kuraci

*kurac/i (tr)

Prizorgi malsanulon, por provi redoni al tiu bonan sanon, aŭ almenaŭ pli elporteblan staton: estas tempo por mortigi, kaj tempo por kuraci (X); oni ne kuracas sole per medikamentoj (B); ili ne rimarkis, ke mi ilin kuracas (X); li kuracis sin de siaj vundoj (Z); unu vundo alian kuracas (Z); (f) la vundojn de mia popolo ili kuracas per facilanimigo (X); ŝuldon tempo ne kuracas (Z).
flegi, varti, sanigi.
  • kuraco
    Ago, arto kuraci.
  • kuracado
    1. Tuto de la prizorgoj pri difinita malsanulo, farataj de kuracisto: li ricevis severan kuracadon.
    1. Prizorgado pri difinita malsanulo, farata de kuracisto per limigita kategorio de rimedoj: psikanaliza kuracado daŭras jarojn; varmakva, marakva, mineralakva kuracado; vaporkuracado; ripozkuracado.
      dieto, terapio. [VIDU] kuracarto, kuracoservo.
  • kuracato
    Malsanulo, kiu estas kuracata de kuracisto: via kuracato estas mia konato (Z).
    paciento, bangasto.
  • kuracejo
    Loko, precipe de banurbo, kie oni kuracadas.
  • *kuracilo
    ĉia ilo uzata en kuracado (ekz. medikamento, fizika rimedo ktp): ĉia kuracilo estis bonvena por li, ĉu ia medicinaĵo, ĉu knabina koro.
  • *kuracist (in)o
    Persono, kiu, sukcese studinte medicinon, rajtas kuracadi malsanulojn: la kuracisto skribis recepton (Z); kvartala, familia kuracisto; sentitola kuracisto; kuracisto, sanigu vin mem (N); li turnis sin ne al la Eternulo, sed al kuracistoj, kaj Asa mortis (X); virino, kiu kuracas, estas kuracistino (Z).
  • kuracistaro
    La tuto de la kuracistoj en urbo, regiono aŭ lando.
  • nekuracebla
    Ne resanigebla.
  • bestokuracisto
    Tiu, kiu kuracas la bestojn, precipe la hejmajn. SIN. veterinaro.
  • ortofona kuracado
    Vd ortofona.
  • trinkokuraco
    Kuraco per trinkado de termofonta akvo.

    kuraci


    medikamento.drogo.drasta.salubra.preskribi.recepto.apoteko.tablojdo.pilolo.pulvoro.miksturo.gutoj.ungvento.ŝmiri.injekto.dorm'ig'ilo.sedativa.anesteza.narkot'aĵo.veneno.antidoto.kontraŭ'koncipa.hormona.placebo.
    Aerosoloj.Akcelado de la kora ritmo.Akupunkturo.Alopatio.Analizo.Antibiotikoj.Apliki kuracilon en malsano.Arteria tensio, premo.Aŭskultumi la pulmojn, la koron (stetoskopo).Banloko.Banurbo.Bulteno de sanstato.Ĉiu malsanulo estas kazo.Deontologio.Diagnozi.Doktoro Z.Esplori la fundon de la gorĝo.Esti serioze malsana.Eviti ĉiujn ekscitaĵojn.Fari al iu aplikon de nova kuracmetodo.Fari tri inhalojn en unu tago (inhalilo).Havi la liberan elekton pri sia kuracisto.Havi pravan kaŭzon por maltrankviliĝi.Hipertensiulo.Hipotensiulo.Homeopatio.Injekti morfinon al agonianto.Intravejna injekcio de kalcio.Kabineto de doktoro Z.Kaduceo.Kiom da pulsbatoj en unu minuto?.Klinika esplorado, signo.Kolesterolo.Konformigi dieton al la temperaturo de malsanulo.Konvaleski.Kuracisto familia.La akceptejo de la kuracisto.La atendejo.La kuracarto estas nun dividita en multajn specialojn.La kuracisto povas nur helpi la naturon.La vortoj de la kuracisto trankviligis la malsanulon.Lasi la naturon agi mem.Li akceptas ĉiun ĵaŭdon.Lokalizi la tumoron.MALGRAŬVOLA KURACISTO.MALSANULO PRO IMAGO (Moliere).Mi sendos venigi la kuraciston.Mirakla resaniĝo.Montru, elŝovu la langon.Nutra, severa, senvianda dieto.Obei la indikojn de recepto.Ordoni ripozon al iu.Paciento.Palpi la pulson.Pli bona kuracilo estas la tempo.Praktikanta kuracisto.Praktiki medicinon.Praktikisto.Preskribo adekvata.Preskribo entenas konsilojn pri dieto kaj recepton por pocio.Radiografio.Radioskopio (iksaj radioj).Recidivo.Religie sekvi, observi la preskribon de la kuracisto.Retrovi la sanon.Senti la pulson de siaj arterioj.Singarde dozi medikamentojn.Ŝlima lango.Specialisto pri pulmoj.Supernutri, malsanulon.Tensiometro.Termobanejo (trinkkuracado).Termofonto.Tio estas zorgiga simptomo.Via vivo estas en liaj manoj.
    dolori. farmakopeo. kuraci. malsana. medicino. operacio. sana.

