beko

 1. a) [ ZOOLOGIO] Tuto de la du sendentaj makzeloj de la birdoj, portanta kornecan tegaĵon anst. dentoj: birdo kantas laŭ sia beko (Z) (ĉiu sekvas sian naturon).

b) [ ZOOLOGIO] simila organo de testudoj k ornitorinko. [VIDU] beknutri.
 1. [ BOTANIKO] Longa, pli-malpli mallarĝa elstaraĵo de organo: beko de sporo, de sporujo, de silikvo de brasikaco (daŭra stiluso). [VIDU] geranio.
 1. [ TEKNIKOJ] Ekstremaĵo de kelkaj objektoj, similforma: beko de skriboplumo; martelo, kun fendita beko; bekoformaj ŝuoj (Z).
 • beki
  1. (tr) Piki per beko: beki grajnojn (Z), la trunketojn de la herboj (Z).
  1. (ntr) Kanti: se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas (Z).
 • kunbekiĝi
  1. Sin reciproke piki per beko.
  1. Inter· kisi.
 • ambosbeko
  Konusforma ekstremaĵo de amboso.
  amboskorno.
 • ĉapobeko
  Viziero.
 • flavbekulo (B)
  Juna senspertulaĉo.
 • gasbeko
  Ekstremaĵo de tubo, ĉe kiu eliĝas k brulas lumgaso.
  duzo.
 • krucbekulo
  [ ZOOLOGIO] Loksio.
 • martelbeko
  Vd martelo.
 • ŝipbeko
  1. [ ŜIPOJ] Pruo.
  1. Direkto de la akso de ŝipo, montrata de ĝia pruo: direkti la ŝipbekon al [...].
  1. Rostro.

 • bek/o² (Z) (en L.B.: bek'o)
  [ BIBLIO] Hebrea monero: unu bek'o, t.e. duopo de siklo (X).
  beko

  beko


  buŝo. kanti. korna beko. kvereli. piki.
  birdo.

  Iel rilatitaj:

  BIBLIO BOTANIKO TEKNIKOJ ZOOLOGIO birdx blokx buŝx dentx geranix hebrex kantx kisx makzelx monx nazx ornitorinkx pikx prux rostrx tasx testudx ŜIPOJ