Plaĉa k plezuriga: esti agrabla al, por iu (Z); agrabla vizaĝo, vizito; tio estas la juveloj kiuj estas agrablaj al la koro de kantanto (Z); pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla (Z); agrabla estas gasto, se ne longe li restas (Z).

 • neagrabla
  Ne konforma al ies gustoj: la uzado de 'vi' (anst. 'ci') ŝajnas neagrabla nur en la unua tempo (Z).
 • *agrable
  En agrabla maniero: ŝi kantis agrable, sed ne ĉiam ĝuste; estas al mi tre agrable, ke mi havas nun la okazon saluti vin (Z); estus al mi agrable, se vi volus komuniki mian leteron al s-ro S. (Z).
 • agrablaĵo
  Ago, afero agrabla: fari al iu agrablaĵon (Z).
 • agrableco
  Eco de iu, io agrabla: mi ĝuis la agrablecon de lia konversacio; sento de agrableco (Z).
 • agrabligi
  Fari agrabla: kiel oni distriĝu, k vivon al si agrabligu! (G).
 • *malagrabla
  Ne kontentiganta ies ĝuston aŭ emojn; ĝene impresanta: malagrabla odoro, voĉo; malagrabla renkonto, surprizo; ne uzu la vorton 'majstro', kiu estas al mi tre malagrabla (Z); la grandan malutilon k diversajn malagrablaĵojn, kiujn donus mia neveturado (ĝenevon) mi vidas tro bone (Z); la malagrablecon de via ĉeesto mi devas tamen elporti.

 • absorba. adorinda. afabla. akordiĝema. alloga. altiro. aminda. amuza. apetitveka. avantaĝa. cedema. ĉarmo. delektinda. delica. delicumi. delikata. ebriiga. ekzalta. entuziasmiga. favoro. frandaĵo. frandi. gaja. gracia. ĝui. interesa. interesega. koketa. komforta. kompleza. kontentiga. konvena. magio. oportuna. plaĉas al mi. plezura. plezuriga. praktika. priatentida. profitdona. rava. regalaĵo. simpatia. sorĉa. tenta. utila. vigliga.
  bona..

  Eble rilatitaj:

  -aĉ, agacx, feliĉx, flatx, florx, varmx, vizaĝx, voĉx,