spezo

*spez/o


[FINANCO] Operacio, per kiu monsumoj estas transigataj de unu kaso al alia, de unu konto al alia ks: la saĝa spezo de tiu komercejo atingis milionon da frankoj; ĉiu spezo devas esti montrita duloke en la libroj. [VIDU] spezimposto, spezokapitalo.
 • spezi (tr)
  Transigi sumon de unu konto en alian ktp: mi hodiaŭ spezis du cent markojn en vian Zurikan bankon, je via konto.
 • antaŭspezo
  Sumo, kiun oni spezas provizore antaŭ la konkludo definitiva de la negoco.
 • *elspezi
  Pagi monon: ŝi elspezis mil frankojn por tiu balrobo; virino, kiu elspezis sian tutan havon por kuracistoj (N); li elspezis por tio ĝis sia lasta groŝo.
 • elspezo
  Tio, kion oni elspezas: etaj elspezoj de la vojaĝo; postuli la garantion, ke ĝiaj elspezoj ne estos tute perditaj (Z); al vi li nun farus plu neniajn elspezojn (Z); li promesis pagi ĉiujn elspezojn de la eldonado; pligrandigi siajn elspezojn (Z); (f) tio estas vana elspezo de energio kaj tempo.
 • elspezema
  Inklina facile elspezadi.
 • elspeziga
  Tia, ke ĝi okazigas sufiĉe altajn elspezojn: elspeziga entrepreno, ekspedicio.
 • *enspezi
  Ricevi monon: vian ĉekon mi enspezis; nur hieraŭ mi enspezis mian salajron; pli facile estas multon elspezi ol malmulton enspezi (Z).
 • enspezo
  Tio, kion oni enspezas: tro da enspezo ne estas tro da pezo (Z); la enspezoj de mia kuracista praktiko estis terure malgrandaj (Z); miaj enspezoj tute ne kovradis miajn elspezojn (Z); vivi de estontaj enspezoj (Z) (pf); riĉigas ne enspezo sed prudenta elspezo (Z).
 • enspezaro
  La tuta sumo, kiun iu persono, firmo ks enspezas en difinita tempo: deklari al la impostisto sian enspezaron; la jara enspezaro de la nacio; malneta, neta enspezaro.
 • enspeziga
  Tia, ke ĝi okazigas sufiĉe bonajn enspezojn: ofico de kuriero, kiu promesis esti tre enspeziga afero (Z).
 • laborenspezo
  Enspezo devenanta de ies laboro: ŝi povoscias plekti retojn, kio ĉi tie donis bonan laborenspezon (Z); Laborenspezo! kia proza, triviala vorto! (Z).
  lukro.
 • sendelspezoj
  Sendokostoj.


  atenti la elspezojn. avara : kiu ne volas elspezi sian monon; kiu ne volas doni ion al iu alia. benefico. elpoŝigi. Elspezi sian monon por frivolaĵoj. elspezita mono. enkasigo. enspezi. financo : monrimedoj; stato de en- kaj elspezoj;. Ĝenerala redukto de ĉiuj elspezoj en la nova buĝeto (= budĝeto). ĵurnalo : konto-folio aŭ -libro pri ĉiutagaj en- kaj elspezoj. Laborenspezo. Laŭenspeza imposto. librotenado. malelspezema. mono. Monon bezoni, prunti, elspezi, ricevi. Prikalkuli la esperatan enspezon. rento : perioda enspezo pro posedaĵo. ricevi monon. salajro, laborenspezo, laborpago. spezsako. varo.
  aĉeti. avara. buĝeto. donaco. financo. gajni. imposto. labori. mono. pagi. posedi. prezo. prunte. ricevi.

  Iel rilatitaj:

  antaŭ avarx aĉetx buĝetx deficitx donacx financx gajnx impostx kostx laborx monx pagx posedx prezx pruntx ricevx riĉx ĵurnalx