    Bildvortaro


    27-01 : konsultejo de kuracisto
    27-02 : atendejo
    27-03 : pacientino
    27-04 : laŭinterkonsentaj pacientoj (por rutina ekzameno aŭ renovigo de recepto)
    27-05 : revuoj (por pasigi la tempon)
    27-06 : akceptejo
    27-07 : pacientosliparo
    27-08 : pacientoslipo (malsanula karto)
    27-09 : legilo por blatokarto (identiga karto)
    27-10 : pacienta blatokarto
    27-11 : libro de rendevuoj
    27-12 : komputilo
    27-13 : ordigilo de leteroj; leterdosiero
    27-14 : telefonrespondilo
    27-15 : afiŝo
    27-16 : interfono, dupleksa radiotelefono
    27-17 : mikrofono
    27-18 : murkalendaro
    27-19 : telefono
    27-20 : asistantino de kuracisto
    27-21 : oficeja ilaro
    27-22 : medicina vortaro
    27-23 : farmakopeo
    27-24 : konsultejo; konsultkabineto (25-60)
    27-25 : videkzamena tabulo
    27-26 : kuracista teko
    27-27 : interkomo
    27-28 : ekzamena kuŝejo
    27-29 : tampondonilo
    27-30 : murŝranketo
    27-31 : medicinaj (senpagaj) specimenoj
    27-32 : bebopesilo
    27-33 : lumigilo; prilumilo
    27-34 : tablo por pansado kaj pansaĵoj
    27-35 : ungventujo kaj ungvento; ungventotubo
    27-36 : rako por ungventotuboj
    27-37 : ŝirmilo; ekrano; ŝirma vando
    27-38 : lavabo por manpurigo
    27-39 : pansaĵoj; pansiloj
    27-40 : instrumentoj por simpla ĥirurgio (41-57)
    27-41 : buŝomalfermilo (ĉe trismo)
    27-42 : Koĥer-pinĉilo
    27-43 : akra kulero
    27-44 : kurba, fleksita tondilo
    27-45 : pinĉileto
    27-46 : gutigilo (kun kaŭĉuka kapuĉeto)
    27-47 : pretpansaĵo; leŭkoplasto
    27-48 : ŝprucilo (injektilo) por purigado de orelo aŭ veziko
    27-49 : kirurgiaj kudriloj; suturaj kudriloj
    27-50 : kurba kudrilo; kurba suturnadlo
    27-51 : asepsa gazo
    27-52 : nadlujo
    27-53 : aspergilo por seninfektigo de la haŭto, desinfektado
    27-54 : fadendistribuilo; fadenujo
    27-55 : aparato por glaciigo (por ĥiroĥirurgaj traktoj)
    27-56 : plastraĵ- kaj akcesoraĵrako
    27-57 : nadloj kaj ŝpruciloj por unufoja uzado
    27-58 : personpesilo kun ŝovebla pezilmaso; personpesilo kun ŝovebla pezilo
    27-59 : altecomezurilo; staturmezurilo
    27-60 : perkutmartelo; refleksmartelo
    28-01 : konsultkabineto
    28-02 : kuracisto; ĝenerala praktikisto
    28-03 : ginekologiaj kaj rektumologiaj esplorinstrumentoj (4-17)
    28-04 : prepara varmigo de la instrumentoj ĝis termio (korpa temperaturo)
    28-05 : esplorseĝo; esplorkuŝilo; ekzamenkuŝilo
    28-06 : rektumoskopo
    28-07 : gamboteniloj
    28-08 : vatoteniloj; preniloj por drenado; tamponilo
    28-09 : vaginoskopo
    28-10 : malsupra lameno de vaginoskopo
    28-11 : platena mukabraziilo
    28-12 : rektumoskopo
    28-13 : biopsitenilo por rektumoskopo
    28-14 : aerbalonoj por rektumoskopio
    28-15 : rektumoskopo
    28-16 : gvidaparato por proktoskopo
    28-17 : uretroskopo
    28-18 : diaterma aparato (kurtonda radiilo)
    28-19 : radiilo
    28-20 : inhalilo
    28-21 : forlavpelvo (por fekaĵoj)
    28-22 : ergometrio
    28-23 : bicikla ergometro
    28-24 : monitoro (surekranigas elektrokardiogramon, la pulsoritmon kaj la spiroritmon dum laborado)
    28-25 : ergografo
    28-26 : suĉelektrodoj
    28-27 : alzoneblaj elektrodoj por fiksi sur korpomembroj
    28-28 : spirometro (por mezuri la spirfunkciadon)
    28-29 : mezurado de sangopremo; tensimetrio (30-32)
    28-30 : mezurilo de sangopremo; tensimetro
    28-31 : aerbrakumo; aerpremkuseneto; plenblovebla brakumo
    28-32 : stetoskopo
    28-33 : mikroonda radiilo
    28-34 : faridizilo (por aplikado de malaltfrekvencaj kurentoj diverspulsaj)
    28-35 : aŭtomata regulilo; agordilo
    28-36 : kurtonda aparato kun monodo
    28-37 : tempomezurilo; kronometro
    28-38 : laboratorio; laboo
    28-39 : medicinteĥnika asistantino
    28-40 : kapilartubrako por sangosedimentiĝo
    28-41 : mezurcilindro
    28-42 : aŭtomata pipeto
    28-43 : renforma pelvo
    28-44 : portebla elektrokardiograma aparato por sukurado
    28-45 : aŭtomata pipetaparato
    28-46 : fikstermia akvobano
    28-47 : akvokrano kun pumpilo
    28-48 : farbadpelvoj (por kolorigi sangomuestrojn, sedimentojn kaj abraziaĵojn)
    28-49 : binokla esplormikroskopo
    28-50 : pipetrako por fotometrio
    28-51 : komputilo por fotometrio
    28-52 : fotometro
    28-53 : kompensoskribilo
    28-54 : transforma stadio
    28-55 : laboratoriilo
    28-56 : gradotabulo de urinsedimentoj
    28-57 : centrifugilo

