pilokarpo

pilokarp/o

[BOTANIKO] G. (Pilocarpus el rutacoj) de tufarbustoj kaj arbustetoj kun plume kunmetaj folioj kaj kun fruktoj el unusemaj folikloj po 5, parte kuniĝintaj; ĉ. 20 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. P. microphyllus, P. pennatifolius kaj P. jaborandi enhavantaj alkaloidojn i.a. pilokarpinon. SIN. jaborando 2.
  • pilokarpino
    [FARMACIO] Alkaloido, C11H16O2N2, ekstraktata el la folioj de kelkaj sp-oj de pilokarpo: pilokarpino i.a. ŝvitigas, salivigas kaj maldilatigas la pupilon.

    pilokarpo


    Iel rilatitaj:

    harx