matiolo

matiol/o

[BOTANIKO] G. (Matthiola el brasikacoj) de unu-, du- kaj plur-jaraj herboj kun simplaj folioj kaj kun grapoloj el ofte violetaj aŭ purpuretaj kaj odoraj floroj; ĉ. 55 sp-oj kaj multaj kf-oj el Eŭropo, Azio, Makaronezio kaj N Afriko, i.a. la blankhara matiolo (M. incana), el S Eŭropo kaj N Afriko, pororname kultivata kiel multaj kf-oj kun dolĉe odoraj floroj diverskoloraj aŭ eĉ buntaj. SIN. levkojo.
keiro, keiranto.

matiolo


Iel rilatitaj:

florx harx