kuraci

*kurac/i (tr)

Prizorgi malsanulon, por provi redoni al tiu bonan sanon, aŭ almenaŭ pli elporteblan staton: estas tempo por mortigi, kaj tempo por kuraci (X); oni ne kuracas sole per medikamentoj (B); ili ne rimarkis, ke mi ilin kuracas (X); li kuracis sin de siaj vundoj (Z); unu vundo alian kuracas (Z); (f) la vundojn de mia popolo ili kuracas per facilanimigo (X); ŝuldon tempo ne kuracas (Z).
flegi, varti, sanigi.
 • kuraco
  Ago, arto kuraci.
 • kuracado
  1. Tuto de la prizorgoj pri difinita malsanulo, farataj de kuracisto: li ricevis severan kuracadon.
  1. Prizorgado pri difinita malsanulo, farata de kuracisto per limigita kategorio de rimedoj: psikanaliza kuracado daŭras jarojn; varmakva, marakva, mineralakva kuracado; vaporkuracado; ripozkuracado.
   dieto, terapio. [VIDU] kuracarto, kuracoservo.
 • kuracato
  Malsanulo, kiu estas kuracata de kuracisto: via kuracato estas mia konato (Z).
  paciento, bangasto.
 • kuracejo
  Loko, precipe de banurbo, kie oni kuracadas.
 • *kuracilo
  ĉia ilo uzata en kuracado (ekz. medikamento, fizika rimedo ktp): ĉia kuracilo estis bonvena por li, ĉu ia medicinaĵo, ĉu knabina koro.
 • *kuracist (in)o
  Persono, kiu, sukcese studinte medicinon, rajtas kuracadi malsanulojn: la kuracisto skribis recepton (Z); kvartala, familia kuracisto; sentitola kuracisto; kuracisto, sanigu vin mem (N); li turnis sin ne al la Eternulo, sed al kuracistoj, kaj Asa mortis (X); virino, kiu kuracas, estas kuracistino (Z).
 • kuracistaro
  La tuto de la kuracistoj en urbo, regiono aŭ lando.
 • nekuracebla
  Ne resanigebla.
 • bestokuracisto
  Tiu, kiu kuracas la bestojn, precipe la hejmajn. SIN. veterinaro.
 • ortofona kuracado
  Vd ortofona.
 • trinkokuraco
  Kuraco per trinkado de termofonta akvo.

  kuraci


  medikamento.drogo.drasta.salubra.preskribi.recepto.apoteko.tablojdo.pilolo.pulvoro.miksturo.gutoj.ungvento.ŝmiri.injekto.dorm'ig'ilo.sedativa.anesteza.narkot'aĵo.veneno.antidoto.kontraŭ'koncipa.hormona.placebo.
  Aerosoloj.Akcelado de la kora ritmo.Akupunkturo.Alopatio.Analizo.Antibiotikoj.Apliki kuracilon en malsano.Arteria tensio, premo.Aŭskultumi la pulmojn, la koron (stetoskopo).Banloko.Banurbo.Bulteno de sanstato.Ĉiu malsanulo estas kazo.Deontologio.Diagnozi.Doktoro Z.Esplori la fundon de la gorĝo.Esti serioze malsana.Eviti ĉiujn ekscitaĵojn.Fari al iu aplikon de nova kuracmetodo.Fari tri inhalojn en unu tago (inhalilo).Havi la liberan elekton pri sia kuracisto.Havi pravan kaŭzon por maltrankviliĝi.Hipertensiulo.Hipotensiulo.Homeopatio.Injekti morfinon al agonianto.Intravejna injekcio de kalcio.Kabineto de doktoro Z.Kaduceo.Kiom da pulsbatoj en unu minuto?.Klinika esplorado, signo.Kolesterolo.Konformigi dieton al la temperaturo de malsanulo.Konvaleski.Kuracisto familia.La akceptejo de la kuracisto.La atendejo.La kuracarto estas nun dividita en multajn specialojn.La kuracisto povas nur helpi la naturon.La vortoj de la kuracisto trankviligis la malsanulon.Lasi la naturon agi mem.Li akceptas ĉiun ĵaŭdon.Lokalizi la tumoron.MALGRAŬVOLA KURACISTO.MALSANULO PRO IMAGO (Moliere).Mi sendos venigi la kuraciston.Mirakla resaniĝo.Montru, elŝovu la langon.Nutra, severa, senvianda dieto.Obei la indikojn de recepto.Ordoni ripozon al iu.Paciento.Palpi la pulson.Pli bona kuracilo estas la tempo.Praktikanta kuracisto.Praktiki medicinon.Praktikisto.Preskribo adekvata.Preskribo entenas konsilojn pri dieto kaj recepton por pocio.Radiografio.Radioskopio (iksaj radioj).Recidivo.Religie sekvi, observi la preskribon de la kuracisto.Retrovi la sanon.Senti la pulson de siaj arterioj.Singarde dozi medikamentojn.Ŝlima lango.Specialisto pri pulmoj.Supernutri, malsanulon.Tensiometro.Termobanejo (trinkkuracado).Termofonto.Tio estas zorgiga simptomo.Via vivo estas en liaj manoj.
  dolori. farmakopeo. kuraci. malsana. medicino. operacio. sana.

