bapti

 1. [religio] Trempi (iun) en akvo, aŭ simple aspergi per akvo aŭ alia likvo, kiel puriga aŭ inica rito: venis Jesuo el Galileo al Johano, por esti baptata de li (N); la mitraistoj estis baptataj per la sango de taŭro.
 1. [kristanismo] Per tiu sama rito inici en la kristanan eklezion: baptadis ne Jesuo mem, sed liaj disĉiploj (N).
 1. Per tia ceremonio doni al iu oficialan nomon: mi baptos vin Petro; (analoge) bapti ŝipon, sonorilon; (f) la kuniklon la kuiristo baptis leporo k prezentis pompe.
  inaŭguri.
 1. (fm) Fripone almeti akvon en trinkaĵon, por pli profiti el la vendado: bapti vinon, lakton.
  adulteri.
 • bapto
  1. Religia aŭ civila ceremonio, per kiu oni baptas iun: ĝi sonoradis por bapto de infanoj (Z); (analoge) ĉeesti la bapton de ŝipo; (f) la larmoj estis la ama bapto de la malgranda Helga (Z). [VIDU] baptofil (in)o, baptopatr(in)o.
  1. (f) Unua sperto, kiun oni ricevas pri aparta vivmedio, kondiĉaro ks: ricevi sian aerbapton, fajrobapton, marbapton (unuafoje flugi, militbatali, ŝipveturi); la bapto ĉe la linio (burleska ceremonio, celebranta la unuafojan trapason de ekvatoro).
 • bapta
  Rilata al bapto: bapta ceremonio, festeno.
 • baptan (in)o
  1. La baptopatro rilate al la baptopatrino k reciproke.
  1. Fm alnomo de amikeco.
 • baptejo
  Parto de preĝejo, aŭ iafoje aparta konstruaĵo, destinita al la baptoj.
 • baptisto
  1. Praktikanto de baptado: Johano la baptisto.
  1. Ano de kristana komunumo (precipe en Usono), kiu baptas nur la plenkreskulojn.
   anabaptisto.
 • baptujo (Z)
  Kuvo, destinita por baptoj.
 • rebapti
  Duafoje bapti.
 • transbapti
  Doni novan nomon al io jam baptita.
 • Kristobapto (Z)
  Epifanio.
  baptx

  baptx

  Bildvortaro


  150-01 : kristana bapto
  150-02 : baptejo; baptokapelo
  150-03 : pastro (ĉi tie: evangelia pastoro en ornato)
  150-04 : talaro
  150-05 : pastora kravato
  150-06 : pastora kolumo
  150-07 : baptato; baptoinfano
  150-08 : bapta vesto
  150-09 : baptujkolono
  150-10 : baptopelvo
  150-11 : bapta takvo; sanktakvo
  150-12 : baptogepatroj

  Eble rilatitaj:

  -an, baptisterix, vinx,