baloti

Voĉdoni per balotilo, kontraste kun la ceteraj manieroj de voĉdonado: oni balotos la 10an de Aprilo; baloti por, kontraŭ leĝpropono; baloti pri la prezidanteco.
 • baloto
  Ago de tiu, kiu balotas: via baloto estis neregula.
 • balotado
  Ago de tiuj, kiuj balotas: sekreta, publika balotado; decido estis atingita nur ĉe la tria balotado; kontrolantoj de la balotado.
  elekto.
 • balotilo
  ĉiu el la materiaj, precize kalkuleblaj objektoj (globetoj, kartoj, paperetoj ks), kiun voĉdonantoj uzas, por esprimi siajn opiniojn.
 • balotujo
  Urno.
 • balotrajta
  Havanta laŭstatute, laŭkonstitucie la rajton baloti.
  konsultiĝa.
 • rebaloto
  Dua baloto, aranĝita, kiam la unua ne donis validan rezulton.

  Bildvortaro


  69-01 -16 : elektomitingo (amaskunveno)
  69-01 , 2 : prezidantaro
  69-01 : mitingprezidanto; prezidanto de mitingo
  69-02 : asistanto; kunprezidanto
  69-03 : podio; prezidotablo
  69-04 : mitinga parolanto; agitanto; oratoro
  69-05 : oratora pupitro
  69-06 : mikrofono
  69-07 : elektoafiŝo
  69-08 : projekcia vando; ekrano
  69-09 : insigno de partio
  69-10 : kunvenintoj; homamaso; ĉeestantoj; kunveno
  69-11 : distribuanto de propagandiloj
  69-12 : flugfolio; propagandilo; varbilo
  69-13 : kameraisto
  69-14 : kamerao
  69-15 : ĵurnalisto; raportisto
  69-16 : intervenanto; protestanto; oponanto; interparolanto
  69-17 -29 : urna voĉdonado en balotejo
  69-17 : balotejo
  69-18 : balotasistantino kaj balotasistanto
  69-19 : listo de elektantoj
  69-20 : komputilo
  69-21 : balotniĉo
  69-22 : elektanto; balotanto; voĉdonanto
  69-23 : balotregularo
  69-24 : balotilo kun la nomoj de partioj kaj kandidatoj
  69-25 : balotilkoverto
  69-26 : balotkesto; balot-urno
  69-27 : fendo; urnofendo
  69-28 : balotalvoko; balotsciigo (samtempe, eventuale, pruvilo ke oni balotis, precipe en landoj kie balotado estas deviga); balotavizo
  69-29 : afiŝo kun balotalvoko kaj balotejnumero
  70-01 -04 : elektopropagando
  70-01 , 2 : elektoafiŝoj
  70-01 : persona elektoafiŝo
  70-02 : laŭtema elektoafiŝo
  70-03 : elekta anonco
  70-16 -18 : prezentado de la balotrezultoj
  70-16 : rezultoj de balotado (antaŭkalkulo, provizora oficiala finrezulto) en elcentoj kiel kolumnaj diagramoj
  70-17 : sidaranĝo en formo de tortodiagramo
  70-18 : mapo de gajnitaj elektosekcioj
  70-19 , 20 : intervjuo
  70-19 : intervjuata politikisto
  70-20 : intervjuanto, teleĵurnalisto
  70-21 : mikrofono
  70-22 : konfrontado de la reprezentantoj de la diversaj partioj (rondo de reprezentantoj de partioj; diskutrondo
  70-23 : starpupitro
  70-24 : kulisoj de la studio

  Eble rilatitaj:

  -an, proponx, rajtx, voĉdonx,