insekto

*insekt/o

[ZOOLOGIO] Besto, ĝenerale malgranda, apartenanta al la klaso de la insektoj: en la malpura kabano svarmis ĉiaj insektoj; muŝoj, kuloj, formikoj, cimoj ktp; lumantaj insektoj (Z).
 • insektoj
  Klaso (Insecta) de artropodoj, kies korpo konsistas el 3 ĉefpartoj (kapo, torako, abdomeno), kun 3 paroj da kruroj kaj ĝenerale du paroj da haŭtaj flugiloj; la idoj estas larvoj, kiuj plejofte maturiĝas per metamorfozo; precipaj ordoj: ortopteroj, hemipteroj, neŭropteroj, koleopteroj, himenopteroj, dipteroj, afanipteroj, lepidopteroj.
 • insekticido
  Substanco, uzata por mortigi la insektojn (ekz. piretrino, rotenono, DDT).
 • insektomanĝuloj, insektovoruloj
  [ZOOLOGIO] Ordo (Insectivora) de mamuloj, kiuj grandparte manĝas insektojn, kaj al kiu apartenas soriko, talpo, erinaco k.a.
 • fiinsekto (Z), trudinsekto
  ĉiu parazita insekto.
 • gajlinsekto
  [ZOOLOGIO] ĉiu insekto, kaŭzanta gajlon ( cinipo, afido, filoksero k.a.).

  insekto


  Esprimoj

  Muŝo, papilio, formiko, akrido estas insektoj, sed araneo ne estasinsekto.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , gajlinsekto, insekta , , , insektokolektanto, , ,

  Parto de insekto

  anteno
  elitro
  facetokulo
  flugila nervuro
  makzeloj
  mandibla pinĉilo
  palpiloj
  pikrostro
  rostro
  stigmo (spirtruo)
  suĉilo
  teksglando
  (dorsaj platoj de la abdomeno)
  torako
  vosta pikilo

  ĉirporgano
  ĥelicero (makzela tentaklo)
  ŝildo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  abеlo
  afido (plantlaŭso)
  akrido
  anobio
  anofelo (malaria moskito)
  blato
  bombikso
  burdo
  cerambiko
  cikado
  cimo
  domaraneo
  dommoteo
  dommuŝo
  efemero
  falangio
  filoksero
  flugilhava afido
  forfikulo
  formiko
  frigano
  fromaĝmuŝo
  ftiro
  geotrupo (sterkoskarabo)
  glavsaltulo
  glosino (tsetsemuŝo)
  grilo
  herbsaltulo
  iksodo
  kalandrao

  kantarido
  karabo
  kokcinelo
  krucaraneo
  kulo
  lampiro
  lepismo
  leptinotarso (terpomskarabo)
  libelo
  ligustra sfingo
  lokusto
  lukano (cervoskarabo)
  makaono (hirundvostulo)
  melolonto
  mirmeleono
  moskito
  muŝo
  nepao (akvoskorpio)
  ojstro
  onikso
  papilio
  pediko
  pierido
  pulo
  sarkopto
  senflugila afido
  silkraŭpo (larvo de bombikso)
  skarabo
  skolopendro
  skorpio
  stomokso (pikmuŝo)
  tabano
  tarantulo
  tineo
  tipulo
  vespo

  afanipteroj
  akaruloj
  anopluroj
  araneoidoj
  araneuloj
  artropodoj
  diplopodoj
  dipteroj
  efemeropteroj
  ensiferoj
  hemipteroj
  himenopteroj
  keliferoj
  koleopteroj
  kuledoj
  lepidopteroj
  miriapodoj
  neŭropteroj
  odonatoj
  ortopteroj
  papilionoj
  triĥopteroj

  malutila
  parazita
  sangosuĉa

  flugi
  zumi
  ĉirpi

  ovoj
  parazitoj
  araneaĵo (aranea reto)
  besto
  imagino (plenkreska insekto)
  kokono
  krizalido
  larvo
  metamorfozo
  mielo
  pupo
  raŭpo
  skabio
  svarmo

  Bildvortaro

  233 : Trudinsektoj, damaĝbestoj, parazitoj
  233-01 : domaj trudinsektoj kaj higiendamaĝaj bestoj
  233-02 : malgranda dommuŝo
  233-03 : ordinara dommuŝo
  233-04 : pupo (barelforma)
  233-05 : pikmuŝo, stomoksiso
  233-06 : triartika pikrostro
  233-07 : onisko
  233-08 : domgrilo
  233-09 : flugilo kun ĉirporgano
  233-10 : domaraneo
  233-11 : araneaĵo
  233-12 : forfikulo
  233-13 : abdomena pinĉilo
  233-14 : vestotineo
  233-15 : lepismo, sukerfiŝeto
  233-16 : blato
  233-17 : provizdamaĝaj insektoj
  233-18 : kalandrao
  233-19 : tenerbrio
  233-20 : fazeolbruko*
  233-21 : larvo
  233-22 : pupo
  233-23 : dermesto
  233-24 : panskarabo, stegobio*
  233-25 : pupo
  233-26 : plata grenskarabo
  233-27 : sekfrukta moteo
  233-28 : kampa grenmoteo
  233-29 : raŭpo de kampa grenmoteo en grajno

