riĉa

*riĉ/a

 1. Posedanta multon da propraĵo: riĉa bankiero (B); kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn (Z); ŝajnigi sin riĉa, nenion havante (Z); oni estas riĉa neniam sufiĉe (Z); riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu (Z); Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento kaj oro (X); (subst-e) riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano (Z).
 1. Karakterizata de sia granda valoro, sia alta prezo: riĉa magazeno (Z), palaco, domo, meblaro, brodaĵo; riĉa havo (Z), heredaĵo (Z), lukso (Z); aŭ plej riĉa stato aŭ plena malsato (Z); riĉa ofero, rekompenco; (vs) riĉa (riĉula) kvartalo; muzeo riĉa je ĉefverkoj.
 1. Abunde entenanta materian valoraĵon: regiono riĉa je riveroj kaj lagoj; erco riĉa je kupro; (abs) riĉa grundo; riĉa rikolto (Z); riĉa miksaĵo (kun forta proporcio da benzinvaporo); (analoge) post 15 minutoj aperis riĉa ŝvitado (Z).
 1. Abunde provizita per spiritaj valoraĵoj: li estas riĉa je scio kaj sperto; riĉa je esperoj, promesoj; aventuro riĉa je instruoj; principo riĉa je konsekvencoj; (analoge) lingvo riĉa (sk. je vortoj); riĉa programo (enhavanta multajn interesajn erojn).
 1. [MEDICINO] Entenanta grandan proporcion da graso, sukero ks: riĉa dieto; riĉa manĝaĵo, saŭco.
 1. (pp sensaĵoj) Donanta impreson de abundeco, pleneco, profundeco: riĉaj koloroj; la riĉaj harmonioj de la orkestro; estas parfumoj riĉaj, triumfaj kaj satanaj (K); riĉaj rimoj.
 • riĉe
  En riĉa maniero: sinjorino, tre riĉe vestita (Z); riĉe dotita filino; kameloj, riĉe ŝarĝitaj per trezoraĵoj (Z); (f) la konscio, ke ili solaj havas la veran Dion, riĉe rekompencas ilin eĉ pro la plej grandaj suferoj (Z).
 • riĉo
  1. Riĉeco: feliĉo kaj riĉo envion elvokas (Z).
  1. Riĉaĵo: potenculoj akiras riĉon (X).
 • riĉaĵo
  Grandvalora havaĵo: li heredis grandan riĉaĵon (Z); vian riĉaĵon kaj viajn trezorojn mi fordonos al rabado (X); ili forportas sur la dorso de azenoj siajn riĉaĵojn (X); (f) honesteco estas mia sola riĉaĵo.
 • *riĉeco
  Stato de iu, io riĉa: kontenteco estas pli bona ol riĉeco (Z); en lia reĝurbo kolektiĝis tia riĉeco, kian oni nenie povus trovi (Z); granda riĉeco montriĝis ĉie en la kastelo (Z).
 • riĉega
  Eksterordinare riĉa: riĉega financisto (
  milionulo); (f) tio alportas al nia afero riĉegajn fruktojn (Z).
 • riĉigi
  Fari iun, ion riĉa: lia inventaĵo lin ne riĉigis; riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo (Z); [TEKNIKOJ] riĉigita uranio (en kiu la izotopo 235 estas en pli granda proporcio ol en la natura uranio).
 • riĉiĝi
  Iĝi riĉa: kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas (Z); de E. ankoraŭ neniu riĉiĝis (Z); riĉiĝinta komercisto; (f) de legado sen atento ne riĉiĝas la prudento (Z).
 • *riĉulo
  Homo riĉa: riĉulo havas grandan parencaron (Z); riĉulo veturas, malriĉulo kuras (Z); estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio (N).
 • *malriĉa
  1. Posedanta nenian aŭ malmultan havaĵon: malriĉa kiel muso preĝeja (Z); sur la strato iris malriĉa knabino kun nudaj piedoj (Z); via okulo fariĝos malfavora kontraŭ via malriĉa frato (X); feliĉaj estas la malriĉaj en spirito! (N).
  1. Karakterizata de malgranda aŭ nenia valoro: malriĉa kabano (Z), robo; mi loĝas en unu el la plej malriĉaj stratoj de Varsovio (Z); (f) la plej malriĉan aspekton havis la subtegmenta ĉambreto (Z); malriĉa dekoracio por tia teatra ĉefverko!
   povra.
  1. Enhavanta neniom aŭ malmulton da valoraĵoj: lando malriĉa je karbo; penege tiri nutraĵon el malriĉa tero; malriĉaj stepoj; malriĉa miksaĵo, gaso; (f) nia juna literaturo estas ankoraŭ tro malriĉa je originalaj verkoj (Z); malriĉaj dialektoj (Z).
   magra.
 • malriĉe
  En malriĉa maniero: malriĉe vestita; ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe (Z).
 • malriĉeco
  Stato de iu, io malriĉa: malriĉeco ne estas malvirto (Z); profunda malriĉeco; li trinku kaj forgesu sian malriĉecon; malriĉeco sidis en la vesta ŝranko kaj en la manĝaĵkorbo (Z).
  mizero, paŭperismo.
 • malriĉigi
  Fari malriĉa: donado de almozoj neniam malriĉigas.
 • malriĉiĝi
  Iĝi malriĉa: alia avaras kaj tamen malriĉiĝas (X); ne amu dormon, por ke vi ne malriĉiĝu (X).
 • malriĉulo
  Homo malriĉa: malriĉulo parencojn ne havas (Z); al malriĉulo infanoj ne mankas (Z); de malriĉula manĝo ni guston ne scias (Z).
 • neriĉa
  Ne havanta grandan riĉaĵon.
 • novriĉulo
  Homo, kiu ĵus riĉiĝis kaj vantiĝas je tio.