  Bildvortaro


  27-01 : konsultejo de kuracisto
  27-02 : atendejo
  27-03 : pacientino
  27-04 : laŭinterkonsentaj pacientoj (por rutina ekzameno aŭ renovigo de recepto)
  27-05 : revuoj (por pasigi la tempon)
  27-06 : akceptejo
  27-07 : pacientosliparo
  27-08 : pacientoslipo (malsanula karto)
  27-09 : legilo por blatokarto (identiga karto)
  27-10 : pacienta blatokarto
  27-11 : libro de rendevuoj
  27-12 : komputilo
  27-13 : ordigilo de leteroj; leterdosiero
  27-14 : telefonrespondilo
  27-15 : afiŝo
  27-16 : interfono, dupleksa radiotelefono
  27-17 : mikrofono
  27-18 : murkalendaro
  27-19 : telefono
  27-20 : asistantino de kuracisto
  27-21 : oficeja ilaro
  27-22 : medicina vortaro
  27-23 : farmakopeo
  27-24 : konsultejo; konsultkabineto (25-60)
  27-25 : videkzamena tabulo
  27-26 : kuracista teko
  27-27 : interkomo
  27-28 : ekzamena kuŝejo
  27-29 : tampondonilo
  27-30 : murŝranketo
  27-31 : medicinaj (senpagaj) specimenoj
  27-32 : bebopesilo
  27-33 : lumigilo; prilumilo
  27-34 : tablo por pansado kaj pansaĵoj
  27-35 : ungventujo kaj ungvento; ungventotubo
  27-36 : rako por ungventotuboj
  27-37 : ŝirmilo; ekrano; ŝirma vando
  27-38 : lavabo por manpurigo
  27-39 : pansaĵoj; pansiloj
  27-40 : instrumentoj por simpla ĥirurgio (41-57)
  27-41 : buŝomalfermilo (ĉe trismo)
  27-42 : Koĥer-pinĉilo
  27-43 : akra kulero
  27-44 : kurba, fleksita tondilo
  27-45 : pinĉileto
  27-46 : gutigilo (kun kaŭĉuka kapuĉeto)
  27-47 : pretpansaĵo; leŭkoplasto
  27-48 : ŝprucilo (injektilo) por purigado de orelo aŭ veziko
  27-49 : kirurgiaj kudriloj; suturaj kudriloj
  27-50 : kurba kudrilo; kurba suturnadlo
  27-51 : asepsa gazo
  27-52 : nadlujo
  27-53 : aspergilo por seninfektigo de la haŭto, desinfektado
  27-54 : fadendistribuilo; fadenujo
  27-55 : aparato por glaciigo (por ĥiroĥirurgaj traktoj)
  27-56 : plastraĵ- kaj akcesoraĵrako
  27-57 : nadloj kaj ŝpruciloj por unufoja uzado
  27-58 : personpesilo kun ŝovebla pezilmaso; personpesilo kun ŝovebla pezilo
  27-59 : altecomezurilo; staturmezurilo
  27-60 : perkutmartelo; refleksmartelo
  28-01 : konsultkabineto
  28-02 : kuracisto; ĝenerala praktikisto
  28-03 : ginekologiaj kaj rektumologiaj esplorinstrumentoj (4-17)
  28-04 : prepara varmigo de la instrumentoj ĝis termio (korpa temperaturo)
  28-05 : esplorseĝo; esplorkuŝilo; ekzamenkuŝilo
  28-06 : rektumoskopo
  28-07 : gamboteniloj
  28-08 : vatoteniloj; preniloj por drenado; tamponilo
  28-09 : vaginoskopo
  28-10 : malsupra lameno de vaginoskopo
  28-11 : platena mukabraziilo
  28-12 : rektumoskopo
  28-13 : biopsitenilo por rektumoskopo
  28-14 : aerbalonoj por rektumoskopio
  28-15 : rektumoskopo
  28-16 : gvidaparato por proktoskopo
  28-17 : uretroskopo
  28-18 : diaterma aparato (kurtonda radiilo)
  28-19 : radiilo
  28-20 : inhalilo
  28-21 : forlavpelvo (por fekaĵoj)
  28-22 : ergometrio
  28-23 : bicikla ergometro
  28-24 : monitoro (surekranigas elektrokardiogramon, la pulsoritmon kaj la spiroritmon dum laborado)
  28-25 : ergografo
  28-26 : suĉelektrodoj
  28-27 : alzoneblaj elektrodoj por fiksi sur korpomembroj
  28-28 : spirometro (por mezuri la spirfunkciadon)
  28-29 : mezurado de sangopremo; tensimetrio (30-32)
  28-30 : mezurilo de sangopremo; tensimetro
  28-31 : aerbrakumo; aerpremkuseneto; plenblovebla brakumo
  28-32 : stetoskopo
  28-33 : mikroonda radiilo
  28-34 : faridizilo (por aplikado de malaltfrekvencaj kurentoj diverspulsaj)
  28-35 : aŭtomata regulilo; agordilo
  28-36 : kurtonda aparato kun monodo
  28-37 : tempomezurilo; kronometro
  28-38 : laboratorio; laboo
  28-39 : medicinteĥnika asistantino
  28-40 : kapilartubrako por sangosedimentiĝo
  28-41 : mezurcilindro
  28-42 : aŭtomata pipeto
  28-43 : renforma pelvo
  28-44 : portebla elektrokardiograma aparato por sukurado
  28-45 : aŭtomata pipetaparato
  28-46 : fikstermia akvobano
  28-47 : akvokrano kun pumpilo
  28-48 : farbadpelvoj (por kolorigi sangomuestrojn, sedimentojn kaj abraziaĵojn)
  28-49 : binokla esplormikroskopo
  28-50 : pipetrako por fotometrio
  28-51 : komputilo por fotometrio
  28-52 : fotometro
  28-53 : kompensoskribilo
  28-54 : transforma stadio
  28-55 : laboratoriilo
  28-56 : gradotabulo de urinsedimentoj
  28-57 : centrifugilo

