nobelo

*nobel/o

Viro, kiu pro sia familia deveno aŭ pro favoro de regnestro ricevis apartajn privilegiojn aŭ almenaŭ posedas honoran titolon, distingantan lin de la aliaj klasoj: prenu vian ĉapon en la manon: la sinjoro estas nobelo, kaj vi ne estas tia! (Z); edzoligiĝi kun domo de nobelo (Z); ĉu Adamo estis nobelo? (Z).
aristokrato, lordo, magnato, patricio.
 • nobela
  1. Rilata al nobelo: la nobela sango elmontriĝis (Z); havi nobelajn titolojn (Z); nobelaj moroj (Z).
  1. Havanta la karakterizaĵojn de nobelo: nobela fraŭlino (Z); altenobelaj viroj kaj virinoj (Z).
 • nobelaro
  La klaso de la nobeloj, en iu lando, regiono aŭ urbo.
 • nobeleco
  Eco de iu nobela: interparolado pri nobeleco kaj burĝeco (Z); homoj altkvalitaj per la nobeleco de sia naskiĝo (Z); tie la nobeleco komencis putri (Z).
 • nobeligi
  Fari, proklami iun nobela: la reĝo hieraŭ nobeligis lin; domo en kiu ankaŭ la virina linio nobeligas (Z); (f) hodiaŭ nevidebla potenco nobeligis nian metion (Z) (de rabistoj).
 • nobelino
  Virino nobela: ĉar ŝi estas nobelino, ŝi devas havi la liberecon fari al mi, kion ŝi volas? (Z).
 • ne (-)nobelo
  Persono, kiu ne estas nobelo: mi scias, kiel nin traktas la nobeloj, kiam ili nin ne-nobelojn akceptas en sian familion! (Z).
 • Nobel/o
  Sveda industriisto (A. Nobel, 1833-1896), kiu malkovris dinamiton kaj fondis la premiojn, kiuj portas lian nomon kaj rekompencas literaturajn, sciencajn aŭ homamajn plej altajn atingaĵojn: pastoro M. L. King estis Nobelpremiito pri la paco.

  nobelo


  barono. bienulo. blazono. bojaro. caro. ĉambelano. Ĉu Via duka moŝto bonvolas ŝerci?. damo. dojeno. duko. faraono. feŭdulo. grafo. ĥano. imperiestro. kavaliro. kortano. kortego. markizo. moŝto. paĝio. pajro. princo. reĝino. reĝo. sultano. vasalo.
  estr. ĝentila. reĝo. sinjoro.

  Eble rilatitaj:

  -ar, aristokratx, baronx, bojarx, Burbonx, burĝx, ĉambelanx, damx, grandx, kastelx, noblx, princx, sangx, simplx,