korno

*korn/o


I-
 1. [ZOOLOGIO] Pli-malpli longa, konusa, malmola elstaraĵo, rekta aŭ kurba, el keratino, kiu kreskas sur frunto aŭ alia parto de la kapo de hufuloj, precipe la virseksaj: al porko Dio kornojn ne donas (Z); korno de cervo, de rinocero, de taŭro; Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas (Z); preni la bovon per la kornoj (Z) (iri rekte al la malfacilaĵo); (analoge, pri fantaziaj estaĵoj) la kornoj de Diablo, de satiruso; la skarlata besto havanta sep kapojn kaj dek kornojn (X) (simb. de Romo).
 1. [KOMUNUZO] Korno 1 aŭ ramuro.
 1. (f) Tiu parto, rigardata kiel

a) (ark.) armilo kaj simbolo de forto: riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn (Z); dehaki la kornojn de la nacioj (X); li rompis ĉiujn kornojn de Izrael (X); la nacioj levis sian kornon kontraŭ la loĝantojn de Judujo (X).
brako, pugno. [VIDU] kornobati, kornopiki;
b) simbolo de kokriteco.
 • II- Io simila al la bova korno aŭ per sia loko aŭ per sia formo:
  1. Elstaraĵo sur la kapo de iaj bestoj: kornoj de limakoj (Z), de gufo, de ĉerasto.
   anteno, tentaklo.
  1. Bova korno, uzata kiel ujo: li prenis la kornon kun oleo kaj sanktoleis Salomonon (X); ili trinkis medon en uraj kornoj.
  1. [MUZIKO] Bova korno, aŭ similforma latunaĵo, uzata kiel muzikilo: sen la korno, kiu pendis ĉe lia flanko, la gardisto ne povus trumpeti (Z); la Alpa korno sonis profunde melankolie (Z); blovi per la korno de ribelo (Z); oni aŭdis sonadon de kornoj super la erikejo (Z); standardo havanta [...] flavan kornon de poŝto (Z); valva, natura korno.
  1. Io konture simila al korno de bovo: la tri kornoj de nobela ĉapelo; la kornoj de la luno.
  1. [TIPOGRAFIO] Supersigno kun la formo de bova korno: dekstra korno, maldekstra korno, dukorno (SIN. pinta hoketo).
   cirkumflekso, malapostrofo.
 • III- Substanco
  1. konsistanta el fortikiĝinta parto de epidermo, ofte uzata industrie: kombilo el korno; kornatavola fenestro (Z).
   keratino.
  1. simila, same uzata: tranĉilo kun tenilo el cerva korno (el cerva ramuro); arta korno (farita el kazeino kaj formaldehido; SIN. galalito).
 • korna
  1. Rilata al korno.
  1. Konsistanta el korno III- 1: korna kombilo.
 • korni
  1. (ntr) Sonigi kornon.
  1. (tr) Provizi per kornoj: kornitaj kapoj (Z) (de diabloj).
 • kornaro
  Plurbranĉaj kornoj de cervedoj, konsistantaj el osta substanco.
 • korneca
  Farita, konsistanta el substanco simila al korno: korneca kombilo, tabakujo; [ANATOMIO] korneca tavolo de la epidermo.
 • korneto
  Malgranda kornoforma objekto: korneto kun bombonoj.
 • korniĝi
  Iĝi malmola kiel korno: la malseka ganto korniĝis.
 • kornulo (fm)
  Kokrito.
 • kornohava, kornoporta
  Havanta kornojn: kornohava virŝafo (X).
 • dekkornulo
  Maljuna cervo kun dek branĉoj en sia kornaro.
 • dukorna, trikorna
  Havanta du, tri kornojn: dukorna ĉapelo, flago.
 • dukorno
  Hoketo.
 • unukornulo
  1. [MITOLOGIO] Fabela besto, kun ĉevalkorpo kaj unu korno meze de la frunto.
  1. = rinocero.
 • abundokorno
  Simb. de abundo, konsistanta el kapra korno plena de floroj, fruktoj kaj grenspikoj.
 • amboskorno
  Konusforma ekstremaĵo de amboso.
  ambosbeko.
 • aŭtokorno
  Hupo 2.
 • ĉaskorno (Z)
  [MUZIKO] Korno II-3, uzata de ĉasistoj.
 • lamenkornuloj
  [ZOOLOGIO] Grupo (Lamellicornia) de koleopteroj kun fasko da lamenetoj sur la antenoj: melolonto kaj skarabo estas lamenkornuloj.
 • longkornuloj
  [ZOOLOGIO] Cerambikedoj.
 • nebulkorno
  Speco de sireno, kiun sonigas ŝipoj, buoj, lumturoj en la nebulo.
 • paperkorneto (Z)
  Pinta saketo el papero.
 • sakskorno
  [MUZIKO] Nomo de multaj latunaj blovinstrumentoj kun konusa tubo, tasa buŝpeco kaj valvoj.
 • ŝukorno
  Duono de korno, segita laŭ la longo, kies larĝa parto servas por glitigi kalkanon en ŝuon; tiu ilo estas ankaŭ farata el metalo aŭ plasto.

  komo


  6,05 ses komo nulo kvin.Decimala komo.paŭzo.propozicio.punkto.punktokomo.
  interpunkcio kalkuli. nombro.

  Iel rilatitaj:

  apostrofx aŭtomobilx bestx blokx bovx bubalx butonx cerbx edzx interpunkcix kalkulx kapx nombrx okulx portx ungx ŝafx