dento

*dent/o

 1. [ ANATOMIO] Elstara eta organo el osteca substanco ( dentino), tegita de emajlo de la krono, troviĝanta en makzelo de homo k servanta por mordi k maĉi la nutraĵon: infano ricevas (Z), kreskigas dentojn; premi inter la dentoj (Z); ŝiaj dentoj perle brilis; putra (X), karia dento; nuksoj venis, kiam dentoj elfalis (Z); eltiri denton; baznudigita, hokradika dento; falsa, artefarita dento; se li elbatos denton de sklavo [...] (X). [VIDU] dentobroso, dentopasto, dentotirilo,dentopuŝi, agaci, plombi, tartro.
 1. [ZOOLOGIO] Analoga organo de la aliaj vertebruloj: la dentoj de leono estas akraj (Z); vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton (Z); dentoj de ezoko; (f) la dento de l' tempo; kiam la kokinoj ricevos dentojn (neniam).
  dentego.
 1. Elstara pinto aŭ tranĉaĵo de la rando aŭ supraĵo de io: akcipitro noktas sur dento de roko (X); dentoj de kombilo, rado, forko, segilo, muro, poŝtmarko.
 1. [BOTANIKO] Pintforma parto de iuj organoj: dentoj de la rando de folio.
 • dentoj
  Homaj dentoj, rigardataj kiel esprimilo de sentoj: kunpremi la dentojn (Z) (obstineco); montradi la dentojn (Z) (minaco); grincigi la dentojn (Z) (sufero aŭ kolerego); tie estos la plorado k la grincado de dentoj (N) (ŝeolo); batali per ungoj k dentoj; armita ĝis la dentoj; li havas dentojn ne por parado (Z) (li scias sin defendi); murmuri tra la dentoj (Z); kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas (Z) (ne tro babilu!); liaj dentoj klakas (de malvarmo, de timo).
 • denta
  1. Rilata al dento: denta absceso, alveolo, eburo, emajlo, kavo, krono, medolo, nervo; denta konsonanto (Vd dentalo); denta medicino (scienco pri kuracado, riparado aŭ anstataŭigo de dentoj).
  1. Havanta dentojn: denta rado (Z); [BOTANIKO] denta folio (kun rando denta); duoble denta folio (kies rando havas dentojn, kiuj mem estas dentohavaj).
 • denti (tr)
  Provizi per dentoj: denti segilon, dentita rado, falbalo.
 • dentaĵo
  1. Parto dentita de objekto: dentaĵo de poŝtmarko.
  1. [TEKNIKOJ] Mekanismo funkcianta per kunigo de la dentoj de du aŭ pluraj dentradoj: ligna, ŝtala dentaĵo; dentaĵo de horloĝo, de kriko.
 • dentaro
  Tuto de la dentoj de persono aŭ de dentohava objekto: sana, mankhava dentaro; falsa dentaro; dentaro de poŝtmarko.
 • dentego
  Longa dento elstaranta el la buŝo de iuj bestoj: dentegoj de apro, elefanto, rosmaro, narvalo.
 • denteto
  Malgranda dento.
 • dentino
  [ANATOMIO] (dentinum) Malmola histo de la dentoj de la dentoj vertebruloj (samkonsista kiel eburo), tegita de ĉemento sur la radikoj k de emajlo 3 (nur ĉe la mamuloj) aŭ de vitrodentino sur la dent krono.
 • dentingo = denta alveolo.
 • dentisto
  Kuracisto pri dentoj.
 • dentizi
  [TEKNIKOJ] Provizi (radon ks) per dentoj.
 • dentizilo
  Maŝino por dentizi metalpecojn.
 • dentumo
  Karakterizaĵo de la dentaro de poŝtmarko, t.e. nombro de dentoj en 2 cm: dentumo 12.
 • dentumita
  [HERALDIKO] Provizita per malgrandaj triangulaj dentoj de la rando (j).
 • dentobreĉa
  Suferinta elfalon de unu aŭ pluraj el la frontaj dentoj.
 • dentvica
  Prezentanta vicon de dentformaj elstaraĵoj: dentvica koka kresto (Z); dentvicaj frontonoj de kastelo (Z).
 • endentigi
  Meti en kontakton la dentojn de du aŭ pluraj radoj.
 • sendenta
  Ne havanta, aŭ ne plu havanta dentojn.
 • sendentuloj (ark.)
  [ZOOLOGIO] Grupo de mamuloj sendentaj aŭ kun dentaro homogena k senemajla, kiu ampleksas la ksenartrojn, la manisulojn k tubetodentulojn.
 • hundodento
  Komunuza nomo de la hundodenta eritronio k de pluraj sp-oj de cinodonto.
 • kojnodento
  Kanino.
 • labirintodentuloj
  [PALEONTOLOGIO] Subklaso (Labyrinthodontia) de fosiliaj amfibioj kun forta, ostkirasa kranio, kiuj vivis de devonio ĝis triaso. SIN. stegocefaloj.
 • laktodento
  ĉiu nedefinitiva dento de la infano.
 • mueldento (Z)
  Molaro.
 • murdento
  [ARKITEKTURO] Ortangula bloko de masonitaj ŝtonoj inter du kreneloj.
 • okuldento
  Supra kanino.
 • saĝodento
  ĉiu el la kvar lastaj molaroj de homo, plej malfrue kreskantaj.
 • simetridentuloj
  [PALEONTOLOGIO] Ordo (Symmetrodonta) de malgrandaj fosiliaj mamuloj el la subklaso de terioj.
 • tranĉdento
  Incizivo.
 • tridento
  Forko, kun tri dentoj, i.a. emblemo de Neptuno.
 • trikonusdentuloj
  [PALEONTOLOGIO] Ordo (Triconodonta) de mezozoikaj praterioj.
 • tubetodentuloj
  [ZOOLOGIO] Ordo (Tubulidentata) de mamuloj kun dentoj kvazaŭ kunmetitaj el tubetoj; nur unu g. , orikteropodo.
 • vangodentoj (Z)
  La molaroj k antaŭmolaroj.
 • vitrodentino
  [ZOOLOGIO] Vitrobrila, malmola substanco, kiu tegas la dentinon de la denta krono de nemamulaj vertebruloj.