    88 : Kuracloko
    88-01 : trinkokuracado
    88-02 : trinkfontano kun (verŝ)krano
    88-03 : kuracakvo; mineralakvo
    88-04 : trinkglaso; trinkpokalo
    88-05 : liberaera ŝakludado
    88-06 : kuracloka parko
    88-07 : kuraclokaj gastoj; kuraclokaj feriantoj
    88-08 : elektroterapio
    88-09 : paciento
    88-10 : elektroterapia aparato
    88-11 : regilo de kurentoinstenso
    88-12 : kaŭĉukaj kloŝoj; kaŭĉukaj kupoj
    88-13 : malfortakurenta kablo
    88-14 : inhalkuracado
    88-15 : inhalilo, vaporigilo
    88-16 : medikamento
    88-17 : medicina asistantino
    88-18 : masaĝo
    88-19 : masaĝisto
    88-20 : masaĝtabulo; masaĝkuŝilo
    88-21 : mantuko
    88-22 : movoterapio; kinezoterapio
    88-23 : kuracgimnastikisto
    88-24 : ŝaŭmkaŭĉuka mato
    88-25 : gimnastikejo
    88-26 : spaliero; rungomuro
    88-27 : gimnastikpilko
    88-28 : subĉiela kuŝkuracado; ripoza kuracado
    88-29 : kuŝejo; kuŝareo
    88-30 : kuŝoŝeĝo
    88-31 : ŝlimbano
    88-32 : ŝlimkaĉo; terapia ŝlimo
    88-33 : akvoterapio; akvogimnastiko
    88-34 : bangastoj
    88-35 : gimnastikinstruisto; gimnastikgvidanto
    88-36 : gimnastikringegoj
    88-37 : naĝbaseno
    88-38 : naĝejo; naĝhalo
    88-39 : kuracloka domo
    88-40 : kuracloka promenejo
    88-41 : parkobenko
    88-42 : kuracloka koncerto
    88-43 : direktisto; dirigento
    88-44 : muzikistoj de la kuracloka orkestro
    88-45 : orkestra konko
    88-46 : koncertpodio
    88-47 : aŭskultantoj; publiko


    Iel rilatitaj:

    -il Avicenx Bazedovx akupunkturx alienx ambulatorix analeptikx analgezikx antibiotikx apotekx artx asafetidx asfiksix balzamx banx bolusx dentx deontologx doktorx dolorx epidemix farmakopex feliĉx helpx hospitalx injektx kaŭzx konsilx kuracx malsanx medicinx metodx operacix sanx servx suferx trinkx verx zorgx