  88 : Kuracloko
  88-01 : trinkokuracado
  88-02 : trinkfontano kun (verŝ)krano
  88-03 : kuracakvo; mineralakvo
  88-04 : trinkglaso; trinkpokalo
  88-05 : liberaera ŝakludado
  88-06 : kuracloka parko
  88-07 : kuraclokaj gastoj; kuraclokaj feriantoj
  88-08 : elektroterapio
  88-09 : paciento
  88-10 : elektroterapia aparato
  88-11 : regilo de kurentoinstenso
  88-12 : kaŭĉukaj kloŝoj; kaŭĉukaj kupoj
  88-13 : malfortakurenta kablo
  88-14 : inhalkuracado
  88-15 : inhalilo, vaporigilo
  88-16 : medikamento
  88-17 : medicina asistantino
  88-18 : masaĝo
  88-19 : masaĝisto
  88-20 : masaĝtabulo; masaĝkuŝilo
  88-21 : mantuko
  88-22 : movoterapio; kinezoterapio
  88-23 : kuracgimnastikisto
  88-24 : ŝaŭmkaŭĉuka mato
  88-25 : gimnastikejo
  88-26 : spaliero; rungomuro
  88-27 : gimnastikpilko
  88-28 : subĉiela kuŝkuracado; ripoza kuracado
  88-29 : kuŝejo; kuŝareo
  88-30 : kuŝoŝeĝo
  88-31 : ŝlimbano
  88-32 : ŝlimkaĉo; terapia ŝlimo
  88-33 : akvoterapio; akvogimnastiko
  88-34 : bangastoj
  88-35 : gimnastikinstruisto; gimnastikgvidanto
  88-36 : gimnastikringegoj
  88-37 : naĝbaseno
  88-38 : naĝejo; naĝhalo
  88-39 : kuracloka domo
  88-40 : kuracloka promenejo
  88-41 : parkobenko
  88-42 : kuracloka koncerto
  88-43 : direktisto; dirigento
  88-44 : muzikistoj de la kuracloka orkestro
  88-45 : orkestra konko
  88-46 : koncertpodio
  88-47 : aŭskultantoj; publiko


  Iel rilatitaj:

  -il Avicenx Bazedovx akupunkturx alienx ambulatorix analeptikx analgezikx antibiotikx apotekx artx asafetidx asfiksix balzamx banx bolusx dentx deontologx doktorx dolorx epidemix farmakopex feliĉx helpx hospitalx injektx kaŭzx konsilx kuracx malsanx medicinx metodx operacix sanx servx suferx trinkx verx zorgx