  Bildvortaro


  29-01 : dentisto; dentkuracisto
  29-02 : paciento
  29-03 : dentista fotelo; dentista kuŝoseĝo
  29-04 : pendanta movebla tableto; pendotableto
  29-05 : instrumentopleto
  29-06 : boriloj kun akcesoraĵoj
  29-07 : multfunkcia ŝprucigilo (por varma kaj malvarma akvo, por aero, por medikamentoj)
  29-08 : helpantinaj laboriloj (9-11)
  29-09 : kraĉujo
  29-10 : akvoglaso kun aŭtomata plenigo
  29-11 : salivforsuĉa aparato
  29-12 : instrumentoŝranko
  29-13 : tirkesto de borilaro
  29-14 : lavabo; lavpelvo
  29-15 : dentista helpantino; asistantino
  29-16 : operacia lampo
  29-17 : plafonlumo
  29-18 : iksradia aparato; rentgenaparato por panoramaj tavolfotoj
  29-19 : mikroonda aparato; priradia lampo
  29-20 : sidloko
  29-21 : proteza dentaro (elprenebla)
  29-22 : dentoponto (fiksita, neelprenebla)
  29-23 : tajlita dentostumpo
  29-24 : krono kiel pontankro; specoj: ceramika krono, tegita krono, plena krono
  29-25 : pontoparto
  29-26 : plombaĵo
  29-27 : stiftotutaĵo; stifto-stumpa komplekso
  29-28 : krono
  29-29 : dentostumpo
  29-30 : stifto; radikstifto
  29-31 : karba ŝlifodisko
  29-32 : freziloj: globkapa kaj konuskapa
  29-33 : flamforma frezilo
  29-34 : noĉhavaj freziloj
  29-35 : diamanta smirgilo; diamanta polurilo
  29-36 : buŝospegulo
  29-37 : buŝolumigilo; buŝlumo
  29-38 : termokaŭtero; galvanokaŭtero
  29-39 : elektrodo el iridia plateno; operacia elektrodo
  29-40 : dentoskrapiloj
  29-41 : sondilo
  29-42 : dentoprenilo; eltira tenajlo
  29-43 : radiklevilo
  29-44 : ostoĉizilo
  29-45 : spatelo; langospatelo
  29-46 : plombomiksa aparato
  29-47 : kronografo; tempomezurilo
  29-48 : injektilo por anesteziado
  29-49 : injektonadlo
  29-50 : sennadla injektsistemo; sen- nadla injektilo
  29-51 : adaptebla matricoportilo
  29-52 : enpremokulero
  29-53 : alkoholbrulilo

  Eble rilatitaj:

  akrx, alveolarx, anatomix, anodontx, aprx, -ar, artx, bekx, biciklx, brosx, buŝx, ĉementx, cervikx, dentinx, diodontx, drilx, edentatx, folix, forkx, gingivx, gliptodontx, grincx, hokx, horloĝx, hundx, igvanodontx, karix, kombx, korpx, kreodontx, langx, leontodonx, lipx, manĝx, mastodontx, mentonx, minacx, murx, narvalx, nudx, obezx, odonatx, odontoidx, palatx, pastx, protezx, pteranodontx, radikx, radx, rompx, rosmarx, salivx, segx, sfenodontx, smilodontx, timx, tirx, tra,