juna

*jun/a

Vivanta nur de relative ne longa tempo: la juna knabino (Z), fraŭlino (Z), edzino (Z), vidvino (Z); mi gratulis la junajn geedzojn (Z); la pli juna filino (Z); el ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna (Z); mi estas je unu jaro pli juna ol vi (Z); Plinio la juna; laboristinoj pli junaj eble ne per siaj jaroj de vivo, sed per siaj jaroj de suferado (Z); juna katido (Z), hundo, museto (Z); junaj pizoj (Z), folioj (Z); (f) juna vino (
mosto); nia juna lingvo (Z); la tiea E-a movado estas ankoraŭ tre juna; (analoge) la entuziasmo de juna brusto (Z); junaj eraroj (Z).
nova, frua, verda.
 • june
  En juna maniero: konduti, ridi, frenezumi june.
 • juneco
  1. [BIOLOGIO] Tempo de la homa vivo, inter la dentŝanĝiĝo kaj la pubhareco.
  1. Tempo de la vivo inter la infaneco kaj la matureco: via juneco renoviĝas kiel ĉe aglo (X); en la tagoj de via juneco (X); kiam la dioj ankoraŭ vagadis sur la tero en eterna juneco; la penso de la homa koro estas malbona jam de la juneco (X); sango bolas, juneco petolas (Z); se juneco estus sperta! (Z); fleksu arbon dum ĝia juneco (Z); tio estis ankoraŭ la juneco de la mondo. SIN. junaĝo.
 • juneca
  Rilata al juneco: junecaj frivolaĵoj, junece gaja menso.
 • junigi
  Fari iun, ion juna: la amo junigas (B).
 • *junulo
  Viro juna: ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo (Z); la junulo aliĝis al nia militistaro (Z); junuloj kun viglaj vizaĝoj, en uniformoj de universitataj studentoj (Z); junulaj jaroj (Z).
  adoleskanto, fraŭlo.
 • junularo
  Tuto de la junaj homoj en unu loko aŭ tempo: li estas idolo de la junularo; la studenta junularo; la vira junularo (Z).
 • junulino
  Virino juna: la junulino, kiu plaĉos al la okuloj de la reĝo, fariĝos reĝino (X); la junulino estis belstatura kaj belvizaĝa (Z); kiel eŭnuko deziranta senvirgigi junulinon, tiel estas homo volanta fari juston per perforto; miaj junuloj kaj junulinoj falis de glavo (X).
  fraŭlino.
 • junaĝo
  Juneco.
 • gejunuloj
  Junuloj kaj junulinoj.
 • *maljuna
  Vivanta jam de relative longa tempo: maljuna patro, servisto, amiko, stultulo; maljuna Moor (Z); lernu juna, vi scios maljuna (Z); resti maljuna knabino (Z) (ne edziniĝi); tiu ĉi patrino amis sian pli maljunan filinon (Z); maljuna ĉevalo, bovo, saliko (Z); (f) maljuna vino; aspekti kiel maljuna pomo (Z); (analoge) maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj (Z); ago maljuna ne estas oportuna (Z); maljuna koro (Z).
  malfrua, glacia.
 • maljuneco
  1. [BIOLOGIO] Tempo de la homa vivo, de la perdo de kapablo reproduktiĝi ĝis la morto.
  1. Tempo de la vivo post la matura aĝo: ankaŭ ĝis via maljuneco mi vin portos (X); ili floras ankoraŭ en la maljuneco (X); Elizabet gravediĝis je filo en sia maljuneco (N); ne ekzistas maljuneco sen malicoj (Z); en juneco logas, en maljuneco tedas (Z).
 • maljuneta
  Ankoraŭ ne tute maljuna.
 • maljunigi
  Fari iun maljuna: la ĉagrenoj maljunigas (B).
 • maljuniĝi
  Iĝi maljuna: se vi pri ĉio informiĝos vi baldaŭ maljuniĝos (Z); ne malŝatu vian patrinon, kiam ŝi maljuniĝos (X); ĉu efektive mi naskos, kiam mi maljuniĝis? (X); nacioj maljuniĝas, kiel homoj.
 • *maljunulo
  Maljuna viro; neniam estos maljunulo en via domo (X); li ne atentis la konsilon de la maljunuloj (X); nepoj estas krono por maljunuloj (X); plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa (Z); Abraham kaj Sara estis (ge)maljunuloj de profunda aĝo (X); maljunulaj faltoj (Z).
  plejaĝulo.
 • maljunulejo
  Domo destinita, por liveri kvietan restadon al maljunaj homoj.
  kadukulejo.
 • maljunulino
  Maljuna virino: la maljunulino balancis la kapon kaj diris: Hm! Hm! (Z); la senkoloriĝintaj pupiloj de la maljunulino ne malsekiĝis per larmo (Z).
 • rejunigi
  Fari denove juna: tiu nova hartinkturo ŝin rejunigas.
 • rejuniĝi
  Iĝi denove juna: post la kuracado, ŝi mirinde rejunigis.
 • maljunaĝo
  Maljuneco.

  juna


  Esprimoj

  Kiu estas en la komenca fazo de sia vivperiodo, ankoraŭ kreskanta aŭ disvolviĝanta, ne tute maturiĝinta: juna virino, knabo, ĉevalo, bovido, folio;
  Lernu juna, vi scios maljuna.
  Tio vere estas juna pizo, kiu elburĝoniĝis kun siaj verdaj folietoj.
  La ĉitiea Esperanto-movado estas tre juna.
  Oni povas esti juna ĉe la kvardeka jaro, kaj maljuna ĉe la dudeka.
  Ŝi rejuniĝis post sia edziĝo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  gejunuloj,juna,junaĝo,june,juneca,juneco,junigi,junpioniro,junulargastejo,junularo,junulino,junulo,maljuna,maljunaĝo,maljuneco,maljuneta,maljunigi,maljuniĝi,maljunulejo,maljunulino,maljunulo,rejunigi,rejuniĝi

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  adoleskanto
  aĝo
  fraŭlo
  frua
  glacio
  homo
  id
  infano
  kadukejo
  knabo
  frua
  matura
  morto
  nova
  aĝo
  studento
  tempo
  verda

  Eble rilatitaj:

  -ar, bebx, ĉiam, daŭrx, iam, ĵus, kiam, laktx, mezx, monatx, nulx, nun, semajnx, sufiĉx, unu, vinx,