tono

*ton/o

 1. [MUZIKO] Muzika sono kun difinita alto: la tonoj de orgeno (Z), de fortepiano (B), de la homa voĉo (B); la fluto krevis ĉe la unua tono (Z); sonu plue, vi, tonoj de la bela ĉaskorno! (Z); mia animo fandiĝis, kiel la tonoj de enamiĝinta najtingalo (Z); Mozart siatempe tenis la sceptron de la tonoj (Z).
  noto, sono, tembro.
 1. (evi) = plenduto.
 1. = toniko kaj tonalo: karakteron al kanto donas la tono (Z); (f) doni la tonon (Z) (havi la ĉefan voĉon).
 1. Nuanco de la voĉo, maniero alparoli, per kiu oni esprimas siajn sentojn: la tradicie kanta tono, per kiu la Hagado estas legata (Z); paroli kun aŭtoritata tono (Z); ŝi diris per tono, kiu volis soni kiom eble plej aristokrate (Z); de viaj lipoj neniam sonis tono de sufero! (Z); (f) mi ricevis vian leteron kaj ĝia kolera tono min mirigis (Z); pardonu pri la maldolĉa tono de mia letero (Z); mi certe penus, ke la tono de la recenzo estu alia (Z).
 1. Nuanco, brileco de koloro: atlasa robo kun tono de la mortintaj folioj; varmaj tonoj de pentraĵo.
 1. [LINGVOSCIENCO] Relativa alto de silaba vokalo: la tono havas en iuj lingvoj leksikan valoron; suprena, malsuprena, cirkumfleksa tono; la ĉina estas tonlingvo.
  tonemo.
 • tonigi
  1. Doni pli brilan tonon al koloro.
  1. [FOTOGRAFIO] ŝanĝi la koloron de fiksita fotografaĵo per kemia likvo: toniga bano.
 • tonalto

  piĉo ².
 • duontono
  1. (evi) = duonduto.
  1. [BELARTOJ] Nuanco inter hela kaj malhela koloro.
 • kromtono
  [MUZIKO] Iu kroma sono, kies frekvenco estas pli-malpli oblo de la baza tono.
  harmono.
 • mistono
  (pf) Erara tono.
 • pedaltono
  [MUZIKO] Daŭra tono en basa parto.
 • sentona
  Ne havanta brilan nuancon.
 • unutona
  1. Aŭdiganta ĉiam la saman tonon 1: la unutona murmurado de la vento.
  1. Vidiganta ĉiam la saman tonon 5.
   monotona.
 • bontona
  Tia, ke en ĝi regas plaĉa, deca kondutmaniero: li estis en bona societo (Z).

  tono


  Iel rilatitaj:

  -a agordx altx bemolx d do forkx kordx ritmx voĉx