sangvisorbo

sangvisorb/o


[BOTANIKO] G. (Sanguisorba, SIN. Poterium, el rozacoj) de plurjaraj herboj, arbustetoj kaj arbustoj kun nepare plume kunmetaj folioj kaj kun longaj pedunkloj, unuope portantaj kapforman aŭ oblongan spikon, konsistantan el malgrandaj floroj; ĉ. 10 sp-oj, N-hemisferaj, medicine uzataj (adstringaj), i.a.:
 • oficina sangvisorbo
  (S. officinalis), kun purpure nigraj floroj;
 • eta sangvisorbo
  (S. minor), el Eŭropa kaj U Azio, kun verdaj ĝis ruĝe brunaj floroj, uzata por salato kaj furaĝo.

  sangvisorbo


  Iel rilatitaj:

  sangx