muta

*mut/a

 1. Ne posedanta parol- aŭ son-kapablon: surda kaj muta de la naskiĝo (B); (analoge) ili ĉiuj estas hundoj mutaj, kiuj ne povas boji (X).
  afazio.
 1. Ne povanta aŭ ne volanta dum momento paroli pro emocio aŭ pro ia kaŭzo: vi ĉiuj, vi estas palaj, mutaj atestantoj! (Z); muta pro teruro (B), de surprizo (Z); resti muta antaŭ trafa demando; koro, por kiu, se ĝi ion jam decidis, aliaj ĉiuj voĉoj restas mutaj! (Z).
  silenta.
 1. (io) Fariĝanta senparole: muta sceno (Z); muta rolo ( [VIDU] mimo); (analoge) muta libro (Z).
 • muteco
  Stato de iu muta: rifuĝi [...] al la tragika muteco de l' ŝtonoj! (K).
 • mutigi
  Fari iun muta: mutigi per detranĉo de la lango; (f) la tondro vin mutigu, spirito de mensogo! (Z); mutigi la gazetaron per drakonaj leĝoj.
 • mutiĝi
  Iĝi muta: falas sur ilin timo [...] , ili mutiĝas kiel ŝtono (X); li mutiĝis de surprizo (B).
 • mutulo
  Homo muta: tiam la lango de la mutulo ekkantos! (X).
 • surdamutulo
  Homo surda kaj muta: alfabeto de la surda mutuloj.

  muta


  Iel rilatitaj:

  forgesx voĉx