
  nazo...
  hoka
  kurba
  kuspita
  plata
  rekta
  ruĝa
  sagaca
  ŝtopita

  antaŭvidi
  flari
  odori
  senti
  spiri

  okuloj
  frunto
  kapo
  klarvideco
  korpo
  nazalo
  okulvitroj
  organo
  pruo
  vizaĝo

  Iel rilatitaj:

  agrikulturx alx antirinx aperturx bekx blovx encefalx faŭkx flarx fruntx hokx kapx korpx kurbx kuspx lobx malvarmumx mukx muzelx nazalx nazux odorx okulx organx platx prux rektx rinantx rinocerx rinx ruĝx sagacx sentx septx spirx trux vibrisx vidx vizaĝx voĉx ŝipx ŝtopx