  riĉa


  Esprimoj

  Avida je riĉaĵoj.
  Elsaltulo, novriĉulo.
  Esti bonstata kaj en komforteco.
  Havi ion en superfluo.
  Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.
  Kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran scii, kion faras via dekstra.
  Krezo.
  La novaj riĉuloj.
  Li estas la arkitekto de sia propra riĉeco.
  Malmotiĝo de la koro de la riĉuloj.
  Naĝi en riĉo kaj abundo.
  Persono posedanta grandajn monajn rimedojn.
  Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
  Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
  Sata malsatan ne povas kompreni.
  Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
  Serĉi rimedojn de riĉiĝo.
  Strabe rigardi la riĉaĵojn de la najbaro.
  Vivi larĝe kaj lukse.
  Ĉasi monon, profiton.
  Ŝajnigi sin riĉa, nenion havante.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  branĉoriĉa,dekoraciriĉa,faldoriĉa,foliriĉa,fruktoriĉa,herboriĉa,kolorriĉa,malriĉa,malriĉe,malriĉeco,malriĉigi,malriĉiĝi,malriĉulo,neriĉa,novriĉulo,riĉa,riĉaĵo,riĉe,riĉeco,riĉega,riĉigi,riĉiĝi,riĉo,riĉulo,semriĉa,sencoriĉa,spektakloriĉa,vort(o)riĉa

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  abunda
  almozo
  amasigi
  avara
  avida
  banko
  bonstata
  doni
  elspezi
  envio
  eŭro
  feliĉa
  honesta
  kapitalisto
  komforta
  loterio
  lukso
  milionulo
  mono
  multo
  nababo
  oro
  parvenuo
  plena
  pompo
  profito
  profunda
  propraĵo
  rentulo
  soleneco
  splenda
  sukcesa
  trezoro
  valoraĵo
  ŝpari
  ŝuldi

  Antonimoj

  povra magra

  Ankaŭ vidu:

  aĉeti, feliĉo, financo, imposto, mono, rimo

  Iel rilatitaj:

  -a abundx almozx altx amasx avarx avidx aĉetx bankx bojarx burĝx donx envix eŭrx feliĉx financx havx honestx impostx kapitalx komfortx kondutx larĝx loterix loĝx luksx magrx malfeliĉx mankx manĝx milionx monunux monx multx muzex nababx nenio neniom orx parvenux plenx pompx posedx povrx profitx profundx proprx rentx rimedx rimx satx solenx spezx splendx statx suferx sukcesx super suprx trezorx valorx ŝparx ŝtofx ŝuldx