vizaĝo


Harmonio de la vizaĝaj trajtoj. Havi la stampon, la sigelon de io sur la vizaĝo. ĵeti insulton, ofendon al ies vizaĝo. Kaŝi al si la vizaĝo post, en la manoj. Priridi iun al vizaĝo. Sin ĵeti vizaĝaltere. Spegulas ion la vizaĝo. Tomba paleco de vizaĝo.
Beligistino. brovo. buŝo. cerbo. cerebelo. falto. frunto. gorĝo. kapo. kolo. kranio. larmo. lipharoj. lipo. nazo. nuko. okulharo. okulo. orelo. palpebro. Salono de beligado. ŝmaci. tempio. trajto. Trajtoj delikataj, nenidiraj, ĉarmaj, fajne gravuritaj, ĉizitaj, cizelitaj. vango. Vizaĝo : heliĝas, nebuliĝas (nubo pasas sur lia vizaĝo), ekflamas. Vizaĝo osta, nesimetria, dikhaŭta (el ledo), velkebla, zorgoplena, morte pala, nepenetrebla, nelegebla, nedeĉifrebla, pokera, senesprima ; surverŝita, humida, banita de larmoj, larma ridetanta ; absorbita, agrabla, afabla ; delikata. Vizaĝon : razi, pudri, ŝminki, ŝminkita kiel amoristino (evitenda: prostituitino);
haro. korpo. mieno vizaĝo.Iel rilatitaj:

harx homx korpx larmx mienx palx vizaghx