sata

*sat/a

 1. Tia, ke ties manĝobezono estas plene kvietigita: sata stomako ne lernas volonte (Z); ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata (Z); la gepatroj rakontis la historion al sia familio, sed nur tiam, kiam ili ĉiuj estis sataj (Z); (subst-e) sata malsatan ne povas kompreni (Z).
 1. Tia, ke ties deziro estas plene kontentigita: li mortis profundaĝa kaj sata de vivo (Z); li estas sata je volupto, de plezuroj.
 • sate
  En sata maniero: nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron (Z); vivi sate kaj glate (Z); kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano (X).
 • sati (ntr)
  Senti sin sata.
 • satigi
  Fari iun sata: la viando satigas pli rapide, ol la legomoj; kuiriston vaporo ne satigas (Z); (f) promeso ne satigas (Z); satigi siajn instinktojn (B); la Eternulo satigos vian animon (X).
 • satiĝi
  Iĝi sata: muso satiĝis, faruno malboniĝis (Z); (f) vi malĉastis kun ili kaj tamen ne satiĝis (K); liaj okuloj ne povis satiĝi je la vidado; satiĝinta de la vivo (Z).
 • ĝissate
  Tiel, ke oni plene satiĝu: manĝante panon ĝissate (X).
 • malsata
  Sentanta manĝobezonon: malsata stomako orelon ne havas (Z); ĉiam troviĝas ankoraŭ unu porcio da fiŝoj por malsata buŝo (Z); malsata kiel lupo (Z); edzin' admirata-edzo malsata (Z); en malsata familio mankas harmonio (Z).
 • malsati
  Senti sin malsata: estro ne malsatas (Z); juneco petolis, maljuneco malsatos (Z); ĉiu, kiu malsatas, venu kaj manĝu (Z); ĉi tie malsatanto trovis kovritan tablon (Z); tute jam sata, sed okulo malsatas (Z).
 • malsato
  Bezono manĝi: terura malsato ŝin turmentis (Z); se ni devas atendi [...] , tiam mia edzino mortos de malsato (Z); li aspektis kiel enkorpigita malsato (Z); malsato plej bone gustigas la manĝon (Z); malsato donas spriton (Z); (vs) nun malsato okazis en la lando (X); en la tempo de la granda malsato sub la reĝo S. (Z).
 • malsatego
  Granda ĝenerala malsato.
 • malsatigi
  Fari iun malsata: la spekulaciantoj pri la greno malsatigis la popolon.
 • malsatiĝi
  Iĝi malsata: ŝi alvokis ĉiujn malsatiĝintajn paserojn, por ke ili trovu ĉi tie manĝaĵon (Z).
 • malsatmorti
  Morti pro malsato: mallertuloj, defendantaj sin kontraŭ malsatmorto (Z).
 • malsatstriko
  Publika protesto, kiun kaptito, viktimo de maljustaĵo ks faras, volonte malsatigante sin dum pli-malpli longa tempo.
 • nesatigebla
  Tia, ke oni ne povas tiun satigi: nesatigebla faŭko, sciavido.
 • supersatigi
  Pli ol normale satigi: la ventkoko estis, kiel oni tion nomas, supersatigita (Z).
 • RIM. 'sat' estis foje uzata pref-e, por signifi ĝissatan agon: la edzinoj ne satnutros ilin per hordea supo (B); ĉu vi satdormis? (B); la virino satplorinte daŭrigis (B).

  sata


  Esprimoj

  Krevi, morti de malsato.
  Malsata kiel lupo.
  Malsata stomako orelon ne havas.
  Nesatigebla sciavido.
  Okuloj ne povas satiĝi je la vidado de...
  Sata malsatan ne povas kompreni.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  malsata,malsatego,malsati,malsatigi,malsatiĝi, malsatmorti,malsato, malsatstriko,nesatigebla,sata, satdormi,sate,sati,satigi,satiĝi, satmanĝi, satparoli, satplori, sattrinki,supersatigi,ĝissate

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  fasti
  hungra (malsata)
  kontenta
  suferi malsaton.

  Ankaŭ vidu:

  avida bezoni, deziri, feliĉa, havi, kvieta, riĉa, sana, ĝentila

  Eble rilatitaj:

  bulimix, danĝerx, kondutx, kuirx, plenx, soifx, sufiĉx,