  234 : ĝardenaj kaj kampaj damaĝinsektoj
  234-01 -29 : ĝardenaj damaĝinsektoj
  234-01 : lana tineo, ciganmoteo
  234-02 : ova demetaĵo
  234-03 : raŭpo
  234-04 : krizalido, pupo
  234-05 : poma ŝpinmoteo
  234-06 : larvo
  234-07 : ŝpinaĵo
  234-08 : raŭpo skeletiganta folion
  234-09 : pomhaŭta tortriko
  234-10 : pomflorskarabo, pomflora pikskarabo
  234-11 : atakita sekiĝinta floro
  234-12 : piktruo
  234-13 : ringoŝpinulo
  234-14 : raŭpo
  234-15 : ovoj
  234-16 : malgranda frostgeometro
  234-17 : raŭpo
  234-18 : ĉerizmuŝo
  234-19 : larvo
  234-20 : lanlaŭso
  234-21 : lanlaŭsa kancero
  234-22 : lanlaŭsa kolonio
  234-23 : Kalifornia ŝildlaŭso, San-Josea ŝildlaŭso
  234-24 : larvoj (virseksa: longeta, inseksa: ronda)
  234-25 : granda pieriso, granda brasikpapilio
  234-26 : raŭpo
  234-27 : rododendra cikado
  234-28 : terpulo, puloskarabo; foliopulo
  234-29 : terraŭpo
  234-30 -39 : vitparazitoj
  234-30 : pseŭdomelduo
  234-31 : ledecaj beroj
  234-32 : vinbertortriko
  234-33 : raŭpo de la unua generacio
  234-34 : raŭpo de la dua generacio
  234-35 : krizalido
  234-36 : orvosta bombikso, orvostulo
  234-37 : raŭpo
  234-38 : ovaro
  234-39 : vintronesto
  234-40 -54 : agroparazitoj
  234-40 : elatero, saltskarabo
  234-41 : larvo, dratvermo
  234-42 : betnamatodo (fadenvermo)
  234-43 : kolza brilskarabo
  234-44 : kampa limako
  234-45 : maizmoteo
  234-46 : betoskarabo
  234-47 : deklinia folioskarabo, Kolorado-skarabo, terpomskarabo
  234-48 : plenkreska larvo
  234-49 : juna larvo
  234-50 : ovoj
  234-51 : gamanoktuo
  234-52 : raŭpo de la gamanoktuo
  234-53 : maizoskarabo; folioskarabo
  234-54 : larvo de la maizoskarabo

  235 : Arbaraj damaĝinsektoj, forstparazitoj
  235-01 : melolonto, majskarabo
  235-02 : kapo
  235-03 : anteno
  235-04 : kolŝildo
  235-05 : ŝildeto
  235-06 : membroj
  235-07 : antaŭa kruro
  235-08 : meza kruro
  235-09 : malantaŭa kruro
  235-10 : abdomeno
  235-11 : elitro
  235-12 : haŭtflugilo
  235-13 : larvo
  235-14 : nimfo
  235-15 : procesia bombisko
  235-16 : papilio
  235-17 : procesiaj raŭpoj
  235-18 : monaĥa limantrio, monaĥpapilio
  235-19 : papilio
  235-20 : ovoj
  235-21 : raŭpo
  235-22 : krizalido, pupo
  235-23 : ipo, tipografa ŝelskarabo
  235-24 : manĝogalerioj (subŝelaj)
  235-25 : patrina galerio
  235-26 : larva galerio
  235-27 : larvo
  235-28 : skarabo
  235-29 : pingeometro, pina mezurulo
  235-30 : virseksa papilio
  235-31 : inseksa papilio
  235-32 : raŭpo
  235-33 : krizalido, pupo
  235-34 : kverka cinipo
  235-35 : kverkogajlo
  235-36 : cinipo
  235-37 : larvo en larvujo
  235-38 : bulba gajlo sur fago
  235-39 : picea gajl-afido
  235-40 : flugilhava afido
  235-41 : ananasforma gajlo
  235-42 : pinkurkulio, pina nazoskarabo
  235-43 : skarabo
  235-44 : kverkotortriko
  235-45 : papilio
  235-46 : raŭpo
  235-47 : panolo*, pinonoktuo
  235-48 : papilio
  235-49 : raŭpo


  Iel rilatitaj:

  DDT abdomenx abelx afanipterox afanipterx afidx akarx akridx aleŭrodx anobix anofelx anoplurx antenx araneoidx aranex aristx arkipterx artropodx bestx betnamatodx blaptx blatx bombiksx bufagx buprestx burdx cecidomix celastrx cerambikx cetonix cicindelx cikadx cimx cinipx dermapterx dermestx diplopodx dipterox dipterx domgrilx efemerx elaterx elitrx ensiferx erinacx facx falangix fazeolbrukx filokserx flugx forfikulx formikx friganx fromaĝx ftirx gajlx gamanoktux geotrupx glandx glosinx grilx hemipterox hemipterx himenopterox himenopterx iksodx imaginx insekticidx ipx kalandrax kantaridx karabx keliferx kokcinelx kokonx koleopterox koleopterx krizalidx kulx lampirx larvx lepidopterox lepidopterx lepismx leptinotarsx libelx ligustrx limakx lokustx lukanx makaonx makzelx mandiblx melolontx metamorfozx mielx miriapodx mirmeleonx moskitx motex muŝx nepax neŭropterox neŭropterx nimfx odonatx ojstrx oksx oniksx oniskx ortopterox ortopterx ovx palpx papilionx papilix parazitx pedikx pieridx pierisx pikrostrx pingeometrx piretrinx pseŭdomeldux pulx pupx raŭpx rostrx rotenonx saltx sangx sarkoptx skabix skarabx skolopendrx skorpix sorikx stegobix stigmx stomoksisx suĉx svarmx tabanx talpx tarantulx tenerbrix tinex tipulx torakx tortrikx triĥopterx utilx vespx vostx zumx ĉikx ĉirpx ĥelicerx ŝildx